سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس یازدهم ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس یازدهم ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم / سوالات متن درس ۱۱ مطالعات هشتم
توجه: فایل دانلودی )سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ( در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱-دوره ایران باستان چگونه به پایان رسید؟
پاسخ: با ورود سپاه اسلام به ایران و فروپاشی حکومت ساسانی.

۲-هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، ..خسرو پرویز.. بر ایران حکومت می کرد.

۳-خسرو پرویز دعوت پیامبر را برای قبول اسلام نپذیرفت.
پاسخ: صحیح (✅)
غلط ( )

۴-اوضاع ایران در آستانه حمله اعراب چگونه بود؟
پاسخ: الف)رقابت در درون دربار ساسانی بعلت قتل خسرو پرویز به دست پسرش بیشتر شده بود.
ب)شورش فرماندهان روحیه سپاهیان را تضعیف کرده بود.
ج) مردم به دلیل وجود نظام طبقاتی، بی عدالتی و گرفتن مالیاتهای سنگین از حکومت ساسانیان ناراضی بودند.
د) زمینها و مزارع حاصلخیز بر اثر طغیان رودهای دجله و فرات از بین رفته بودند.
ه) قحطی و شیوع بیماری طاعون و وبا اوضاع را بدتر کرده بود.

سوالات صفحه ۶۵ مطالعات هشتم👇

۵-چه کسی فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانی و امپراتوری روم شرقی را صادر کرد؟
پاسخ: ابوبکر خلیفه اول

۶-در زمان خلافت .. عمر ..، بخش اعظم ایران به دست اعراب مسلمان فتح شد.

۷-نبرد قادسیه را توضیح دهید؟
پاسخ: ارتش ساسانی در نبرد قادسیه از سپاه مسلمانان که دارای روحیه باال و انگیزه بیشتری بودند شکست خوردند. رستم فرخزاد فرمانده سپاه ساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون پایتخت ساسانیان با غنایم بسیار به تسخیر سپاه اسلام در آمد.

۸-فرمانده ارتش ساسانی در نبرد قادسیه چه کسی بود؟
پاسخ: رستم فرخ زاد

۹-مسلمانان در چه جنگی ضربه نهایی را بر پیکر ارتش ساسانی وارد کردند؟
پاسخ: جنگ نهاوند

۱۰-آخرین پادشاه ساسانی که بود؟ و به دست چه کسی به قتل رسید؟
پاسخ: یزدگرد سوم بود و به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید.

۱۱-سلسله ساسانی چگونه سقوط کرد؟
پاسخ: ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی در نبرد نهاوند وارد شد، به طوری که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی دیگر نتوانست سپاهی را برای مقابله با اعراب گردآوری کند. پس از جنگ نهاوند شهرها و ولایات ایران یکی پس از دیگری به تصرف اعراب در آمدند و سرانجام با ورود اعراب به خراسان یزدگرد سوم به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید و سلسله ساسانی پس از ۲۴۴سال به پایان رسید.

۱۲-چرا مردم حکومت ساسانی را برای مقابله با سپاه اسلام یاری نکردند؟
پاسخ: به دلیل ظلم های صورت گرفته از سوی حکومت ساسانی، مردم نه تنها حکومت را برای مقابله با سپاه اسلام یاری نمی کردند بلکه پادشاه خود را نیز کشتند.

۱۳ -مرکز خلافت امویان کدام شهر بود؟
پاسخ: شام

سوالات صفحه ۶۶ مطالعات هشتم👇

۱۴-اوضاع ایران در دوران خلافت امویان (بنی امیه) چگونه بود؟
پاسخ: الف) امویان حکومت را بر پایه خشونت و ظلم بنا نهاده بودند.
ب)اشراف و سران قبایل عرب بر بیشتر ولایات ایران حکومت می کردند.
ج)بنی امیه به قوم و نسب خود، فخرفروشی می کردند.
د)اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان را تحقیر می کردند.
ه) ایرانیان اجازه نداشتند مقام و منصب مهم حکومتی داشته باشند.

۱۵-در دوران بنی امیه کدام امامان به شهادت رسیدند؟
پاسخ: – امام حسن
– امام حسین(ع)
– امام سجاد(ع)
– و امام محمد باقر(ع)

۱۶-چرا مردم ایران به مبارزه و مخالفت با حکومت امویان پرداختند؟
پاسخ: چون مردم ایران از ظلم و ستم و قوم گرایی امویان به ستوه آمده بودند و از هر فرصتی برای مخلافت استفاده می کردند.

۱۷-مختار ثقفی در کجا و به خونخواهی چه کسی قیام کرد؟
پاسخ: در کوفه و به خونخواهی امام حسین (ع) و یارانش.

۱۸-عباسیان چگونه به قدرت رسیدند؟
پاسخ: در اواخر حکومت امویان آنها نمایندگانی به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان می فرستادند و مردم را  به قیام علیه بنی امیه و حکومت یکی از خاندان پیامبر (ص) دعوت می کردند، اما نمی گفت منظورشان چه کسی است ایرانیان مسلمان به ویژه خراسانیان دعوت آنها را پذیرفتند و سرانجام ابومسلم سردار ایرانی در خراسان قیام کرد و امویان را شکست داد و سفاح از خاندان عباسی را به خلافت رساند.

۱۹-خلیفه دوم عباسی که بود؟
پاسخ: منصور

۲۱-ابومسلم موفق شد امویان را شکست دهد و .. سفاح .. از خاندان عباسیان را به خلافت برساند.

۲۱-اقدامات منصور عباسی را بنویسید؟
پاسخ: الف)بنای شهر بغداد
ب)به شهادت رساندن امامان شیعه
ج)به قتل رساندن ابومسلم خراسانی

۲۲-کدام خلفای عباسی امامان شیعه را به زندان انداختند و به شهادت رساندند؟
پاسخ: منصور- هارون الرشید و متوکل

۲۳ -آیا خلفای عباسی از ایرانیان برای اداره حکومت استفاده می کردند یا نه؟
پاسخ: توضیح دهید.بله، آنها برعکس امویان از ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت، فرماندهی سپاه و حکومت شهرها استفاده می کردند،که البته بسیاری از آنان سرنوشتی تلخ و ناگواری داشتند.

۲۴-ایرانیانی که به خدمت عباسیان در آمدند چه سرنوشتی پیدا کردند؟
پاسخ: بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلافت عباسی در آمدند، سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند.

۲۵-منصور عباسی ناجوانمردانه .. ابومسلم خراسانی.. را به قتل رساند.

سوالات صفحه ۶۷ مطالعات هشتم👇 همیار

۲۶-برمکیان چه کسانی بودند؟
پاسخ: از خاندان مشهور ایرانی بودند که در زمان خلافت هارون عهده دار وزارت و حکومت ولایات بودند و نفوذ و قدرت فراوانی کسب کرده بودند.

۲۷-سرانجام برمکیان چه بود؟
پاسخ: هارون خلیفه عباسی بر آنها خشم گرفت و دستور داد آنها را از قدرت برکنار و زندانی کنند و به قتل برسانند.

۲۸-ضعف و تجزیه قلمرو عباسیان از چه زمانی شروع شد؟
پاسخ: در قرن سوم هجری، خلافت عباسیان رو به ضعف نهاد. در چنین شرایطی بود که به تدریج حکومت هایی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت و تجزیه قلمرو پهناور خلافت آغاز شد.

سوالات همیار صفحه ۶۸ مطالعات هشتم👇

۲۹-نخستین ایرانی که به اسلام مشرف شد چه کسی و در کجا بود؟
پاسخ: سلمان فارسی در مدینه.

۳۱-نقش سلمان فارسی در جنگ احزاب (خندق) چه بود؟
پاسخ: او پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه خندقی حفر کنند.

 ۳۱-پیامبر در باره سلمان چه فرموده اند؟
پاسخ: سلمان از اهل بیت ماست.

۳۲-چند تن از یاران با وفای حضرت علی را نام ببرید؟
پاسخ: سلمان – مقداد – ابوذر و عمار

۳۳-حاکمان ایرانی یمن چه زمانی مسلمان شدند؟
پاسخ: در زمان رسول خدا به مدینه رفتند و به دین اسلام ایمان آوردند.

۳۴-ایرانیان چگونه به دین اسلام گرایش پیدا کردند؟
پاسخ: پس از درک پیام اسلام، داوطلبانه این دین را پذیرفتند.

۳۵-دلیل علاقه ایرانیان به اسلام چه بود؟
پاسخ: پیام اسلام برابری و برادری بود، این پیام برای مردم ایران که از امتیازات طبقاتی اشراف ناخشنود بودند، جذابیت فراوانی داشت. علاوه بر آن، اخالق و رفتار پیامبر و امامان شیعه، نقش مهمی در علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام داشت.

 ۳۶-چرا ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به حضرت علی و فرزندانش پیدا کردند؟
پاسخ: چون آن حضرت در دوران حکومت خود هیچ برتری و امتیازی برای اعراب نسبت به غیر اعراب در نظر نمی گرفت.

۳۷-حضور کدام امامان بزرگوار در ایران، تاثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلام گذاشت؟
پاسخ: امام رضا (ع)  و خواهرش  حضرت معصومه(ع)  و برادرش حضرت شاه چراغ  و دیگر امامزادگان.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۲ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 10 مطالعات هشتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.