سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس یازدهم مطالعات هفتم

سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس یازدهم مطالعات هفتم

سوالات متن درس ۱۱ مطالعات هفتم

۱- زیستگاه را تعریف کنید؟
پاسخ: به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند زیستگاه می گویند.

۲- یکی از مهمترین عاملی که موجب گوناگونی زیستگاه‌ها در ایران شده است چیست؟
پاسخ: تنوع آب و هوایی

۳- در ایستگاههای هواشناسی چه چیزی را اندازه گیری می کنند؟
پاسخ: دمای هوا میزان بارندگی میزان رطوبت جهت وزش باد سرعت وزش باد

۴- مهمترین عناصر آب و هوا چیست؟
پاسخ: دما و بارش

۵- دو نمونه از نمودار های آب و هوایی را نام ببرید؟
پاسخ: نمودار خطی نمودار ستونی

۶- به طور کلی ایران دارای چند ناحیه آب و هوایی است؟
پاسخ: آب و هوای معتدل و مرطوب خزری
آب و هوای معتدل و نیمه خشک کوهستانی
آب و هوای گرم و خشک داخلی
آب و هوای گرم و شرجی جنوب

۷- ناحیه معتدل و مرطوب خزری چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: این ناحیه در کنار دریای خزر بین البرز و دریای خزر واقع است.
در تمام ماه های سال بارندگی دارد
مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران است
میزان بارندگی از غرب به شرق کاهش می‌یابد
تابستان و زمستان معتدل دارد.

۸- چرا در ناحیه معتدل و نیمه خشک و کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟
پاسخ: به دلیل بارش باران کافی در طول سال

۹- ناحیه گرم و خشک داخلی شامل کدام نواحی است؟
پاسخ: شامل نواحی مرکزی ایران است و تابستان‌های گرم و خشک دارد.

۱۰- خشکی ناحیه گرم و خشک داخلی به چه دلیل است؟
پاسخ: به دلیل آن است که فقط در چند ماه سال آن هم به مقدار کم باران می بارد.

۱۱- در ناحیه گرم و خشک داخلی ایران اختلاف دمای شب و روز چگونه است؟
پاسخ: اختلاف دمای شب و روز زیاد است و تابستان ها هوا بسیار گرم است.

۱۲- پوشش گیاهی ناحیه داخلی ایران چگونه است؟
پاسخ: این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند مانند درختان تاغ و جزء و بوته های خاردار در آنجا که قادر به رشد و نمو است.

۱۳- ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب ایران از کجا تا کجا کشیده شده است؟
پاسخ: این ناحیه در کنار های خلیج فارس و دریای عمان از جلگه خوزستان تا بندر چابهار کشیده شده است.

۱۴- آب و هوای ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب ایران چگونه است؟
پاسخ: به طور کلی به مناطق جنوب ایران در تابستان های بسیار گرم و زمستانهای ملایم دارد.

۱۵- چرا ناحیه ساحلی جنوب ایران جز نواحی خشک است؟
پاسخ: زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

۱۶- چرا در ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب ایران حالت شرجی به وجود می آید؟
پاسخ: به دلیل وجود دریا و تبخیر آب های آن نم هوا زیاد است حالت شرجی به وجود می آید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.