سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس یازدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس یازدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۱۱ : کشورهای همسایه

۱- همسایه ی شمال شرقی ایران کدام کشور است؟
جواب: ترکمنستان

۲- همسایگان شمال غربی ایران کدام کشورها هستند؟
جواب: جمهوری آذربایجان و ارمنستان

۳- همسایگان غربی ایران کدام کشورها هستند؟
جواب: ترکیه و عراق

۴- همسایگان شرقی ایران کدام کشورها هستند؟
جواب: پاکستان و افغانستان

۵- کدام کشورهای همسایه ی ایران به دریای خزر راه دارند؟
جواب: ترکمنستان و جمهوری آذربایجان

۶- کدام کشورهای همسایه ی ایران به دریای عمان راه دارند؟
جواب: پاکستان

۷- کدام کشور از دو قسمت تشکیل شده است؟ و چه کشوری میان آن دو قرار گرفته اند؟ 
جواب: کشور جمهوری آذربایجان از دو قسمت تشکیل شده که بخش کوچک آن نخجوان نام دارد و ارمنستان میان آن ها قرار دارد.

برای مطالعه بیشتر این درس میتوانید سوالات سری دوم را نیز بخوانید

سری دوم سوالات متن درس ۱۱ مطالعات پنجم

۱- در شهر شهر و روستا افرادی در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند و کشورها نیز همسایه هایی دارند

۲- ایران با چند کشور همسایه است؟
جواب: ۷ کشور

۳- ایران از همه کشورهای همسایه اش پهناورتر است

۴- کشورهای همسایه در شمال ایران را نام ببرید؟
جواب: ترکمنستان – جمهوری آذربایجان – ارمنستان

۵- همسایگان شرقی ایران کدام کشورها هستند؟
جواب: افغانستان و پاکستان

۶- همسایگان غربی ایران ترکیه و عراق هستند

 ۷- کم وسعت ترین و کوچکترین همسایه ایران کدام کشور است؟
جواب: ارمنستان

 ۸- کدام یک از کشورهای همسایه ایران به دریای خزر راه دارند؟
جواب: ترکمنستان و جمهوری آذربایجان

 ۹- کدام کشور همسایه به دریای عمان راه دارد؟
جواب: پاکستان

۱۰- رشته کوه اصلی جمهوری آذربایجان کدام است؟
جواب: قفقاز

۱۱- رود ارس بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار داد و به دریای خزر می ریزد

۱۲- کدام رود کشور ایران را از ارمنستان جدا می کند؟
جواب: رود ارس

۱۳- چرا کشور ارمنستان به این نام نام گذاری شد؟
جواب: ۹۸ درصد مردم ارمنستان پیرو دین مسیح هستند و ارمنی هستند

۱۴- شهر آستارا در جمهوری آذربایجان و ایران هم نام هستند