سوالات درس ۱۱ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۱۱ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس یازدهم پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۱۱ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس یازدهم پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم / درس یازدهم :: آفت های زبان های زبان

۱- اهمیت سخن گفتن را که از مهمترین نعمات الهی است بیان کنید. (یا توانایی سخن چه مزایایی دارد؟)
جواب: – ارتباط با دیگران
– بازگو کردن نیازها و درخواست ها
– مشورت
– بیان احساسات
– راهنمایی دیگران

۲- بنظر شما سخن گفتن چه تأثیری بر زندگی انسان در این دنیا و زندگی انسان در جهان آخرت دارد؟
جواب: با سخن گفتن احساسات خود را بیان می کنیم و دیگران را هدایت و راهنمایی می کنیم و در مسائل مهم با هم مشورت می کنیم و اینها نتیجه اش موفقیت در کارها و سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد.

۳- در واقع، سخن گفتن …شخصیت درونی انسان… را آشکار می سازد.

۴- حضرت علی (ع) در مورد سخن گفتن چه می فرماید؟
جواب: هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید؛ زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.

۵- به فرموده امام علی چرا هنگام سخن گفتن شناخته می شوید؟
جواب: زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.

۶- نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟
جواب: استفاده درست از این نعمت می‌تواند باعث سعادت دنیوی و اخروی می‌گردد و استفاده نادرست از این نعمت موجب رنج و عذاب اخروی و دنیوی انسان می‌گردد.

۷- گناهان زبانی کدامند؟
جواب: ۱- دروغ گفتن
۲- غیبت کردن
۳- ناسزاگویی

۸- دروغ گفتن چگونه در دنیا و آخرت تاثیر دارد؟
جواب: از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد و تنهایی او در دنیا ، عذاب الهی در روز جزا

۹- چرا یک فرد دروغ می گوید؟ یا چرا دروغ می گوییم؟
جواب: می خواهد به وسیله دروغ چیزی را به دست آورد ، قصد دارد خودش را از مشکلی رهایی بخشد

۱۰- فرد دروغگو چه چیزی را فراموش می کند؟
جواب: که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نیست و تا او نخواهد هیچ سود و ضرری به کسی نخواهد رسید.

۱۱- مواردی که انسان ها بدون اینکه متوجه باشند دروغ می گویند را ذکر کنید.
جواب: – زیاده روی در تعریف دیگران به دلیل علاقه
– سخن گفتن از کسی که دشمنی و کینه از او دارند

۱۲- این حدیث از کیست؟ «زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است»
جواب: امام حسن عسکری (ع)

۱۳- امام حسن عسگری (ع) در مورد دروغ چه می گویند؟
جواب: زشتی ها همگی در خانه ایی جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

۱۴- زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن …دروغ… است.

۱۵- معایب دروغ گفتن چیست؟
جواب: نابودی ایمان ، محرومیت هدایت الهی ، حافظه انسان را ضعیف می کند ، موجب فقر و تنگدستی

۱۶- ائمه (ع) همواره تأکید داشته‌اند که دروغ گفتن موجب …نابودی ایمان… می‌شود و انسان را از هدایت الهی محروم می‌سازد.

۱۷- چه کسی می تواند دروغ گفتن را ترک کند؟
جواب: همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد ، دوری از کسانی که دروغ می گویند.

۱۸- چگونه می توان دروغ گویی را ترک کرد؟
جواب: – اندیشه در عواقب گفتار
– دوری از افراد دروغگو

۱۹- غیبت کردن چیست؟
جواب: بدگویی پشت سر دیگران و آشکار ساختن عیب های آنان

۲۰- غیبتی که بر اساس واقعیت نباشد، چیست؟
جواب: هم تهمت و هم دروغ است.

۲۱- مفهوم آیه «و لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضًا» چیست؟
جواب: دوری از غیبت کردن

۲۲- در آیه «اَیُحِبُّ اَحَدُکُم اَنْ یَأکُلَ لَحمَ اَخیهِ مَیتًا» غیبت کردن چه مفهومی دارد؟
جواب: خوردن گوشت برادر مرده اش

۲۳- به نظر شما چرا غیبت کردن جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و بسیار نهی شده است؟
جواب: زیرا موجب دوری و جدایی و تفرقه و دشمنی میان مسلمانان می شود.

۲۴- هر کاری که سبب جدایی و دشمنی میان مسلمانان باشد …حرام… است.

۲۵- اثرات بد غیبت چیست؟
جواب: کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خود می پرورانند و دیگر نمی توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند.
افزایش کینه و ناراحتی برای غیبت کنندگان ، از بین رفتن اطمینان برای غیب شنودگان ، انگیزه غیب شونده برای اصلاح خود از بین می رود.

۲۶- خداوند در مجازات غیبت کننده چه می کند؟
جواب: کارهای نیکش را به حساب کسی که از او غیبت شده می نویسد و توفیق انجام کارهای نیک را نیز از غیبت کنند می گیرد.

۲۷- بهترین راه درمان غیبت چیست؟
جواب: انسان از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد و بجای اینکه در دیگران به دنبال ایراد باشد ، تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.

۲۸- اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند، چه مسئولیتی داریم؟
جواب: از آنها بخواهیم موضوع را عوض کنند و غیبت نکنند ، در صورت تکرار آن جلسه را ترک کنیم.

۲۹- نتایج ناسزاگویی چیست؟
جواب: بذر کینه و دشمنی را در دل او می پاشد ، نزاع و درگیری شکل می گیرد ، از میان رفتن حیا ، زمینه برای افزایش گناهان دیگر فراهم می شود.

۳۰- طبق فرموده پیامبر خداوند برای فحش دهنده چه جزایی در نظر دارد؟
جواب: بهشت را حرام کرده است.

۳۱- پیامبر در مورد فحش دهندگان چه می فرمایند؟
جواب: خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده ی بد زبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران در باره ی او چه می گویند حرام کرده است.

۳۲- این حدیث از کیست؟ »خداوند بهشت را بر هر فحش دهندۀ بدزبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران دربارۀ او چه می گویند حرام کرده است.»
جواب: پیامبر (ص)

۳۳- چه زمان هایی افراد فحش دهنده، این عمل زشت را انجام می دهند؟
جواب: – هنگام عصبانیت که نمی توانند خشم خود را کنترل کنند
– قصد شوخی دارند و می خواهند دیگران را بخندانند
– تربیت نادرست و عادت به گفتن ناسزا

۳۴- چه کسانی فحش می دهند؟
جواب: کسانی که عصبانی می شوند و نمی توانند خشم خود را مهار کنند ، قصد شوخی دارند ، طبق عادت و تربیت نادرست

۳۵- راهکارهای ترک عادت زشت و ناپسند فحاشی را بیان کنید.
جواب: – دوری از کسانی که فحش می گویند و عادت کرده اند
– اندیشیدن در مورد گفتار زشت خود
– اندیشه در عواقب ناسزاگویی و از بین رفتن برکت از زندگی

۴۶- عادت زشت و ناپسند فحاشی موجب آلودگی روح انسان و دوری از سعادت می شود.

۳۶- به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد، چیست؟
جواب: ابتدا او را دوستانه نصیحت کنیم و او را به عاقبت کارش هشدار دهیم ، در صورت تکرار با او دوستی نکنیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.