سوالات درس ۱۲ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۲ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس دوازدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۱۲ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس دوازدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس دوازدهم

۱- قرار داد گس گشاییان بین چه کشورهایی منعقد شد و مفاد آن را بنویسید؟
پاسخ: بین ایران و انگلیس منعقد شد و این قراردادی الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳( ایران و انگلستان) بود.

۲-  هدف از به وجود آمدن جبهه ی ملی به رهبری دکتر مصدق ۱۳۲۸ را بنویسید؟ 
پاسخ: در این سال دکتر مصدق با اقلیت نمایندگان به مخالفت با قرار داد الحاقی گس گلشاییان پرداخت .

۳-اتحاد نیروهای ملی مذهبی از چه زمانی افزایش پیدا کرد؟
پاسخ: با روی کار آمدن رزم آرا که مورد حمایت آمریکا و انگلیس بود اتحاد این دو جبهه افزایش یافت .

۴- رزم آرا برای جلوگیری ملی شدن صنعت نفت چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: وارد مذاکرات محرمانه با انگلیس . ها داد شد و پیشنهاد جدیدی را به انگلیس

۵-رزم آرا نخست وزیر وقت توسط چه کسی اعدام انقلابی شد؟
پاسخ: توسط شهید خلیل طهماسبی به قتل رسید .

۶-در چه تاریخی و زمان در نخست وزیری چه کسی صنعت نفت ما ملی شد ؟
پاسخ: در ۲۹ اسفند ماه  ۱۳۲۹ – دکتر مصدق

۷- پس از ملی شدن صنعت نفت اوضاع اقتصادی ایران در زمان نخست وزیری دکتر مصدق چه بود؟
پاسخ: به علت قطع صادرات نفت و تحریم های اقتصادی و فشار دولت انگلیس درآمد دولت کاهش یافت و کشور دچار مشکلات اقتصادی شدید شد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.