سوالات درس ۱۲ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۱۲ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل دوازدهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۱۲ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل دوازدهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است.
فصل دوازدهم :: سنگ ها

 سوالات علوم درس ۱۲ هشتم سری اول

۱- سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟
پاسخ: از نظر مقاومت، رنگ، چگالی و ترکیب مواد تشکیل دهنده با هم فرق دارند.

۲- به طور کلی سنگ ها و کانی ها به چه منظور استخراج می‌شوند؟
پاسخ: الف) تامین انرژی (مانند نفت، گاز)
ب) تامین مواد اولیه
ج) جواهرسازی مثل فیروزه – الماس – یاقوت – زمرد

۳- سنگ ها را تعریف کنید؟
پاسخ: سنگ ها، اجسام طبیعی و غیر زنده و جامدی هستند که از یک یا چند نوع کانی تشکیل شده‌اند.

۴- به طور سنگ ها به چند گروه اصلی تقسیم می‌شوند؟
پاسخ: سه گروه: الف) سنگ های آذرین (این سنگ از سرد شدن مواد مذاب درون زمین به وجود می آیند)
ب) سنگ های رسوبی (رسوبات سست و ناپیوسته وقتی به هم فشرده می‌شوند به سنگ رسوبی سخت تبدیل می‌شوند)
ج) سنگ های دگرگونی (وقتی سنگ های رسوبی و آذرین در داخل زمین تحت فشار و گرمای زیادی قرار می گیرند به سنگ های دگرگونی تبدیل می‌شوند)

۵- نحوه تشکیل سنگ آذرین را بنویسید؟
پاسخ: این سنگ از سرد شدن مواد مذاب درون زمین به وجود می آیند.

۶- علت گرمای درون زمین چیست؟
پاسخ: علت گرمای درون زمین فعالیت مواد رادیو اکتیو است.

۷- اگر سه کیلومتر به عمق زمین برویم، دما چند درجه افزایش می یابد؟
پاسخ: ۹۰ درجه

۸- گرمای داخل زمین باعث چه تغییری در سنگ ها می‌شود؟
پاسخ: این گرما باعث می‌شود که سنگ ها به ماگما (مواد مذاب)‌ تبدیل شوند.

۹- ماگما چیست؟
پاسخ: به مواد مذاب و داغی که دارای حرکت هستند و سرشار از گاز می باشند ماگما گفته می‌شود.

۱۰- ماگما چگونه به وجود می آید؟
پاسخ: از ذوب شدن سنگ ها در اعماق زمین مواد مذاب به نام ماگما ایجاد می‌شود.

۱۱- دلیل حرکت ماگما به سمت بالا چیست؟
پاسخ: ماگما به دلیل داشتن گاز فراوان و حرکت زیاد نسبت به سنگ های اطراف سبک بوده و به سمت بالا حرکت می‌کند.

۱۲- سنگ های آذرین درونی را تعریف کنید و ویژگی های آن ها را بنویسید؟
پاسخ: به سنگ هایی که از سرد شدن مواد مذاب (ماگما) در درون زمین ایجاد می‌شوند، سنگ های آذرین درونی گفته می‌شود که نسبتا درشت بلورند.

۱۳- سنگ های آذرین بیرونی را تعریف کنید و ویژگی های آن ها را بنویسید.
پاسخ: به سنگ هایی که از سرد شدن مواد مذاب (ماگما) راه یافته به سطح زمین (از طریق شکستگی ها و شکاف های موجود در سنگ ها) ایجاد می‌شوند. سنگ های آذرین بیرونی گفته می‌شود که ریز بلورند.

۱۴- مهمترین تفاوت سنگ آذرین بیرونی و درونی چیست؟
پاسخ: سنگ های آذرین درونی نسبتا درشت بلورند در حالی که سنگ های آذرین بیرونی ریز بلورند.

۱۵- چرا در سنگ های آذرین فسیل وجود ندارد؟
پاسخ: سنگ های آذرین به علت وجود فشار و گرما آثار حیاتی را می سوزانند.

۱۶- چرا سنگ های آذرین درونی تیره و سنگ های آذرین بیرونی دارای رنگ روشن هستند؟
پاسخ: تیره یا روشن بودن سنگ بستگی به عناصر موجود در آن دارد.
مثلا سنگ های آذرین تیره دارای آهن ، منیزیم و کلسیم مثال: (بازالت تیره رنگ – ریو لیت روشن)
و سنگ های روشن آلومینیوم ، سدیم و پتاسیم دارند مثال: (سنگ گرانیت روشن – گابرو تیره رنگ)

۱۷- شباهت ها و تفاوت های سنگ گرانیت و ریولیت را بنویسید؟
پاسخ: شباهت ها: هر دو از گروه سنگ های آذرین روشن هستند و عناصر سازنده هر دو تقریبا یکسان است.
تفاوت ها: گرانیت آذرین درونی و ریولیت آذرین بیرونی است. کانی های گرانیت درشت و ریولیت کانی های ریزتری دارد.

۱۸- گرانیت و گابرو از چه نظر با هم مشابه هستند؟
الف) رنگ ب) اندازه بلور ج) محل تشکیل د) نوع سنگ
پاسخ: د) نوع سنگ

۱۹- کاربردهای سنگ های آذرین را بیان کنید؟
پاسخ: برخی از آن ها مانند گرانیت و گابرو به عنوان سنگ تزئینی در نمای ساختمان پله و کف ساختمان و مجسمه های یادبود استفاده می‌شود. از خرده سنگ های آذرین در تهیه بتون، جاده سازی، زیرسازی راه آهن و … استفاده می‌شود.

۲۰- از خرده سنگ های آذرین برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: برای تهیه بتون، جاده سازی، زیر سازی راه آهن و .. استفاده می‌شود.

۲۱- چرا از گرانیت در نمای داخلی ساختمان استفاده نمی‌شود؟
پاسخ: چون برخی از گرانیت ها حاوی اورانیوم اند.

۲۲- در کدام یک از سنگ های زیر اورانیوم وجود دارد؟
الف) بازالت ب) گرانیت ج) ریولیت د) گابرو
پاسخ: ب) گرانیت

۲۳- به چه دلایلی از گرانیت و گابرو در نمای ساختمان ها استفاده می‌شود؟
پاسخ: زیبایی و استحکام زیاد

۲۴- مراحل تشکیل سنگ رسوبی را بنویسید.
پاسخ: ابتدا سنگ ها در اثر عوامل فرسایش دهنده (مانند: آب و باد و یخچال) خرد می‌شوند و مواد حاصل توسط رود به دریا منتقل می‌شود و به صورت لایه لایه روی هم ته نشین می‌شوند و رسوبات را تشکیل می دهند. لایه های رسوبی با گذشت زمان و در اثر فشار ناشی از وزن لایه های بالایی سخت شده و سنگ های رسوبی را به وجود می آورند.

۲۵- لایه های رسوبی چگونه به سنگ رسوبی تبدیل می‌شود؟
پاسخ: در اثر فشار ناشی از وزن لایه های بالایی

۲۶- عامل اصلی چسبندگی ذرات تشکیل دهنده سنگ ها چیست؟
پاسخ: سیمان – ذرات رس – سیلیس – کربنات کلسیم

۲۷- سنگ های رسوبی به چند شکل تشکیل می‌شوند؟
پاسخ: ۱)‌ بر اثر انجام واکنش های شیمیایی: مانند قندیل های داخل غارهای آهکی – سنگ تراورتن
۲) در اثر تبخیر آب دریاچه: مانند سنگ گچ – سنگ نمک (به این سنگ ها، سنگ رسوبی تبخیری می گویند)
۳) از تجمع صدف، خرده های اسکلت جانداران دریایی و یا بقایای گیاهی
۴) چسبندگی یا سیمان شدگی مثل ماسه سنگ، که از به هم چسبیده شدن ماسه های ناپیوسته به وسیله مواد چسبیده ایجاد می‌شود.

ادامه سوالات متن فصل دوازدهم علوم هشتم :

۲۸- انواع سنگ های رسوبی را نام ببرید؟
پاسخ: رسوبی آواری – رسوبی تبخیری – رسوبی شیمیایی

۲۹- سنگ آهک جزء کدام نوع از سنگ های زیر می باشد؟
الف) دگرگونی ب) رسوبی آواری ج) رسوبی تبخیری د) رسوبی شیمیایی
پاسخ: د) رسوبی شیمیایی

۳۰- هالیت جزء کدام یک از سنگ های زیر است؟
الف) دگرگونی ب) رسوبی آواری ج) رسوبی تبخیری د) رسوبی شیمیایی
پاسخ: ج) رسوبی تبخیری

۳۱- سنگ رسوبی آواری چیست؟
پاسخ: به سنگ یا رسوبی که بیشتر از قطعات شکسته سنگ یا کانی ها تشکیل شده و مسافتی را از منشا خود دور شده باشد سنگ آواری می گویند. مانند کنگلومرا – ماسه سنگ

۳۲- تفاوت و شباهت دو سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بنویسید.
پاسخ: هر دو از نوع رسوبی و با قرار گرفتن مواد سیمانی بین ذرات درست شده‌اند. در کنگلومرا اندازه ی ذرات بزرگ تر است.

۳۳- اهمیت سنگ های رسوبی را بیان کنید.
پاسخ: ۱) منابع مهم نفت، گاز، زغال سنگ، آهن و اورانیوم هستند.
۲) در ساختمان سازی، جاده سازی و تولید سیمان، گچ و آهک کاربرد دارند.
۳) داشتن فسیل

۳۴- بیشتر منابع نفت و گاز در بین کدام گروه از سنگ های زیر یافت می‌شود؟
الف) رسوبی ب) دگرگونی ج) آذرین درونی د) آذرین بیرونی
پاسخ: الف) رسوبی

۳۵- چهار ویژگی سنگ های رسوبی را بنویسید.
پاسخ: لایه لایه هستند، ضخامت کمی دارند، وسعت زیادی از زمین را پوشانده‌اند و دارای فسیل هستند.

۳۶- رضا برای گردش به کوه رفته بود، سنگی پیدا کرد که در آن فسیل یک ماهی بود. این سنگ از چه نوعی است؟ چرا؟
پاسخ: رسوبی – چون داشتن فسیل از خصوصیات سنگ های رسوبی است.

۳۷- مراحل ساخت آجر را بنویسید.
پاسخ: ۱- ابتدا خاک رس را با آب مخلوط می‌کنند و گل رس می‌سازند.
۲- گل رس را در قالب‌های مخصوص آجر می‌ریزند و می‌گذارند تا خشک شود تا به خشتِ خام تبدیل گردد.
۳- خشت خام را در کوره قرار می‌دهند و حدود ده روز حرارت می‌دهند تا به آجر تبدیل شود.

۳۸- اگر خشت خام و آجر را در آب بیندازیم چه تغییری در آن ها ایجاد می‌شود آن ها را با هم مقایسه کنید.
پاسخ: آب در خشت خام نفوذ می‌کند و آن را تبدیل به گل می‌کند. ولی تغییر قابل توجهی در آجر ایجاد نمی‌کند.

۳۹- چه عاملی باعث تغییر خشت خام به آجر شده است؟
پاسخ: گرما

۴۰- این تغییر را با دگرگونی سنگ‌ها مقایسه کنید و نتیجه را برای هم کلاسان خود بگویید.
پاسخ: فرایند دگرگونی سنگ ها، شبیه فرایند تهیه آجر است، با این تفاوت که علاوه بر حرارت ممکن است عامل فشار نیز در دگرگونی سنگ ها نقش دارد.

۴۱- سنگ های دگرگونی چگونه تشکیل شده‌اند؟
پاسخ: اگر سنگ های آذرین، رسوبی و یا حتی دگرگونی مدت زمان زمان زیادی در اعماق زمین بمانند. بدوم آنکه ذوب شده یا خرد شوند. در اثر فشار و گرمای زیادی که بر آن ها وارد می‌شود تغییر پیدا می‌کنند. سنگ هایی که بدین گونه تشکیل می‌شوند به سنگ های دگرگونی یا دگرگون شده موسوم اند. مانند: سنگ مرمر و گرافیت (نوک مداد)

۴۲- سه عامل برای ساخت سنگ های دگرگونی را نام ببرید.
پاسخ: گرما و فشار و محلول های داغ درون زمین

۴۳- دو سنگ دگرگونی مثال بزنید و از دگرگونی چه نوع سنگی ایجاد شده است؟
پاسخ: کانی گرافیت است که از دگرگونی نوعی زغال سنگ تشکیل شده است.
مرمر از دگرگونی سنگ آهک ایجاد شده است.

۴۴- استحکام سنگ های رسوبی بیشتر است یا دگرگونی؟
پاسخ: دگرگونی

۴۵- چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می‌شود؟
پاسخ: گرما و فشار

۴۶- کاربردهای سنگ های دگرگونی را بنویسید.
پاسخ: در مجسمه سازی و نمای ساختمان

۴۷- کف و نمای داخلی مکان های زیارتی معمولا با سنگ مرمر تزئین می‌شود.

۴۸- هر چه از سطح زمین به سمت داخل زمین برویم دما افزایش می یابد.

۴۹- به ازای هر یک کیلومتر عمق حدود ۳۰ درجه سانتی گراد دما افزایش می یابد.

۵۰- سنگ ها، اجسام طبیعی و غیر زنده و جامد هستند که از یک یا چند نوع کانی تشکیل شده‌اند.

۵۱- گرانیت یک آذرین گرانیت آذرین درونی و ریولیت یک سنگ آذرین ریولیت آذرین بیرونی است می باشد.

۵۲- جنس رسوبات داخل کتری و سماور از رسوبات آهکی است.

۵۳- سنگ تراورتن در دهانه چشمه های آهکی دیده می‌شود.

۵۴- از فسیل های موجود در سنگ های رسوبی در بازسازی گذشته زمین استفاده می‌شود.

۵۵- برخی از عناصر فلزی مانند آلومینیوم و آهن از سنگ های رسوبی استخراج می‌شود.

۵۶- برای تهیه گچ و سیمان بنایی از سنگ های رسوبی استفاده می‌شود.

۵۷- فرایند دگرگونی سنگ ها، شبیه فرایند تهیه آجر است.

۵۸- سنگ های دگرگونی تحت تاثیر گرما و فشار و محلول های داغ درون زمین تشکیل شده است.

۵۹-کانی گرافیت از دگرگون شدن نوعی زغال سنگ به وجود می آید.

سوالات فصل ۱۲ علوم هشتم

 سوالات علوم درس ۱۲ هشتم سری دوم

۱- منظور از سنگ چیست؟
پاسخ: سنگ ها اجسام طبیعی، غیر زنده و جامدی هستند که از یک یا چند نوع کانی تشکیل شده اند.

۲- سه گروه سنگ ها را نام ببرید و نحوه تشکیل هر کدام را بطور خلاصه توضیح دهید.
۱- آذرین: از سرد شدن و انجماد مواد مذاب حاصل می‌شود.
۲- رسوبی: از رسوب گذاری و فشردگی رسوبات به وجود میاید.
۳- دگرگونی: در اثر حرارت و فشار از سنگ های دیگر حاصل میشوند.

۳- منظور از ماگما چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: به مواد مذابی که از ذوب شدن سنگ ها تشکیل می‌شود ماگما می‌‌گویند.
ماگما؛ طبیعی ، داغ، متحرک و سرشار از گاز است.

۴- دلیل ذوب شدن سنگ ها در زمین چیست؟
پاسخ: هر یک کیلومتر که در زمین پایین میرویم ۳۰ درجه دما بیشتر می‌شود به همین دلیل سنگ ها ذوب میشوند.

۵- دلیل بالا آمدن مواد مذاب در داخل زمین چیست؟
پاسخ: ماگما به دلیل داشتن گاز فراوان و حرارت زیاد نسبت به سنگ های اطراف سبک تر است در نتیجه به سمت بالا حرکت می‌کند.

۶- سنگ های آذرین درونی چگونه تشکیل می‌شود؟ با مثال.
پاسخ: اگر مواد مذاب در داخل زمین سرد و متبلور شود سنگ های آذرین درونی تشکیل می‌شود. مانند: گرانیت و گابرو

۷- سنگ های آذرین بیرونی چگونه تشکیل می‌شود؟
پاسخ: اگر مواد مذاب به سطح زمین بیایند و در سطح زمین سرد شوند سنگ های آذرین بیرونی تشکیل می‌شود. مانند: ریولیت و بازالت

۸- سنگ های آذرین درونی چه ویژگی دارند؟
پاسخ: سنگ های آذرین درونی درشت بلورند و کانی های آن ها با چشم قابل دیدن هستند.

۹- سنگ های آذرین بیرونی چه ویژگی دارند؟
پاسخ: سنگ های آذرین بیرونی ریز بلورند و کانی های آن ها با چشم قابل دیدن نیستند و با میکروسکوپ دیده میشوند.

۱۰- از سنگ های آذرین چه استفاده هایی می‌شود؟
پاسخ: ساختمان سازی، ساختن بتون، جاده سازی، زیرسازی راهآهن.

۱۱- از گرانیت و گابرو چه استفاده‌ای می‌شود؟
پاسخ: به عنوان سنگ زینتی در نما، پله و کف ساختمان و بنای یادبود استفاده می‌شود.

۱۲- ازسنگ های گرانیت دارای ……… نباید در ساختمان استفاده کرد.
پاسخ: اورانیوم

۱۳- دو ویژگی سنگ های رسوبی را نام ببرید.
پاسخ: ۱- ممکن است لایه لایه باشند.
۲- ممکن است فسیل داشته باشند.

۱۴- به طور کلی سنگ های رسوبی چگونه تشکیل میشوند؟
پاسخ: سنگ ها بر اثر عوامل گوناگون خرد شده و به وسیله رودخانه و عوامل دیگر به دریاها منتقل شده در آنجا روی هم انباشته شده و لایه های رسوبی را تشکیل می‌دهند و این لایه ها بر اثر فشار وزن لایه های بالایی سخت شده و سنگ رسوبی تشکیل می‌شود.

۱۵- انواع سنگ های رسوبی را نام برده و هر نوع با چه روشی تشکیل می‌شود؟
۱) سنگ های رسوبی شیمیایی: بر اثر واکنش های شیمیایی تشکیل میشوند مانند: قندیل های آهکی در غارها و سنگ تراورتن در چشمه های آهکی.
۲) سنگ های رسوبی تبخیری: از تبخیر آب در دریاچه های گرم و کم عمق تشکیل میشوند. مانند: سنگ گچ و سنگ نمک .
۳) سنگ های رسوبی با منشاء جانداران: از اجتماع بقایای جانداران در حوضه های رسوبی تشکیل میشوند. مانند: زغال سنگ.
۴) سنگ های رسوبی آواری: از به هم چسبیدن مواد حاصل از فرسایش سنگ های دیگر تشکیل میشوند مانند: کنگلومرا و ماسه سنگ.

۱۶- سنگ های رسوبی چه کاربردهایی دارند؟
پاسخ: تشکیل ذخایر نفت، گاز، زغال سنگ در سنگ های رسوبی، سنگ های آهکی و تراورتن در ساختمان سازی ، از ماسه سنگ در پل سازی و جاده سازی، تهیه سیمان و گچ بنایی، از فسیل ها برای اطلاع از گذشته زمین، استخراج بعضی از عناصر فلزی مانند آلومینیوم و آهن.

۱۷- منظور از سنگ های دگرگونی چیست؟
پاسخ: گروهی از سنگ ها هستند که از قرار گرفتن سنگ ها به مدت طولانی تحت تاثیر گرما، فشار، و محلول های داغ درون زمین تشکیل شده اند. گرما نباید آنقدر زیاد باشد که سنگ را ذوب کند.

۱۸- عواملی که موجب دگرگونی سنگ ها میشوند را نام ببرید.
پاسخ: ۱- حرارت ۲- فشار ۳- محلول های داغ

۱۹- دو سنگ یا کانی دگرگونی نام ببرید، هر کدام از دگرگونی چه سنگی تشکیل میشوند و هر کدام چه کاربردی دارند؟
۱) سنگ مرمر: که از دگرگونی سنگ آهک تشکیل می‌شود و کاربرد آن در نمای ساختمان و مجسمه سازی است.
۲ ) کانی گرافیت: که از دگرگونی زغال سنگ تشکیل می‌شود و کاربرد آن در ساختن مغز مداد است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.