سوالات درس ۱۲ علوم پنجم با جواب

سوالات درس ۱۲ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس دوازدهم علوم پنجم

سوالات درس ۱۲ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس دوازدهم علوم پنجم

سوالات علوم پنجم /درس دوازدهم :: از ریشه تا برگ

۱- وقتی دانه ای را می کاریم اولین قسمتی که از آن خارج می شود کدام بخش گیاه است ؟
جواب: ریشه

۲- وظیفه ریشه چیست ؟
جواب: آب و مواد مورد نیاز گیاه را از خاک می گیرد و وارد گیاه می کند

۳- تارهای کشنده چیست ؟
جواب: به تارهای نازکی که روی ریشه قرار دارد می گویند

۴- وظیفه تارهای کشنده چیست ؟
جواب: آب و مواد محلول موجود در خاک را می گیرند و در اختیار گیاه می گذارند

۵- چرا نباید به تارهای کشنده آسیب برسد ؟
جواب: اگر تارهای کشنده ریشه آسیب ببینند گیاه نمی تواند آب و مواد محلول مورد نیاز خود را از خاک بگیرد در نتیجه رشد آن کم یا متوقف می شود

۶- وقتی می‌خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان دیگر منتقل می کنیم ؟
جواب: تا به تارهای کشنده آن آسیب نرسد

۷- کار ساقه چیست ؟
جواب: آب و مواد لازم که توسط ریشه از خاک جذب شده است را به برگ برساند

۸- آوند چیست ؟
جواب: در ساقه و برگ لوله های بسیار باریکی وجود دارد که آب از راه آن ها از ریشه به برگ می رسد

۹- آب لازم برای غذاسازی چگونه به قسمت های مختلف گیاه می رسد ؟
جواب: آب لازم برای غذا سازی گیاه از ریشه جذب می شود و از طریق آوندها به قسمت های مختلف گیاه می رسد

۱۰- آوندها در کدام قسمت های گیاه دیده می شوند ؟
جواب: ساقه و برگ

۱۱- رگبرگ چیست ؟
جواب: آوندها در در برگ ها بسیار نازک شده و رگ برگ ها را بوجود می آورند

۱۲- روزنه چیست ؟
جواب: سوراخ های ریزی در رو و پشت برگ ها که هوا از راه آن ها وارد گیاه میشود

۱۳- گیاهان اکسیژن مورد نیاز خود را از راه …روزنه… دریافت و دی اکسید کربن را دفع می کنند

۱۴- روزنه در کدام قسمت گیاه قرار دارد ؟
جواب: پشت و روی برگ

۱۵- جوانه زدن یک دانه یعنی چه ؟
جواب: اولین مرحله رشد یک گیاه از دانه است که با خروج ریشه آغاز می شود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.