سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوازدهم ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوازدهم ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم / سوالات متن درس ۱۲ مطالعات هشتم
توجه: فایل دانلودی )سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ( در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

همیار سوالات صفحه ۶۹ مطالعات هشتم👇

۱-چه عاملی نقش و سهم زیادی در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی –اسلامی داشت؟
پاسخ: پس از یک قرن فرامانروایی، خلافت عباسیان ضعیف شد و خلفا نمی توانستند قلمرو پهناور خود را به خوبی اداره کنند از این رو، شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد. این سلسله ها نقش و سهم زیادی در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی داشتند.

۲-مهمترین سلسله های ایرانی که در بین قرنهای سوم تا پنجم هجری بر بخشهایی از ایران حکومت می کردند را نام ببرید؟
پاسخ: سلسله های طاهریان- صفاریان-علویان-سامانیان –آل بویه

۳-کدامیک از سلسله های زیر ریشه و تبار ایرانی نداشتند؟
الف) آل بویه ( )
ب) علویان طبرستان (✅)
ج) صفاریان ( )
د) سامانیان ( )

۴-بنیانگذار سلسله طاهریان چه کسی بود؟
پاسخ: طاهر ذوالیمینین

۵-موسس سلسله سامانیان چه کسی بود؟
پاسخ: امیر اسماعیل سامانی

۶-رابطه سلسله های طاهریان و سامانیان با خلفای عباسی چگونه بود؟
پاسخ: این دو سلسله روابطی دوستانه با خلافت عباسیان برقرار کردند و امیران این سلسله ها معمولا نسبت به خلفا اظهار وفاداری و فرمانبری می کردند.

۷-بنیانگذار کدام سلسله ها بدون اجازه خلفای عباسی حکومت خود را برپا کردند؟
پاسخ: طاهریان- صفاریان- علویان-سامانیان- آل بویه

۸-موسس سلسله صفاریان که بود؟ و با کمک چه کسانی به حکومت رسید؟
پاسخ: یعقوب لیث، با پشتیبانی مردم سیستان به خصوص عیاران به قدرت رسید.

۹-روابط صفاریان با خلفای عباسی چگونه بود؟
پاسخ: روابط صفاریان با خلافت عباسی خصمانه بود.

۱۰-اقدامات یعقوب لیث را بنویسید؟
پاسخ: حکومت طاهریان را برانداخت-به عراق لشکر کشی کرد و قصد داشت بغداد را تصرف کند ولی شکست خورد ولی بر اثر بیماری و مرگ فرصت جبران این شکست را پیدا نکرد.

۱۱-چرا خلفای عباسی دشمن علویان طبرستان بودند؟
پاسخ: چون علویان پیرو مذهب شیعه بودند و حکومت عباسیان را به رسمیت نمی شناختند.

همیار سوالات صفحه ۷۰ مطالعات هشتم👇

۱۲-روابط سلسله آل بویه با عباسیان چگونه بود؟
پاسخ: روابط آنها به گونه ای دیگر بود، چون آل بویه بغداد را تصرف کردند و خلفای عباسی را تحت نفوذ و سلطه خود گرفتند.

۱۳-کدام سلسله ایرانی بغداد را تصرف کردند و خلفای عباسی را تحت نفوذ و سلطه خود گرفتند؟
الف) آل بویه (✅)
ب) علویان طبرستان ( )
ج) صفاریان ( )
د) سامانیان ( )

۱۴-آل بویه پیرو چه مذهبی بودند و در دوران حکومت آنها چه چیزی مورد توجه قرار گرفت؟
پاسخ: پیرو مذهب شیعه بودند و در دوران حکومت آنها، معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت.

 ۱۵-به دستور فرمانروایان آل بویه چه کارهایی انجام شد؟
پاسخ: به دستور فرمانروایان آل بویه حرم مطهر امامان در نجف، کربلا و کاظمین  بازسازی شد و مراسم عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین با شکوه برگزار می شد.

۱۶-کدامیک از سلسله های زیر مذهب شیعه داشتند؟
الف) آل بویه ( )
ب)علویان طبرستان ( )
ج)طاهریان ( )
پاسخ: د) گزینه الف و ب (✅ )

همیار سوالات صفحه ۷۳ مطالعات هشتم👇

۱۷-ایرانیان مسلمان در تاسیس و گسترش کدام علوم پیشگام بودند؟
پاسخ: معارف اسلامی- علوم انسانی- علوم تجربی- هنر و ادبیات

۱۸-سخنی از پیامبر در مورد علم و دانش ایرانیان بنویسید.
پاسخ: اگر علم در ستاره ثریا و در آسمان ها باشد، مردانی از سرزمین پارس (ایرانیان) به آن دست پیدا خواهند کرد.

۱۹-اقدامات مهم علمی و فرهنگی ایرانیان در قرون نخست هجری چه بود؟
پاسخ: کتابهای زیادی تدوین کردند-دانشمندان مسلمان ایرانی در رشته های مختلف خوش درخشیدند- قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی را تدوین کردند- انتقال برخی از میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعه اسلامی بود.

۲۱-کدام سلسله ایرانی نقش چشمگیری در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی داشتند؟ چرا؟
پاسخ: سامانیان و آل بویه بودند. چون بیشتر فرمانروایان این سلسله ها به علم و ادب علاقمند بودند و ارزش و احترام زیادی به عالمان، دانشمندان و ادیبان قائل بودند.

۲۱-کدام وزیران سامانی در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرار داشتند؟
پاسخ: جیهانی و بلعمی از وزیران سامانیان

۲۲-پس از ورود اسلام به ایران تا مدتها .. عربی .. زبان اداری ایران بود.

۲۳-شاعران معروف دوره سامانی را نام ببرید؟
پاسخ: رودکی (پدر شعر فارسی) و فردوسی

همیار سوالات صفحه ۷۵ مطالعات هشتم👇

۲۴-از قرن سوم هجری به بعد در نتیجه علاقه کدام حکومت ها به فرهنگ و زبان ایرانی ، رونق ادبیات فارسی آغاز شد؟
پاسخ: صفاریان و سامانیان

۲۵-فردوسی در اواخر حکومت .. سامانیان .. سرودن شاهنامه را آغاز کرد.

۲۶-از نخستین جلوه های مهم معماری ایرانی–اسلامی .. مساجد .. بودند.

۲۷-کدام آرامگاه ها جلوه شکوهمند میراث معماری ایرانی –اسلامی به شمار می روند؟
پاسخ: آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوس و شمگیر در گنبد کاووس

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۳ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 11 مطالعات هشتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.