سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس دوازدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس دوازدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس دوازدهم :: کشور های همسایه ۲

۱- کدام کشور همسایه در شرق ایران قرار دارد؟
جواب: پاکستان

۲- کدام کشور همسایه در شمال شرقی ایران قرار دارد؟
جواب: جمهوری ترکمنستان

۳- جلگه وسیع مرکزی پاکستان چگونه بوجود آمده است؟
جواب: از آبرفت های رود سند

۴- بندر …کراچی… مهمترین بندر پاکستان در کناره ی اقیانوس هند قرار دارد

۵- ویژگی مهم بندر کراچی چیست؟
جواب: از مهمترین مراکز تجارت و صادرات و واردات دنیاست

۶- چرا بافندگی و تولید پارچه های پنبه و کتان در پاکستان رونق دارد؟
جواب: برنج و پنبه و کنف از محصولات عمده کشور پاکستان است و به همین دلیل تولید پارچه های پنبه و کتان و بافندگی رونق دارد

۷- …صحرای بزرگ قره قوم… بخش عمده ی مساحت جمهوری ترکمنستان را به خود اختصاص داده است

۸- صنایع دستی عمده ی ترکمنستان چیست؟
جواب: قالی بافی

۹- کدام ورزش در جمهوری ترکمنستان پرطرفدار است؟
جواب: سوار کاری

۱۰- در شمال و غرب کشور پاکستان ..کوه های بلندی… قرار گرفته اند

۱۱- بیشتر مساحت پاکستان را چه چیزی تشکیل داده است؟
جواب: جلگه های پست و کم ارتفاع

۱۲- پرجمعیت ترین کشور همسایه ایران کدام است؟
جواب: پاکستان

۱۳- آب و هوای پاکستان چگونه است؟
جواب: در نواحی مرتفع شمال و غرب معتدل با زمستان های سرد و در نواحی مرکزی و جنوب که نزدیک اقیانوس هند است آب و هوایی گرم و مرطوب دارد