سوالات درس ۱۳ سلامت و بهداشت دوازدهم با جواب

سوالات درس ۱۳سلامت و بهداشت دوازدهم با جواب

سوالات متن درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

سوالات درس ۱۳سلامت و بهداشت دوازدهم با جواب

سوالات متن درس سیزدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

سوالات سلامت و بهداشت دوازدهم / درس سیزدهم: پیشگیری از اختلالات اسکلتی – عضلانی (کمر درد)

۱- در بدن هر فرد بالغ چند استخوان و ماهیچه وجود دارد و چگونه به یکدیگر متصل اند؟
پاسخ: ۲۰۶ استخوان و بیش از ۶۰۰ ماهیچه وجود دارد که از طریق غضروف، رباط ها و مفاصل به یکدیگر متصل شده و بدن را به حرکت در میآورند و از ساختار آن نگهداری میکنند.

۲- شایعترین بیماری های ناشی از کار در سطح جهان چیست؟
پاسخ: اختلالات اسکلتی عضلانی.

۳- در اختلالات اسکلتی عضلانی کدام قسمت های بدن دچار آسیب می شوند؟
پاسخ: مفاصل، استخوان ها، ماهیچه ها و. . . دچار آسیب میشوند.

۴- چه عواملی در بروز و تشدید اختلالات اسکلتی عضلانی مؤثر هستند؟
پاسخ: اختلالات اسکلتی عضلانی یک پدیده چند علتی است و عوامل متعددی از جمله ضعف عضلانی ناشی از کم تحرکی، نداشتن وضعیت بدنی مناسب، عادات و رفتارهای غلط در انجام کارهای روزمره، عدم رعایت اصول ارگونومی در آن موثر هستند.

۵- کدام نواحی بدن دچار اختلالات اسکلتی – عضلانی میشوند؟
پاسخ: کمر، مچ دست، شانه، بازو و گردن.

۶- آسیب پذیر ترین قسمت بدن در برابر صدمات کدام قسمت است؟
پاسخ: کمر-

۷- وضعیت بدنی به زبان ساده یعنی چه؟
پاسخ: عبارت است از «فرم و حالتی که بدن فرد در طول انجام کار به خود میگیرد؛ و به عبارتی، نحوه ی قرار گرفتن قسمت های مختلف بدن، شامل سر، تنه و اندام ها در فضا».

۸- وضعیت بدنی مناسب چه حالتی است؟
پاسخ: حالتی است که در آن کمترین فشار و تنش به سیستم اسکلتی – عضلانی وارد میشود، به همین دلیل فرد به میزان کمتری دچار کمردرد و ناراحتیهای اسکلتی – عضلانی میشود.

۹- افراد با داشتن وضعیت بدنی طبیعی یا مناسب چه ویژگی هایی دارند؟
پاسخ: میتوانند کارهای خود را با انرژی بیشتر و خستگی کمتر به انجام برسانند.

۱۰- چگونه از طریق آزمون دیوار می توان وضعیت بدنی خود را بسنجیم؟
پاسخ: از طرف پشت به دیوار تکیه دهید در حالی که پشت سر و باسن شما با دیوار مماس شود و پاشنه پایتان ۱۵ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد. اکنون فاصله بین گودی گردن و کمر خود با دیوار را اندازه بگیرید. اگر این فاصله در ناحیه گردن ۵ سانتی متر و در کمر بین ۲ تا ۵ سانتی متر باشد، وضعیت بدن شما ایده آل است.

۱۱- دلایل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب را بنویسید؟
پاسخ: عادات غلط هنگام ایستادن، راه رفتن، نشستن و خوابیدن، اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن، عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر، اضافه وزن و چاقی، کفش نامناسب و پاشنه بلند.

۱۲- الگوی صحیح وضعیت بدن در موقعیتهای مختلف (ایستاده، نشسته، خوابیدن و راه رفتن) را بر اساس تصاویر زیر نشان دهید؟
پاسخ:

الگوی صحیح وضعیت بدن۱۳- شایعترین اختلالات اسکلتی عضلانی چیست؟
پاسخ: کمردرد.

۱۴- صدماتی که در اکثر اوقات در ناحیه کمر رخ میدهد، ناشی از چیست؟
پاسخ: به دلیل طریقه نادرست بلند کردن بار و حمل نادرست اشیا است.

۱۵- طریقه صحیح بلند کردن و حمل بار اشیای سبک و کوچک از روی زمین چگونه است؟
پاسخ: از دیدگاه سلامت ستون فقرات، بلند کردن بار با کمر راست و پاهای خمیده، روشی ایمن تر است. از این رو برای برداشتن اشیای سبک و کوچک از روی زمین باید کنار جسم زانو بزنیم، طوری که یک پا جلوی پای دیگر قرار گیرد، و بدون دولا شدن جسم را بلند کنیم. (شکل ۵)سوالات سلامت دوازدهم

۱۶- طریقه صحیح بلند کردن و حمل بار اشیای سنگین از روی زمین چگونه است؟
پاسخ: برای برداشتن اشیای سنگین از روی زمین لازم است پاها را صاف بر روی زمین بگذاریم و تا حد ممکن نزدیک جسم بایستیم، سپس زانو ها را خم کرده و بدن را در وضعیت زانو زدن قرار دهیم و جسم را نزدیک به خودمان بگیریم و از زمین بلند کنیم و حتماً از پیچش و چرخاندن کمر خودداری کنیم. (شکل ۶( سوالات سلامت دوازدهم

۱۷- برای تمیز کردن کف آشپزخانه یا راهرو چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
پاسخ: ضمن استفاده از دمپایی هایی عاج دار که مانع سر خوردن میشوند، هرگز نباید به هنگام انجام کار کمر را چرخاند. (شکل روبه رو)سوالات سلامت دوازدهم

۱۸- هنگام اتو کردن لباس چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
پاسخ: انتخاب ارتفاع مناسب میز اتو و استفاده از زیر پایی با ارتفاع مناسب، بسیار مفید است.سوالات سلامت دوازدهم

۱۹- روش صحیح پوشیدن کفش در شکل روبه رو را نشان دهید؟
پاسخ:سوالات سلامت دوازدهم

۲۰- برای برداشتن اشیا از روی یخچال، کتابخانه و یا کابینت آشپزخانه چگونه باید عمل کنیم؟
پاسخ: بهتر است به جای کشش بیش از حد در بدن خود از یک چهار پایه مناسب استفاده شود. (شکل روبه رو)سوالات سلامت دوازدهم

۲۱- در انجام کارهایی مثل نوشتن با استفاده از میز در حالت ایستاده و کارهایی از این قبیل چگونه باید عمل شود؟
پاسخ: باید بدون خم کردن پشت و با تکیه دادن دست به لبه میز، در حالی که پاها به اندازه عرض شانه باز هستند، این کار انجام شود. (شکل روبه رو)سوالات سلامت دوازدهم

۲۲- برای پیشگیری از بروز کمردرد، هنگام نشستن روی صندلی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
پاسخ: باید تا حد امکان از صندلی های پشتی دار استفاده کرد و در انتهای صندلی نشست و ستون فقرات را در حالت عمودی نگه داشت.

۲۳- طریقه ی صحیح نشستن روی صندلی چگونه است؟
پاسخ: باید تا حد امکان از صندلیهای پشتی دار استفاده کرد و در انتهای صندلی نشست و ستون فقرات را در حالت عمودی نگه داشت. (شکل روبه رو)سوالات سلامت دوازدهم

۲۴- صدماتی که در اکثر اوقات در ناحیه کمر رخ میدهد ناشی از چیست و چگونه می توان از این صدمات جلوگیری کرد؟
پاسخ: به علت ضعیف بودن عضلات کمر است. لذا با اختصاص دادن چند دقیقه در روز برای انجام تمرین های تقویت عضلات کمر میتوان از صدمات احتمالی وارده به آن جلوگیری کرده و به راحتی فشارهای کاری را که به کمر وارد میشود تقلیل داد.

۲۵- قبل از شروع تمرین های عضلات کمر چه اقداماتی باید انجام داد؟
پاسخ: به مدت چند دقیقه عضلههای خود را با انجام حرکات کششی و نرمش گرم کنید و سپس حرکات فوق را متناسب با توانایی جسمانی خود بین ۱۰ تا ۲۰ بار تکرار کنید.

۲۶- عدم تطابق تواناییهای محدود انسان با محیط کار، شغل و تجهیزات به کار گرفته شده باعث چه می شود؟
پاسخ: باعث ایجاد مشکلات و بیماری های متعددی به ویژه اختلالات اسکلتی عضلانی میشود.

۲۷- علم ارگونومی یا همان مهندسی عوامل انسانی چه کمکی به انسان می کند؟
پاسخ: برای پیشگیری از بروز اختلالات اسکلتی عضلانی که ناشی از عدم تناسب توانمندی های انسان و نوع کاری است که او انجام میدهد، به یاری انسان میآید و به سلامت افراد و افزایش بهره وری نیروی کار می انجامد.

۲۸- چرا بخش بزرگی از علم ارگونومی بر اساس عقل سلیم استوار است؟
پاسخ: زیرا هر فردی میتواند با ارایه ایده های مناسب در مورد بهبود شرایط کار، ابزار و تجهیزات آن را فراهم آورد.

۲۹- برای انتخاب دوچرخه مناسب هر فرد چه توصیه ای می شود؟
پاسخ: توصیه می شود از دوچرخه ای استفاده شود که در زمان دوچرخه سواری، زاویه بین ران و
ساق پا وقتی رکاب پایین است حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه باشد.

۳۰- اگر نکات ارگونومی مانند وزن، نحوه ی حمل و مدت زمان حمل در استفاده از کوله پشتی رعایت نشود چه مشکلاتی را برای نوجوانان به وجود می آورد؟
پاسخ: موجب تغییر در راستا و انحناهای ستون فقرات، اختلالات و دردهای اسکلتی عضلانی نظیر درد کمر و شانه، ایجاد فاصله میان مهره ها، بروز تغییرات قلبی عروقی، تنفسی و تغییرات الگوی راه رفتن در نوجوانان خواهد شد.

۳۱- نکات ارگونومی استفاده از کوله پشتی را بنویسید؟
پاسخ: ۱ -کوله پشتی به همراه محتویات آن نباید بیشتر از ۱۰ درصد وزن شما باشد. به عنوان مثال اگر وزن شما ۵۰ کیلوگرم است، نباید کوله پشتی سنگین تر از ۵ کیلوگرم را حمل کنید.
۲ -هنگام خرید، کوله پشتی را طوری انتخاب کنید که سبک تر بوده و در قسمت های پشت و بندها از اسفنج استفاده شده باشد و برای توزیع مناسبتر نیرو، بندهای شانه ای آن پهن بوده و حتماً دارای دو بند باشد.
۳ -بهتر است در چیدمان وسایل کوله پشتی، اشیای سنگین تر در قسمت عقب کوله پشتی، نزدیک به پشت، اشیای با وزن متوسط در قسمت میانی و اشیای سبک در جلوی کوله پشتی قرار بگیرند و تا حد امکان از تمام فضای کوله پشتی استفاده شود. چنانچه پس از چیدمان وسایل در کوله پشتی، وزن آن بیش از حد استاندارد گردد، وسایل مازاد با دستها حمل گردد.سوالات سلامت دوازدهم

اصل ۳ :وسایل را در محدوده ی دسترسی آسان قرار دهید. همان طور که در شکل میبینید یکی از مشکلات رایج، دسترسی به داخل جعبه ها و کارتن هاست که با ثابت قراردادن آنها بر روی یک سطح شیبدار می توان به راحتی آن را برطرف کرد.سوالات سلامت دوازدهم

اصل ۴ :در ارتفاع مناسب کار کنید. یکی از مثال های آن کار با رایانه یا کیبورد است.سوالات سلامت دوازدهم

همچنین ارتفاع سطح کارتان را با توجه به نوع کار تنظیم کنید. انجام کارهای سنگین را کمی پایینتر از ارتفاع آرنج و کارهای سبک و ظریف را کمی بالاتر از ارتفاع آرنج تنظیم کنید.سوالات سلامت دوازدهم

اصل ۵ :حرکات اضافی انگشتها، مچ دست و بازوها را در ضمن انجام کار کاهش دهید. این اصل بر تعداد حرکات در طول روز تکیه دارد. یکی از راه های کاهش تعداد حرکات، استفاده از ابزار قویتر است؛ برای مثال استفاده از دریل به جای پیچ گوشتی.سوالات سلامت دوازدهم

اصل ۶ :انجام کارهای ایستا (استاتیک) با یک عضو مانند کار با دریل روی سقف را به حداقل برسانید.سوالات سلامت دوازدهم

اصل ۷ :با اصلاح جزئی میز کار خود نقاط فشاری را که به شما آسیب میرساند به حداقل برسانید.سوالات سلامت دوازدهم

اصل ۸ :فضای کافی را برای انجام کارها در نظر بگیرید.سوالات سلامت دوازدهم

اصل ۹ :علاوه بر انجام روزانه فعالیت های جسمانی، هنگام انجام کارهای طولانی مدت، از حرکات کششی مناسب برای رفع خستگی عضلات خود استفاده کنید.

اصل ۱۰ :تلاش کنید تا حد امکان در محل کار و زندگی خود، یک محیط راحت و زیبا فراهم آورید.

۳۷- بر اساس اصول ارگونومی هنگام انجام کارهای طولانی مدت، از چه نوع حرکاتی و به چه منظوری باید استفاده کرد؟
پاسخ: حرکات کششی برای رفع خستگی عضلات خود.

۳۸- توضیح دهید استفاده از دریل به جای پیچ گوشتی، بیان کننده کدام اصل ارگونومی است؟
پاسخ: حرکات اضافی انگشت ها، مچ دست و بازوها را در ضمن انجام کار کاهش می دهد.

۳۹- بر اساس اصول ارگونومی، برای دسترسی آسان به داخل جعبه ها و کارتن ها چه اقدامی می توان انجام داد؟
پاسخ: با ثابت قراردادن آنها بر روی سطح شیب دار می توان به درون جعبه ها دسترسی آسان داشت.

۴۰- شکل ستون فقرات انسان شبیه چیست؟
پاسخ: شبیه S انگلیسی.

۴۱- برای حفظ حالت منحنی طبیعی پشت، در حالت های نشسته یا ایستاده، رعایت چه نکاتی لازم است؟
پاسخ:
۱ -اگر در حالت ایستاده قرار گرفته اید، از یک تکیه گاه مناسب برای قرار دادن پا بر روی آن استفاده کنید. این کار باعث ایجاد یک زاویه مناسب در ستون فقرات میشودسوالات سلامت دوازدهم

۲ -کارکردن طولانی مدت در حالت پشت با منحنی C انگلیسی، فشار زیادی را بر پشت وارد میکند. وجود حمایت کننده ی مناسب، باعث حفظ انحناهای ستون فقرات میشود. بنابراین لازم است برای کارکردن طولانی مدت در حالت نشسته، از یک حمایت کننده مناسب ستون فقرات استفاده شود.سوالات سلامت دوازدهم

۳ -زاویه مناسب گردن را حفظ کنید. به این منظور تجهیزات خود را به گونهای تنظیم کنید که گردن در وضعیت خنثی قرار گیرد و تحت فشار نباشد.سوالات سلامت دوازدهم

۴ -بازوها را در کنار بدن طوری قرار دهید که شانه ها در حالت استراحت قرار گرفته باشند. همان طور که در شکل ۲۰ مشاهده میکنید، سطح کار بیش از اندازه بالا است و کاربر برای انجام کار مجبور است شانهها و بازوها را بیش از حد بالا بیاورد. ولی در طراحی مجدد ایستگاه کار شانهها و بازوها در ارتفاع پایین تر و در وضعیت استراحت قرار گرفته است.سوالات سلامت دوازدهم

۵ -با قرار دادن مچ دست و ساعد در یک سطح، مچ دست را در وضعیت خنثی قرار دهید. سوالات سلامت دوازدهم

۴۲- توصیه های خود مراقبتی برای پیش گیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی را بیان کنید؟
پاسخ:
۱ -در موقعیتهای مختلف (ایستادن، نشستن، خوابیدن و راه رفتن) وضعیت بدنی صحیح خود را حفظ کنید.
۲ -هنگام انجام کارهای طولانی مدت، مانند مطالعه، هر ۵۰ دقیقه یک بار، با تغییر وضعیت به عضلات خود استراحت دهید.
۳ -نکات ارگونومی کار با وسایل مختلف (کوله پشتی، گوشی، دوچرخه و. . . ) را رعایت کنید.
۴ -هنگام انجام کارهای روزمره، بکوشید حرکات را صحیح انجام دهید و از حرکات غلط اجتناب کنید.
۵ -اصول ارگونومی را در انجام کارهای روزمره خود رعایت کنید.
۶ -با انجام روزانه حرکات کششی و نرمش های عمومی، عضلات خود را تقویت کنید.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۳ سلامت و بهداشت دوازدهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۴ سلامت و بهداشت دوازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس دوازدهم سلامت و بهداشت استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.