سوالات درس ۱۳ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۱۳ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل سیزدهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۱۳ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل سیزدهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است.

 سوالات علوم درس ۱۳ هشتم سری اول

۱- مقدار فرسایش در کوه پیر را با کوه جوان مقایسه کنید.
پاسخ: میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود و در اثر آب و باد تغییرات زیادی کرده است.

۲- هوازدگی چیست؟
پاسخ: به تغییراتی که در سنگ های ایجاد می‌شود و باعث تغییر فیزیکی یا شیمیایی و یا هر دو آنها می‌شود. هوازدگی می گویند. هوازدگی سنگ ها باعث خرد شدن آن ها می‌شود.

۳- قطعات خرد شده سنگ ها چگونه از بالای کوه به پایین می آیند؟
پاسخ: این قطعات و ذرات را عواملی مثل باد، آب و یخچال و … از بالای کوه به پایین منتقل می‌کنند.

۴- آب چگونه سنگ را متلاشی می‌کند؟
پاسخ: وقتی آب در شکاف سنگ نفوذ می‌کند، بر اثر سرما منجمد می‌شود و به افزایش حجم (۹ درصد افزایش حجم)، فشار زیادی به سنگ وارد کرده و سنگ را متلاشی می‌کند.

۵- یک سنگ ممکن است در طول زمان به چند صورت دچار تغییرات شود؟ (انوع هوازدگی را نام ببرید.)
پاسخ: ۱)هوازدگی فیزیکی ۲) هوازدگی شیمیایی

۶- هوازدگی فیزیکی چیست؟
پاسخ: در این نوع هوازدگی سنگ فقط به قطعات کوچک تبدیل می‌شود. و ترکیب شیمیایی سنگ تغییر نمی‌کند.

۷- چرا در هوازدگی فیزیکی ترکیب شیمیایی سنگ ها عوض نمی‌شود؟
پاسخ: زیرا مولکول های سازنده سنگ ها تغییر نمی‌کنند.

۸- گیاهان چگونه سنگ ها را متلاشی می‌کنند؟
پاسخ: ریشه گیاهان در شکاف سنگ ها نفوذ کرده و بر اثر رشد به سنگ فشار می آورد و آن را متلاشی می‌کند.

۹- عوامل موثر بر هوازدگی فیزیکی را نام ببرید.
پاسخ: ۱) تغییرات دمای شبانه روز
۲)یخ بستن آب در شکاف سنگ ها (عامل اصلی)
۳)گیاهان و حیوانات
۴) باد

۱۰- حیوانات (جانوران) چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند؟
پاسخ: با بالا آوردن ذرات زیرزمینی به سطح زمین آن ها را در معرض آب و هوا قرار می دهند و دچار هوازدگی می‌شود.

۱۱- ورقه ورقه شدن سنگ ها در پاره ای از مناطق در اثر چیست؟ شرح دهید.
پاسخ: سنگ‌های زیرین تحت فشار وزن لایه‌های بالایی قرار دارند. اگر در اثر فرسایش سنگ‌های بالایی، فشار از روی لایه‌های زیرین برداشته شود، سنگ‌های زیرین به دلیل انبساط ورقه ورقه می‌گردند و شبیه پوست پیاز از هم جدا می‌شوند.

۱۲- باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می گردد؟
پاسخ: برخورد مداوم باد و ذراتی که به وسیله باد حمل می‌شوند با سطح خام و سنگ موجب فرسایش آنها می‌شود. این عمل سایش، بیشتر به وسیله ذرات ماسه انجام می گیرد.

۱۳- مهمترین عامل در هوازدگی فیزیکی سنگ ها چیست؟
پاسخ: یخ بستن آب در شکاف سنگ ها

۱۴- عوامل موثر در هوازدگی شیمیایی را نام ببرید.
پاسخ: آب (عامل اصلی) – اکسیژن – کربن دی اکسید هوا

۱۵- جنس پوسته تخم مرغ از چیست؟ و واکنش آن را با سرکه بنویسید.
پاسخ: از جنس کلسیم کربنات است. با سرکه واکنش می دهد و به صورت کلسیم بی کربنات محلول در می آید.

۱۶- مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی سنگ ها چیست؟ و چگونه بیشترین اثر را روی سنگ ها می گذارد؟
پاسخ: مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی آب است. آب به همراه کربن دی اکسید، اسید کربنیک ضعیفی را تشکیل می دهد که این سید با کانی های مختلف واکنش داده و از آن ها خاک به وجود می آورد.

۱۷- غارهای آهکی چگونه ایجاد می‌شوند؟
پاسخ: آب باران که دارای کربن دی اکسید است. در زمین های آهکی نفوذ می‌کند و با انحلال سنگ های آهکی غارها را به وجود می آورد.

۱۸- محاسن هوازدگی را بنویسید.
پاسخ: هوازدگی باعث تشکیل خاک بر سطح زمین و رویش گیاهان می‌شود.

۱۹- به نظر شما در نواحی مرطوب خاک ضخیم تری یا در نواحی خشک؟ چرا؟
پاسخ: نواحی مرطوب – زیرا در آنجا بارندگی بیشتر و در نتیجه هوازدگی شیمیایی هم بیشتر است.

۲۰- در کدام منطقه هوازدگی فیزیکی بیشتر است؟
الف) تهران ب) ساری ج)بروجرد د) کرمان
پاسخ: ب) ساری

۲۱- چرا سنگ های آسمانی که به زمین برخورد کرده‌اند دارای آهن خالص اند؟
پاسخ: چون با اکسیژن در تماس نبوده‌اند.

۲۲- نقش اکسیژن در هوازدگی شیمیایی سنگ ها را بیان کنید.
پاسخ: سنگ هایی که دارای کانی های آهن می باشند با اکسیژن هوا ترکیب شده و ترکیبات اکسیژن دار را به وجود می آورند. ترکیب با کانی های آهن دار در نواحی مرطوب و گرم با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

۲۳- نقش گاز کربن دی اکسید را بر هوازدگی شیمیایی سنگ ها توضیح دهید.
پاسخ: آب با همراه داشتن مقداری کربن دی اکسید خاصیت اسیدی پیدا می‌کند و قدرت انحلال آن زیاد می‌شود. در نتیجه می تواند بر بیشتر کانی ها اثر بگذارند و آن ها را تغییر دهد.

۲۴- فرسایش چیست؟
پاسخ: ساییده شدن سنگ ها و حمل و نقل آن ها از جایی به جای دیگر است. به عبارت دیگر فرسایش شامل هوازدگی و انتقال سنگ ها است.

۲۵- چه عواملی باعث حرکت رسوبات می‌شوند؟
پاسخ: باد – آب – یخچال – نیروی جاذبه

۲۶- سنگ هایی که توسط آب و یخچال حمل می‌شوند از نظر شکل ظاهری چه تفاوتی با هم دارند؟
پاسخ: سنگ هایی که توسط آب و یخچال حمل می‌شوند لبه های تیز خود را از دست داده و گردتر شده‌اند. وای سنگ هایی که توسط یخچال ها حمل می‌شوند معمولا زاویه دار (تیز)هستند و سطح کافی دارند.

۲۷- رسوباتی را که یخچال ها حمل می‌کنند به چه شکلی هستند؟
پاسخ: مثل کشمش هایی هستند که داخل کیک به هم برخورد نمی‌کنند و فقط روی زمین کشیده می‌شوند که معمولا زاویه دار هستند.

۲۸- رسوبات (نهشته ها) چگونه در محیط های رسوبی ته نشین می‌شوند؟
پاسخ: بر اساس اندازه ته نشین می‌شوند (ابتدا ذرات درشت، سپس ذرات ریزتر)و لایه رسوبی را به وجود می آورند.

۲۹- چرخه سنگ چیست؟
پاسخ: به مجموعه تغییرات و تبدیل شدن سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی به یکدیگر چرخه سنگ گفته می‌شود.
در این فرایند سنگ های آذرین فرسایش، حمل و رسوب گذاری به سنگ رسوبی و سپس سنگ های رسوبی در اثر گرما و فشار به سنگ های دگرگون تبدیل شده و سپس سنگ های دگرگون شده در اثر ذوب به ماده مذاب و سپس ماده در اثر انجماد به سنگ های آذرین تبدیل می‌شود و این چرخه همچنان ادامه دارد.

۳۰- وقتی آب یخ می زند حجم آن ۹ درصد افزایش می یابد.

۳۱- عواملی مانند آب های جاری و باد و یخچال و نیروی جاذبه سنگ ها را جا به جا می‌کند.

۳۲- در هوازدگی فیزیکی ترکیب شیمیایی سنگ تغییر نمی‌کند.

۳۳- پوسته تخم مرغ از جنس کلسیم کربنات است.

۳۴- به وجود آمدن غارهای آهکی نوعی هوازدگی شیمیایی است.

۳۵- در هوازدگی شیمیایی ترکیب سنگ عوض می‌شود.

۳۶- تبدیل سنگ به خاک نوعی هوازدگی شیمیایی است.

۳۷- در اثر هوازدگی سنگ ها به قطعات ریزتر تبدیل می‌شود.

۳۸- آب باران که دارای کربن دی اکسید است باعث انحلال سنگ های آهکی می‌شود.

سوالات فصل ۱۳ علوم هشتم

 سوالات علوم درس ۱۳ هشتم سری دوم

فصل ۱۳

۱- منظور از هوازدگی فیزیکی چیست؟
پاسخ: در هوازدگی فیزیکی سنگ ها خرد شده و به قطعات کوچکتر تقسیم میشوند بدون آنکه ترکیب شیمیایی آن ها تغییرکند.

۲- چه عواملی موجب هوازدگی فیزیکی می‌شود؟ هر یک را توضیح دهید.
۱) انجماد آب در شکاف سنگ ها: وقتی آب در شکاف سنگ ها یخ میزند حجم آب زیاد می‌شود و به سنگ فشار می‌آورد و در نتیجه سنگ خرد می‌شود.
۲) رشد گیاهان: وقتی گیاه در شکاف سنگ رشد می‌کند به سنگ فشار می[ید و در نتیجه سنگ خرد می‌شود.
۳) فعالیت جانوران: جانوران با کندن زمین و جابهجا کردن سنگ ها موجب هوازدگی فیزیکی می‌شود.
۴) برداشته شدن فشار از روی سنگ ها: وقتی بر اثر فرسایش و عوامل دیگر سنگ های بالایی از بین میروند، فشار از روی سنگ های زیری برداشته می‌شود و این سنگ های انبساط پیدا می‌کنند و مانند پوست پیاز ورقه ورقه و خرد میشوند.
۵) جا به جایی سنگ ها توسط آب و باد: بر اثر جا به جا شدن، سنگ ها و مواد دیگر با هم برخورد کرده و خرد میشوند.

۳- منظور از هوازدگی شیمیایی چیست؟
پاسخ: در هوازدگی شیمیایی ترکیب شیمیایی سنگ عوض می‌شود. مانند تبدیل سنگ به خاک

۴- یکی از عوامل هوازدگی شیمیایی را مثال زده و توضیح دهید.
پاسخ: آب بارانی که دارای گاز کربن دی اکسید است و دارای خاصیت اسیدی میباشد وقتی به در زمین های آهکی نفوذ می‌کند با حل کردن سنگ های آهک، غار های آهکی به وجود میآورد.

۵- منظور از فرسایش چیست؟
پاسخ: به جابجا شدن خاک سنگ ها و مواد هوا زده شده بر اثر عوامل گوناگون فرسایش میگویند.

۶- الف) چه عواملی قطعات سنگ‌ها را جابه‌جا می‌کند؟ (عوامل فرسایش را نام ببرید.)
پاسخ: عواملی مانند: آب‌های جاری، باد، یخچال و نیروی جاذبه سنگ‌ها را جابه‌جا می‌کند

ب) این جابه‌جایی چه اثری بر سنگ‌ها دارد؟
پاسخ: در مسیر جابجایی بر اثر برخورد قطعات به یکدیگر بیشتر خرد می‌شوند.
هر چقدر مسیر طولانی‌تر باشد لبه‌های تیز قطعات بیشتر از بین می‌روند و سنگ‌ها گرد تر و کوچک‌تر می‌شوند.

۷- رسوباتی که به وسیله یخچال ها حمل می‌شوند. چه ویژگی دارند؟
پاسخ: آن ها به هم برخورد نمی‌کنند و فقط روی زمین کشیده و معمولاً زاویه دار هستند. مانند کشمش‌های داخل کیک که به هم برخورد نمی‌کنند.

۸- وقتی نهشته‌ها (رسوبات) توسط رودخانه به دریا با دریاچه رسیدند. چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ: وقتی رودخانه نهشته‌ها را به طرف دریاچه یا دریا حمل می‌کند. پس از اینکه این ذرات به داخل دریا رسیدند براساس اندازه ته نشین می شوند (ابتدا ذرات درشت، سپس ذرات ریز تر ) و لایه رسوبی را به وجود می‌آورند.

‎٩‏- چرخه سنگ چیست؟
پاسخ: سنگ‌ها و کانی‌های تشکیل دهنده آن‌ها ، پیوسته دچار تغییر می‌شوند. این تغییرات در اندازه و ترکیب آن‌ها به طور آهسته و پیوسته اتفاق می‌افتد. مطابق شکل زیر سنگ‌های موجود در کره زمین در اثر فرایندهای ‏مختلف مانند هوازدگی , انجماد مواد مذاب و دگرگونی به یکدیگر تبدیل می‌شوند. به این تغییرات چرخه سنگ گفته می ‏شود. چرخه سنگ شامل مجموعه این تغییرات است.
خلاصه چرخه سنگ: سنگ‌های آذرین , رسوبی و دگرگونی بر اثر عوامل گوناگون پیوسته به یکدیگر تبدیل می‌شوند, به ‏این تغییرات چرخه سنگ گفته می‌شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.