سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس سیزدهم مطالعات هفتم

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس سیزدهم مطالعات هفتم

سوالات متن مطالعات هفتم/ سوالات متن درس ۱۳ هفتم

۱-جمعیت ایران چند نفر است؟
پاسخ: بیش از ۸۰ میلیون نفر

۲-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟
پاسخ: اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که از دنیا می روند باشد، جمعیت افزایش می یابد.

۳ -جمعیت چگونه کاهش می یابد؟
پاسخ: اگر تعداد افرادی که متولد می شوند کمتر از افرادی که از دنیا می روند باشد، جمعیت کاهش می یابد.

۴-محاسبات نشان می دهد رشد جمعیت در بعضی از کشورها زیاد و در بعضی از کشورها کاهش یافته است.
صحیح( ✔) غلط ( )

۵-رشد منفی جمعیت چیست؟
پاسخ: وقتی تعداد زاد و ولدها کمتر از مرگ و میرها باشد به این رشد، رشد منفی می گویند.

۶-در کشورهایی که تشکیل خانواده در آنها کمتر صورت می گیرد دارای رشد منفی در جمعیت نمی باشند.
صحیح( ) غلط (✔)

۷-وقتی رشد جمعیت منفی می شود کشورها با چه مشکلاتی روبرو می شوند؟
پاسخ: جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایش مییابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند کار کند و با فعالیتهای اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشور کمک کند، محروم میشود.

۸-عکس شماره یک و دو به ترتیب کدام گزینه را نشان می دهند؟سوالات متن درس ۱۳ هفتم
الف) افزایش جمعیت- کاهش جمعیت (✔)
ب) کاهش جمعیت- افزایش جمعیت ( )
ج) هر دو افزایش جمعیت ( )
د) هر دو کاهش جمعیت ( )

۹-جمهوری اسالمی ایران در بین کشورهای همسایه خود، کشوری پر جمعیت است.
صحیح (✔) غلط ( )

۱۰-به چه دلیل امکان افزایش جمعیت تا دو برابر در ایران وجود دارد؟
پاسخ: به دلیل وسعت زیاد و منابع و ثروت های طبیعی فراوان.

۱۱-چگونه می توان جمعیت ایران را تا دوبرابر افزایش داد؟
پاسخ: با برنامه ریزی مناسب.

۱۲-جمعیت را به چند گروه سنی مختلف تقسیم می کنند؟
پاسخ: گروه یک کودکان و جوانان ( یکسال تا ۲۵ سال )
گروه دوم بزرگسالان ( ۲۶ سال تا ۶۵ سال)
گروه سوم سالمندان (بیشتر از ۶۵ سال )

۱۳-در کشور ما ..مرکز آمار ایران .. مسئولیت سرشماری جمعیت را بر عهده دارد.

۱۴-مرکز آمار ایران اطلاعات مختلف مربوط به جمعیت را هر چند سال یک بار منتشر می کند؟
پاسخ: ۵ سال

۱۵-وظیفه مرکز آمار ایران چیست؟
پاسخ: مسئولیت سرشماری جمعیت را بر عهده دارد و اطلاعات مختلف مربوط به جمعیت را جمع آوری و در کتاب ها یا نشریات الکترونیکی منتشر می کند.

۱۶-مرکز آمار اطلاعاتی را که جمع آوری می کند چگونه منتشر می کند؟
پاسخ: از طریق کتاب ها، نشریات و پایگاه اینترنتی.

۱۷-روش های جمع آوری اطلاعات در باره جمعیت را بنویسید.
پاسخ: علاوه بر استفاده از کتاب ها و نشریات مرکزآمار، با وارد شدن به پایگاه اینترنتی آن، اطلاعات مورد نظرمان را درباره جمعیت به می توانیم دست بیاوریم.

۱۸-منظور از تراکم جمعیت چیست؟
پاسخ: به نسبت افرادی که در یک جا زندگی می کنند به مساحت آنجا، تراکم جمعیت آن مکان می گویند.

۱۹-تراکم جمعیت در کدام عکس بیشتر است؟سوالات متن درس ۱۳ هفتم  
پاسخ: عکس شماره ۲

۲۰-تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه محاسبه می کنند؟
پاسخ: تعداد جمعیت آن منطقه را بر مساحت آن تقسیم می کنند.

۲۱-فرمول تراکم جمعیت را بنویسید.سوالات متن درس ۱۳ هفتم

۲۲-جمعیت شهری ۶۵۰۰۰۰ نفر و مساحت آن ۱۶۲۵۰ کیلومتر است، تراکم این شهر چقدر است؟

سوالات متن درس ۱۳ هفتم

۲۳-تراکم جمعیت کشورمان در سال ۱۳۹۵ حدود ..۴۹ ..نفر در کیلومتر مربع بوده است.

۲۴ -تراکم جمعیت کشورمان در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۹ نفر در کیلومتر مربع بوده است.این تراکم چگونه محاسبه شده است؟
پاسخ: حدود ۴۹ نفر در کیلومتر مربع. ( با تقسیم ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر بر ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع )

۲۵-در برخی از مناطق ایران جمعیت زیادی متراکم و در بعضی از مناطق نیز خالی از جمعیت یا کم جمعیت است.
پاسخ: صحیح (✔) غلط ( )

۲۶-چرا در بخشی از نواحی داخلی ایران جمعیت بسیار کمی زندگی می کنند؟
پاسخ: به دلیل کمبود بارندگی، آب و هوای گرم و خشک و خاک نامساعد و شور.

۲۷-با وجود شرایط دشوار در نواحی داخلی ایران، چگونه مردم سهم مهمی در تمدن ایران داشته اند؟
پاسخ: با سخت کوشی، پشتکار و خالقیت

۲۸-کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟
پاسخ: دشت لوت و دشت کویر

۲۹-تراکم جمعیت در نواحی داخلی ایران چگونه است؟
پاسخ: در بخشی از نواحی داخلی ایران به دلیل کمبود بارندگی، آب و هوای گرم و خشک و خاک نامساعد و شور، جمعیت بسیار کمی زندگی می کنند. بعضی جاها مثل دشت لوت و دشت کویر خالی از جمعیت است.

۳۰-پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشورمان کجاست؟
الف)ناحیه خوزستان ( )
ب) منطقه شهری تهران ( ✔)
ج) کناره های دریای خزر ( )
د) کوهپایه های زاکرس ( )

۳۱-چرا منطقه شهری تهران پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشور است؟
پاسخ: به دلیل اینکه تهران پایتخت کشور است و در این شهر سازمان های مهم دولتی، دانشگاه ها، بیمارستانها و صنایع زیاد مستقر است.

۳۲-جمعیت زیاد در تهران و شهرهای پر جمعیت چه مشکلاتی را بوجود آورده است؟
پاسخ: آلودگی هوا، ترافیک، آلودگی صوتی و هزینه های بالای زندگی بر مردم.

۳۳-دومین ناحیه پرتراکم در کشور ما کجاست؟
پاسخ: جلگه های کناره دریای خزر.

۳۴-علت رونق کشاورزی در جلگه های کناره دریای خزر چیست؟
پاسخ: به دلیل باران کافی و آب فراوان و هوای معتدل و خاک حاصل خیر کشاورزی.

۳۵-علت جذب جمعیت در ناحیه خوزستان چیست؟
پاسخ: به دلیل داشتن منابع نفت و گاز.

۳۶-به چه دلیل کوهپایه های البرز و زاگرس و دشت ها جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است؟
پاسخ: خاک حاصلخیز و بارندگی کافی

دانلود سوالات متن روی کتاب PDF
1.1MB