سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس سیزدهم مطالعات چهارم

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس سیزدهم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۱۳ :: سفری به تخت جمشید (۲)

۱- هخامنشیان چند سال بر ایران حکومت کردند؟
پاسخ: هخامنشیان بیش از دویست سال بر ایران حکومت کردند.

۲- حکومت هخامنشیان به دست چه کسی از بین رفت؟
پاسخ: اسکندر مقدونی

۳- در چه زمانی اسکندر به ایران حمله کرد؟
پاسخ: هخامنشیان در اواخر حکومتشان به دلیل اختلاف های داخلی و بی لیاقتی شاهان ضعیف شده بودند. در اینن زمنان اسکندر به ایران حمله کرد و آنها را شکست داد.

۴- اسکندر که بود ؟
پاسخ: اسکندر پادشاه یونان و مقدونیه بود. و او آرزو داشت همه ی جهان را تصرف کند.

۵- آریو برزن چه کسی بود؟
پاسخ: آریو برزن یکی از فرماندهان شجاع ایرانی بود که تا آخرین نفس با سپاه دشمن جنگید و سرانجام کشته شد.

۶- حکومت سلوکیان چگونه تشکیل شد ؟
پاسخ: جانشینان اسکندر بر کشور حاکم شدند و حکومت سلوکیان را تشکیل دادند. سلوکیان سعی کردند آداب و رسنوم و خط و زبان یونانی ها را در ایران رواج دهند.

۷- پارت ها که بودند؟
پاسخ: پارت ها گروه‌ی دیگر از آریایی ها بودند که حکومت اشکانیان را به بوجود آوردند.

۸- در زمان مهرداد دوم وضعیت کشور ایران چگونه بود؟
پاسخ: در زمان مهرداد دوم ، پادشاه اشکانی ، ایران به کشوری پهناور و قدرتمند تبدیل شد.

۹- پارت ها در چه چیزی ماهر بودند؟
پاسخ: پارت ها در فنون جنگی و اسب سواری و تیر اندازی بسیار ماهر بودند.

۱۰- در نبرد بین سورنا و کراسوس چه کسی پیروز شد؟
پاسخ: سورنا ، سردار اشکانی ، کراسوس ، سردار رومی را شکست داد.

۱۱- چه آثاری از دوره اشکانیان در ایران به جا مانده است؟
پاسخ: مجسمه مرد پارتی در موزه ایران باستان که دست راستش از بین رفته است.

سوالات تایپ شده کتاب مطالعات چهارم PDF
0.5MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۴ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس دوازدهم مطالعات چهارم استفاده نمایید.