سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس سیزدهم مطالعات چهارم

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس سیزدهم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۱۳ :: سفری به تخت جمشید (۲) / مطالعات اجتماعی – درس ۱۳

۱- گردشگران هنگام بازدید از آثار تاریخی باید چگونه باشند؟
پاسخ: باید مراقب باشند که به آثار تاریخی آسیب نزنند مثلا روی آن ها و دیوار امکان تاریخی یادگاری ننویسند

۲- حکومت هخامنشیان توسط چه کسی از بین رفت؟
پاسخ: اسکندر مقدونی

۳- هخامنشیان چند سال بر این حکومت کردند؟
پاسخ: بیش از دویست سال

۴- حکومت هخامنشیان به دست چه کسی از بین رفت؟
پاسخ: اسکندر مقدونی

۵- چرا اسکندر توسط هخامنشیان را شکست دهد؟
پاسخ: هخامنشیان در اواخر حکومتشان به دلیل اختلاف های داخلی و بی لیاقتی شاهان ضعیف شده بودند و در این زمان وقتی اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد . ایرانیان در برابر آن ها ایستادگی کردند اما با همه تلاش ها کشور به دست بیگانگان افتاد و اسکندر توانست آن ها شکست دهد.

۶- اسکندر در زمان حمله به ایران بر کجا حکومت می کرد؟ یا (اسکندر که بود ؟)
پاسخ: او پادشاه یونان و مقدونیه بود و آرزو داشت همه جهان را تصرف کند

۷- در زمان حمله اسکندر فرمانده شجاع ایرانی …آریوبرزن… نام داشت که تا آخرین نفس جنگید و کشته شد .

۸- آریوبرزن چه کسی بود؟
پاسخ: آریوبرزن یکی از فرماندهان شجاع ایرانی بود که تا آخرین نفس با سپاه دشمن جنگید و سرانجام کشته شد.

۹- جانشینان اسکندر پس از اینکه بر کشور ایران حاکم شدند چه حکومتی تشکیل دادند؟
پاسخ: سلوکیان

۱۰- …سلوکیان… سعی می کردند آداب و رسوم و خط یونانی ها را در ایران رواج دهند

۱۱- …پارتیان… سلوکیان و بیگانگان را از ایران بیرون کردند.

۱۲- پارت ها که بودند؟
پاسخ: پارت ها گروه‌ دیگر از آریایی ها بودند که حکومت اشکانیان را به بوجود آوردند.

۱۳- چگونه حکومت اشکانیان بوجود آمد؟
پاسخ: مردم ایران حکومت بیگانگان (سلوکیان ) را نمی پذیرفتند و سالها با آن مبارزه می کردند . پارت ها گروهی دیگر از آریایی ها بودند که بیگانگان را بیرون کردند و حکومت اشکانیان را بوجود آوردند

۱۴- در زمان کدام پادشاه اشکانی ایران به کشوری پهناور و قدرتمند تبدیل شد؟
پاسخ: مهرداد دوم

۱۵- در زمان مهرداد دوم امپراتوری ایران با کدام کشور همسایه بود؟
پاسخ: کشور روم

۱۶- چرا بین کشور روم و اشکانیان جنگ درگرفت؟
پاسخ: پادشاهان رومی قصد داشتند ایران را تصرف کنند به همین دلیل بین روم و اشکانیان جنگ در گرفت که در بیشتر جنگ ها ایران رومی ها را شکست می داد .

۱۷- پارت ها در چه فنونی مهارت داشتند؟
پاسخ: پارت ها در فنون جنگی و اسب سواری و تیراندازی بسیار ماهر بودند

۱۸- سورنا که بود و چه کرد؟
پاسخ: سورنا سردار شجاع اشکانی در جنگ بین ایران و روم کراسوس سردار رومی را شکست دارد و او را کشت

۱۹- مجسمه ای با یک دست در موزه ایران باستان نماد …یک مرد پارتی… است

۲۰- کار مهم اشکانیان چه بود؟
پاسخ: آن ها بیگانگان و جانشینان اسکندر که سلوکیان نام داشتند از ایران بیرون کردند

۲۱- سورنا و آریو برزن هر کدام چه کار ارزشمندی انجام دادند؟
پاسخ: سورنا سردار ایرانی در جنگ بین ایران و سپاه اسکندر تا آخرین نفس با سپاه دشمن جنگید . آریو برزن سردار ایرانی اشکانیان با سپاه روم جنگید و کراسوس سردار رومی را کشت

۲۲- اگر قرار باشد با گروهی برای بازدید از تخت جمشید بروید چه وسایلی برمی دارید؟
پاسخ: دوربین عکاسی و فیلمبرداری – دفترچه و خودکار – کلاه و بطری آب

سوالات تایپ شده کتاب مطالعات چهارم PDF
0.5MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۴ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس دوازدهم مطالعات چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت درس ۱۳ مطالعات چهارم نیز دیدن فرمایید.