سوالات درس ۱۴ علوم هشتم با جواب

سوالات درس ۱۴ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل چهاردهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات درس ۱۴ علوم هشتم با جواب

سوال متن فصل چهاردهم علوم هشتم با پاسخ

سوالات علوم هشتم / دانش آموز گرامی خواندن سوالات سری اول برای نمره بالا گرفتن در امتحانات کافی است؛ اما با درخواست کاربرانِ همیار سوالات سری دوم علوم هشتم را نیز قرار دادیم که تعداد کمتری دارند مهم‌تر هستند و برای قبولی میتوانید از سوالات سری دوم استفاده کنید. همچنین فایل PDF سوالات روی کتاب در انتهای مطلب قرار داده شده است.

فصل چهاردهم :: نور و ویژگیهای آن

 سوالات علوم درس ۱۴ هشتم سری اول

۱- علم نورشناسی چیست؟
پاسخ: علمی است که رفتار نور را بررسی می‌کند.

۲- به چه اجسامی منیر یا چشمه نور می گویند؟
پاسخ: اجسامی که از خود نور تولید می‌کنند. مانند خورشید، لامپ، شمع روشن، چوب در حال سوختن

۳- به چه اجسامی غیر منیر می گویند؟
پاسخ: اجسامی که از خود نوری تابش نمی‌کنند جسم غیر منیر نامیده می‌شوند. مانند مداد، کتاب و سنگ و ماه و غیره

۴- اجسام غیر منیر چه موقع دیده می‌شوند؟
پاسخ: هنگامی که نور یک چشمه نور مانند لامپ روشن از سطح آن ها برگردد و به چشم ما برسد.

۵- چشمه نور نقطه ای چیست؟
پاسخ: اگر صفحه ای از مقوا را که روی روزنه کوچکی ایجاد شده است در مقابل چراغ روشنی قرار دهیم پرتوهای نور پس از خروج از روزنه از هم دور می‌شوند. به این روزنه چشمه نقطه ای نور می گویند. ستارگانی که در آسمان شب می درخشند یا لامپ روشنی که در فاصله نسبتا دوری از ما قرار دارد از جمله چشمه های نقطه ای نور هستند.

۶- چشمه گسترده نور چیست؟
پاسخ: به چشمه های نور مانند خورشید و لامپ روشن که نور را به تمام اطراف خود پخش می‌کنند چشمه نور گسترده می گویند.

۷- چگونه می توانیم چشمه گسترده نور ایجاد کنیم؟
پاسخ: اگر روزنه ایجاد شده روی صفحه مقوا را بزرگتر کنیم یا صفحه را از مقابل چشمه نور برداریم چشمه گسترده نور خواهیم داشت.

۸- پرتو نور چیست؟
پاسخ: باریک ترین باریکه نور را که بتوان تصور کرد را پرتو نور می گویند.

۹- آیا می توان پرتوهای نور را از هم جدا کرد؟
پاسخ: نخیر هرگز نمی توان پرتوهای نور را به طور جداگانه ایجاد کرد.

۱۰- از مدل پرتو نور برای چه کاری استفاده می‌شود؟
پاسخ: برای نمایش مسیر نور روی کاغذ

۱۱- هنگام کار با لیزر مدادی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
پاسخ: هیچ گاه باریکه نور را به طور چشم خود یا دیگران نگیریم.

۱۲- نور چگونه منتشر می‌شود؟
پاسخ: نور به خط راست منتشر می‌شود.

۱۳- چند دلیل بیاورید که نشان دهد نور به خط راست منتشر می‌شود.
پاسخ: ۱) عبور نور از لا به لای شاخ و برگ درختان
۲)تشکیل سایه
۳)خورشید گرفتگی
۴)ماه گرفتگی

۱۴- سایه چگونه تشکیل می‌شود؟
پاسخ: هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمه نور قرار گیرد در پشت جسم، فضای تاریکی ایجاد می‌شود که به آن سایه می‌گویند.

۱۵- جسمی کدر در مقابل یک منبع نور قرار دارد اگر جسم را از منبع نور دور کنیم، اندازه سایه ….
الف) تغییر نمی‌کند.
ب) کوچک تر خواهد شد.
ج) بزرگ تر خواهد شد.
د) ابتدا بزرگ تر، سپس کوچک تر خواهد شد.
پاسخ: ب)کوچک تر خواهد شد.

۱۶- تقسیم اجسام غیر منیر از نظر عبور نور از آن ها را بنویسید.
پاسخ: اجسام شفاف: اجسامی که نور از آنها عبور می‌کند مانند شیشه هوا و آب
 اجسام نیمه شفاف:‌ اجسامی که نور از آنها عبور می‌کند ولی از پشت آن ها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی‌شود مانند شیشه های مات
 اجسام کدر: اجسامی که نور از آنها عبور نمی‌کند. مانند آجر و مقوا و چوب

۱۷- خورشید گرفتگی (کسوف) چیست؟
پاسخ: هر گاه ما، زمین و خورشید روی یک خط راست واقع شود به طوری که ماه در وسط باشد ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد. در نتیجه کسانی که در سایه ی ماه قرار دارند خورشید را تاریک می بینند. در این صورت می گوییم که خورشید گرفتگی رخ داده است.

۱۸- ماه گرفتگی (خسوف) چیست؟
پاسخ: اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی ماه می افتد و آن را تاریک می‌کند. در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.

۱۹- انواع بازتاب نور را نام ببرید؟
پاسخ: ۱) بازتاب منظم
۲) بازتاب نامنظم

۲۰- بازتاب منظم چیست؟
پاسخ: اگر سطح یک جسم مانند آینه تخت، کاملا صاف و هموار باشد, همه پرتوهای موازی را که به آن می تابند را به صورت پرتوهای موازی باز می تابند. این بازتاب منظم می نامند.

۲۱- بازتاب نامنظم چیست؟
پاسخ: وقتی یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناصافی بتابد بازتاب های نور در جهت های مختلف و به طور نامنظم برمی گردند. این بازتاب را بازتاب نامنظم می نامند.

۲۲- زاویه تابش نور چیست؟
پاسخ: به زاویه بین پرتوی تابش و خط عمود گفته می‌شود.

۲۳- زاویه بازتاب نور چیست؟
پاسخ: به زاویه بین پرتوی بازتاب و خط عمو گفته می‌شود.

۲۴- قانون بازتاب نور چه چیزی را بیان می‌کند؟
پاسخ: این قانون بیان می‌کند که زاویه تابش با زاویه بازتاب برابر است.

۲۵- زاویه تابش ۳۰ درجه است زاویه بازتاب چند درجه است؟
پاسخ: ۳۰ درجه

۲۶- زاویه بازتاب ۴۲ درجه است. زاویه بین پرتوی تابش و بازتابش چقدر است؟‌
پاسخ: ۸۴ درجه

۲۷- انواع آینه را نام ببرید.
پاسخ: ۱) آینه تخت
۲) آینه کروی (آینه مقعر (کاو) – آینه محدب (کوژ))

۲۸- ویژگی های تصویر در آینه تخت را بنویسید.
پاسخ: ۱) طول تصویر با طول جسم برابر است. ۲) فاصله تصویر تا آینه با فاصله جسم تا آینه برابر است. ۳) تصویر مجازی ۴) تصویر مستقیم

۲۹- تصویر مجازی چیست؟
پاسخ: به تصویری گفته می‌شود که پشت آینه تشکیل می‌شود و از آنجایی که می دانیم در پشت آینه چیزی وجود ندارد به این تصویر مجازی می گویند.

۳۰- تصویر حقیقی در کجا ایجاد می‌شود؟
پاسخ: در جلوی آینه ایجاد می‌شود یا تصویر حقیقی بر روی پرده تشکیل می‌شود. مانند پخش فیلم در سینماها

۳۱- فاصله تصویر تا آینه تخت برابر فاصله شی تا آینه است.

۳۲- طول تصویر در آینه تخت با طول جسم برابر است.

۳۳- تصویر شی در آینه تخت مستقیم و مجازی است.

۳۴- اگر فاصله بین جسم تا آینه تخت ۲ متر باشد فاصله جسم تا تصویر چقدر است؟
پاسخ: ۲ متر

۳۵- عدد ۸۷۷۱ در آینه تخت تبدیل به چه عددی می‌شود؟
پاسخ: ۱۷۷۸

۳۶- آینه های کروی چگونه اند و چند نوع هستند؟‌
پاسخ: آینه های کروی قسمتی از سطح یک کره هستند و بر دو نوع مقعر (کاو) و محدب (کوژ)هستند.

۳۷- اگر سطح بیرونی کره را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم سطح درونی آن صیقلی و بازتاب دهنده نور خواهد بود. در این صورت به آن آینه مقعر یا کاو می گویند.

۳۸- اگر سطح درونی کره را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم به آن آینه محدب یا کوژ گفته می‌شود.

۳۹- در آینه های محدب سطح بیرونی یا برآمده، صیقلی و بازتاب دهنده نور است.

۴۰- کانون آینه مقعر چیست؟
پاسخ: هر گاه یک دسته پرتو نور موازی به سطح آینه مقعر تابیده شوند. این پرتوها پس از بازتاب از آینه همدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند و همگرا می‌شوند. به این نقطه کانون می گویند. و با حرف f نمایش می دهند.

۴۱- فاصله کانونی چیست؟
پاسخ: به فاصله کانون تا آینه فاصله کانونی می گویند.

۴۲- ویژگی های تصویر در آینه مقعر را بنویسید.
پاسخ: در آینه مقعر ویژگی تصویر به مکان آن جسم در محور اصلی بستگی دارد. در این جا مکان شیء به دو صروت کلی در فاصله کانونی و دورتر از کانون در نظر گرفته شده است.
حالت اول: اگر جسم در فاصله کانونی (بین کانون تا آینه) باشد: ۱‍) تصویر مجازی است. ۲) تصویر بزرگتر از جسم است.
حالت دوم: اگر جسم خارج از کانون باشد: ۱) تصویر حقیقی است. ۲) تصویر وارونه است (کله پا) ۳) تصویر بزرگتر از جسم است.

۴۳- نور خورشید وقتی به آینه مقعر برخورد کند تصویر آن روی کانون می افتد.

۴۴- کاربرد آینه مقعر را بنویسید.
پاسخ: دندانپزشکی – کاسه چراغ اتومبیل ها و چراغ قوه ها

۴۵- وقتی یک دسته پرتو نور موازی به آینه محدب (کوژ) بتابد چگونه از آینه برمی گردند؟‌
پاسخ: پس از بازتاب از آینه از یکدیگر دور یا واگرا می‌شوند و امتداد این پرتوها در پشت آینه یکدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند که به آن کانون مجازی آینه کوژ می گویند.

۴۶- تصویر در آینه محدب چند حالت دارد؟‌
پاسخ: فقط یک حالت دارد. آینه محدب از جسمی که در مقابل آن قرار دارد، همیشه تصویری مجازی و مستقیم و کوچکتر از جسم در پشت آینه و در داخل فاصله کانون مجازی تشکیل می دهد.

۴۷- ویژگی های تصویر در آینه محدب را بنویسید.
پاسخ: مجازی است – مستقیم می باشد – کوچکتر از جسم است – پشت آینه است و در فاصله کانونی می باشد.

۴۸- کاربرد آین محدب را بنویسید.
پاسخ: آینه بغل اتومبیل ها – آینه سرپیچ های تند جاده های کوهستانی و پارکینگ ها

۴۹- چرا از آینه های محدب در جاده های کوهستانی و ورودی پارکینگ استفاده می‌شود؟
پاسخ: آینه های محدب اجسام را کوچکتر نشان می دهند و میدان دید را افزایش می دهند و لذا در خودروها و آینه های جاده ای به کار می روند.

۵۰- تصویر در آینه های کوژ همواره کوچکتر از جسم مجازی و مستقیم است.

سوالات فصل چهاردهم علوم هشتم با جواب

سوالات علوم درس ۱۴ هشتم سری دوم

فصل ۱۴

۱- منظور از اجسام منیر با چشمه نور چیست؟ مثال بزنید.
پاسخ: به اجسامی که از خود نور تولید و تابش می‌کنند جسم منیر می‌‌گویند .مانند خورشید، شمع روشن و لام روشن و …

۲- منظور از اجسام غیر منیر چیست؟ مثال بزنید.
پاسخ: به اجسامی که از خود نور تولید و تابش نمی‌کنند جسم غیر منیر می‌‌گویند. مانند: کتاب، دیوار و آینه، ماه و …

۳- برای اینکه جسمی دیده شود باید چه اتفاقی بیافتد؟
باید از آن جسم به چشم ما نور برسد. این کار برای اجسام منیر و غیرمنیر به شکل زیر اتفاق میافتد:
جسم منیر: این اجسام نوری را که خود تولید کردهاند به چشم ما می‌رسانند.
جسم غیرمنیر: این اجسام نور اجسام منیر اطرافشان را گرفته بازتاب می‌کنند و به چشم ما می‌رسانند.

۴- اجسام منیر یا چشمه نور به دو دسته تقسیم میشوند، آن ها را نام ببرید و مثال بزنید.
پاسخ: با توجه به ابعاد منبع نور و فاصله جسم تا آن، می توان چشمه نور را به دو نوع تقسیم کرد:
۱- چشمه نور نقطه‌ای مانند: لامپ روشن در فاصله دور و ستاره ها .
۲- چشمه نور گسترده مانند: لامپ روشن، خورشید و شمع روشن.

۵- منظور از پرتو نور چیست؟
پاسخ: نازک ترین باریکه نوری را که بتوان تصور کرد، پرتو نور می‌‌گویند.

۶- یک باریکه نور از چه چیزی تشکیل شده است؟
پاسخ: هر باریکه نور در عمل از تعداد بیشماری پرتو نور موازی تشکیل شده است.

۷- مسیر حرکت نور چگونه است؟
پاسخ: نور در خط راست منتشر می‌شود.

۸- اجسام بر اساس چگونگی عبور نور از خود به سه گروه تقسیم میشوند، آن ها را نام برده تعریف کنید با مثال.
۱- جسم شفاف: به اجسامی که نور را از خود عبور می‌دهند و میتوان از پشت آن ها اجسام دیگر را به خوبی دید جسم شفاف نامیده میشوند مانند: شیشه
۲- جسم نیمه شفاف: به اجسامی که نور را از خود عبور می‌دهند ولی نمیتوان از پشت آن ها اجسام دیگر را به خوبی و بطور واضح دید جسم نیمه شفاف گفته می‌شود. مانند: شیشه مات، کاغذ پوستی
۳- جسم کدر: به اجسامی که نور را از خود عبور نمی‌دهند و از پشت آن ها نمیتوان اجسام دیگر را دید جسم کدر نامیده میشوند. مانند: چوب، اهن

۹- سایه چیست و چگونه ایجاد می‌شود. با رسم شکل.
پاسخ: هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمه نور قرار بگیرد و مانع عبور نور بشود، در پشت آن فضای تاریکی ایجاد می شود که به آن فضا سایه می‌‌گویند.سوالات فصل 14 علوم هشتم
۱۰- چه هنگام سایه کامل و چه هنگام نیمسایه تشکیل می‌شود؟
پاسخ: هنگامی که چشمه نور نقطه‌ای باشد سایه کامل تشکیل می‌شود و هنگامی که چشمه نور گسترده باشد علاوه سایه کامل نیم سایه هم تشکیل می‌شود.

۱۱- خورشید گرفتگی یا کسوف چیست و چگونه ایجاد می‌شود. با رسم شکل.
پاسخ: وقتی خورشید، زمین و ماه هر سه در یک راستا( بر روی یک خط راست) قرار بگیرند به طوری که ماه بین زمین و خورشید قرار داشته باشد، ماه مانع رسیدن نور خورشید به قسمتی از زمین شده و سایه ماه روی آن قسمت میافتد و آنجا تاریک می‌شود، به این پدیده خورشید گرفتگی یا کسوف گفته می‌شود.سوالات فصل 14 علوم هشتم

 

۱۲- ماه گرفتگی یا خسوف چیست و چگونه ایجاد می‌شود. با رسم شکل.
پاسخ: وقتی خورشید، زمین و ماه هر سه در یک راستا (بر روی یک خط راست) قرار بگیرند به طوری که زمین بین ماه و خورشید قرار داشته باشد، زمین مانع رسیدن نور خورشید به ماه شده و سایه زمین روی ماه میافتد و ماه تاریک می‌شود، به این پدیده ماه گرفتگی یا خسوف گفته می‌شود.
سوالات فصل 14 علوم هشتم۱۳- منظور از باز تاب منظم نور چیست؟
پاسخ: با شکل و مثال. اگر پرتوهای موازی نور به سطح یک جسم صاف و هموار مانند آینه تخت یا فلز صیقلی بتابد به طور منظم و موازی بازتاب می‌شود به این پدیده بازتاب منظم نور می‌‌گویند.
سوالات فصل 14 علوم هشتم
۱۴- منظور از باز تاب نامنظم نورچیست؟
پاسخ: اگر پرتوهای موازی نور به سطح یک جسم ناصاف و ناهموار مانند ورقه کاغذ یا سطح چوب بتابد به طور نامنظم و ناموازی بازتاب و پراکنده می‌شود به این پدیده بازتاب نامنظم نورمی‌‌گویند.

سوالات فصل 14 علوم هشتم

۱۵- قانون باز تاب نور را توضیح دهید. با ذکر مثال.
پاسخ: در همه سطوحی که نور را بازتاب می‌کنند، همیشه زاویه تابشش با زاویه بازتاب برابر است. به عنوان مثال اگر زاویه تابش نور به یک سطح ۳۵ درجه باشد زاویه بازتاب نور از این سطح هم همان ۳۵ درجه میباشد.

۱۶- زاویه تابش و بازتاب را تعریف کرده و در شکل نشان دهید.
زاویه تابش: به زاویه بین پرتو تابش و خط عمود بر سطح (آینه) زاویه تابش می‌‌گویند.
زاویه باز تاب: به زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود بر سطح (آینه) زاویه بازتاب میگویند زاویه تابش

۱۷- منظور از تصویر مجازی چیست؟
پاسخ: به تصویری که در داخل آینه یا عدسی دیده می‌شود و ما احساس می‌کنیم جسم در داخل آینه یا عدسی قرار دارد، تصویر مجازی می‌‌گویند.

۱۸- منظور از تصویر حقیقی چیست؟
پاسخ: به تصویری که بر روی پرده تشکیل و دیده می‌شود تصویر حقیقی می‌‌گویند.

۱۹- در آینه تخت نوع تصویر چگونه است؟
پاسخ: تصویر مجازی است.

۲۰- منظور از آینه مقعر یا کاو چیست؟ با شکل و مثال.
پاسخ: به آینه‌ای که سطح بازتاب کننده نور در آن فرو رفته باشد آینه کاو می‌‌گویند مانند آینه دندانپزشکی.(شکل در انتهای صفحه)

۲۱- منظور از کانون آینه مقعر چیست؟
پاسخ: پرتو های بازتاب شده از آینه مقعر همگرا میشوند و در نقطه‌ای به هم می‌رسند به این نقطه کانون آینه مقعر می‌‌گویند…(شکل در انتهای صفحه)

۲۲- تصویر در آینه کاو چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: ویژگی های تصویر در این آینه بستگی به مکان جسم دارد. اگر جسم بین آینه و کانون قرار داشته باشد در این حالت تصویر بزرگتر، مستقیم و مجازی دیده می‌شود (مانند آینه دندانپزشکی) در حالت های دیگر اگر مکان جسم تغییر کند ویژگی های تصویر هم تغییر می‌کند.

۲۳- منظور از آینه محدب یا کوژ چیست؟ با شکل و مثال.
پاسخ: به آینه‌ای که سطح بازتاب کننده نور در آن برآمده می‌باشد آینه کوژ می‌‌گویند. مانند آینه سر پیچ جاده آینه بغل اتوموبیل(شکل در انتهای صفحه)

۲۴- تصویر در آینه کوژ چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: تصویر دراین آینه همیشه کوچکتراز جسم، مجازی و مستقیم است.

۲۵- منظور از کانون آینه محدب یا کوژ چیست؟
پاسخ: پرتوهای بازتاب شده از آینه واگرا هستند یعنی به هم نمیرسند و از هم دور میشوند، اما اگر این پرتو ها را ادامه دهیم امتداد آن ها در پشت آینه در نقطه ای به هم میرسند، به این نقطه کانون آینه محدب می‌‌گویند. (شکل در انتهای صفحه)

۲۶- منظور از فاصله کانونی در آینه ها چیست؟
پاسخ: به فاصله نقطه کانون تا آینه کانون آینه می‌‌گویند. (شکل در انتهای صفحه)

نماد آنه ها نماد آنه ها

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.