سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس چهاردهم 14 مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس چهاردهم 14 مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم / سوالات متن درس ۱۴ مطالعات هشتم

توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ) در انتهای سوالات زیر قرار گرفته شد.

۱. در راس حکومت سلجوقیان چه کسی قرار داشت؟
پاسخ: سلطان

۲.مهمترین مقامی که در حکومت سلجوقیان وجود داشت چه بود؟
پاسخ: وزارت

۳.حکومت سلجوقیان قدرت و عظمت خود را چگونه به دست آورده بودند؟
پاسخ: با سیاست و کفایت وزیران ایرانی به دست آورده بود

۴. دو تن از وزیران مهم سلجوقی را نام ببرید؟
پاسخ: عمیدالملک کندری خواجه نظام الملک

۵.در دوره سلجوقی و وزیران ایرانی چه نقشی در اداره کشور داشتند؟
پاسخ: نقش مهمی داشتند و در نتیجه تدبیر و مدیریت آنها اوضاع اقتصادی و فرهنگی بهتر شد و کشاورزی بازرگانی صنعت کند و معماری رشد زیادی کرد.

۶. دوره سلجوقی از چه نظر از دوره های برجسته تاریخ ایران است؟
پاسخ: از نظر گسترش دانش هنر و ادب

۷. خواجه نظام الملک چه مدارسی را بنیان نهاد و در کدام شهرها بود؟
پاسخ: مدارس نظامیه مهمترین آنها در شهرهای نیشابور اصفهان و بغداد

۸. چرا مدارس نظامیه به این نام معروف است؟
پاسخ: خواجه نظام الملک مدارسی در شهرهای مختلف بنیان گذاشت که همگی آنها نظامیه خوانده می شدند.

۹. دو تن از اساتید مدارس نظامیه را نام ببرید؟
پاسخ: امام محمد غزالی و سعدی

۱۰.بزرگترین مرکز علمی و ادبی و مذهبی ایران در زمان حمله مغولان کجا بود؟
پاسخ: خراسان

۱۱. زبان و ادب فارسی در زمان غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان چه جایگاهی داشت؟
پاسخ: در این دوران زبان و ادب فارسی مورد توجه و حمایت قرار گرفت و روز به روز علاقه به گسترش این زبان بیشتر شد.

۱۲.چه عاملی موجب رواج زبان فارسی در هندوستان شد؟
پاسخ: لشکرکشی های سلطان محمود غزنوی و جانشینانش به هندوستان.

۱۳. زبان ایران در قرن پنجم و ششم چه بود؟
پاسخ: ترکی

۱۴.چه عواملی سبب گسترش شهرنشینی در دوره سلجوقیان شد؟
پاسخ: آرامش و رونق بازرگانی

۱۵. کدام شهرها پایتخت سلجوقیان بودند؟
پاسخ: ری ، نیشابور، اصفهان

۱۶. ویژگی معماری در دوره سلجوقی چه بود و چگونه به اوج شکوفایی خود رسید؟
پاسخ: معماران ایرانی در دوره سلجوقیان بنا های زیبایی در ایران ساختند و معماری به اوج شکوفایی خود رسید

۱۷.در دوره سلجوقی ابتکار ایرانیان در ساختن مسجد چه بود؟
پاسخ: حیاط و چهار ایوان اطراف آن معمول گردید در ساختن انواع گنبدها برجا مناره ها کاروانسراها و مدارس نیز الگوهای جدیدی در معماری به کار گرفته شد.

۱۸. نمونه ای از جلوه های مهم هنر در دوره سلجوقی را نام ببرید؟
پاسخ: ساختن ظروف سفالین لعابدار و بدون لعاب ظروف زرین فام یا طلایی که با نقش و نگار مختلف تزئین شده از جلوه های مهم این دوره بود

۱۹. ابتکار مهم معماران ایرانی برای تزیین بناها در دوره سلجوقیان چه بود؟
پاسخ: کاشی کاری

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۵ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 13 مطالعات هشتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.