سوالات درس ۱۴ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۱۴ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس چهاردهم پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۱۴ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس چهاردهم پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم / درس چهاردهم :: ما مسلمانان

۱- آیه ی ( إمنَا المؤمنونَ إخوَه ) را ترجمه کرده و مفهوم آن را بیان کنید.
جواب: درحقیقت مؤمنان با هم برادرند.
مفهوم آن این است که برادران و خواهران دینی ما عین خانواده ی ما هستند و ما در مقابل آنها مسئولیم و در مشکلات و سختی ها باید همراه و همدل باشیم و همدیگر را یاری کنیم.

۲- مسئولیت ما در برابر برادران و خواهران دینی مان چیست؟
جواب: برادران و خواهران دینی ما عین خانواده ی ما هستند و ما در مقابل آنها مسئولیم و در مشکلات و سختی ها باید همراه و همدل باشیم و همدیگر را یاری کنیم.

۳- نکات مشترک ما مسلمانان در چه مسائلی می باشد؟
جواب: – همگی به خدای یگانه ایمان دارند
– حضرت محمد(ص) را آخرین پیامبر و قرآن را آخرین کتاب آسمانی می دانند
– یک قبله دارند و بسوی کعبه نماز می خوانند.

۴- خداوند همه ی مسلمانان را چگونه توصیف می کند؟
جواب: همه ی مسلمانان را در هر جا و هر زبان و نژاد مثل اعضای یک خانواده می داند و مرزهای جغرافیایی مانعی برای همدلی و یک دلی نمی باشد.

۵- برخی از وظایف مسلمانان نسبت به همدیگر را بیان کنید.
جواب: – هر چه بر خود دوست دارید بر دیگران نیز بخواهید.
– برادر مسلمانت را خشنود ساز.
– هنگام نیاز با جان و دل یاریش کنی
– آیینه‌ی راهنمای او باشی
– هنگام بیماری به عیادتش بروی

۶- قدرتهای استعمارگر برای از بین بردن اتحاد و وحدت مسلمانان چه اقداماتی انجام می دهند؟
جواب: اختلافات میان اقوام و و مذاهب را برگ نمایی می کنند میان مسلمانان جنگ و تفرقه می اندازند فرقه ها و گروه هایی با شعارها و ظواهر اسلامی همسو با اهداف خود تشکیل می دهند.

۷- مهمترین روش دشمنان اسلام برای از بین بردن اتحاد مسلمانان را توضیح دهید.
جواب: ایجاد تفرقه در بین ملتهای مسلمان و جنگ افروزی میان آنهاست.

۸- یکی از اقدامات اخیر ابرقدرتها برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان چه بوده است؟
جواب: از بین بردن وحدت و همدلی آنان

۹- به نظر شما مسلمانان برای ایجاد وحدت چه کارهایی می توانند انجام دهند ؟
جواب: از اختلافات پرهیز کنند و با توجه به نکات مشترکشان بیشتر به هم نزدیک شوند و اتحاد خود را حفظ کنند.

۱۰- اهل سنت و شیعه در چه مسائلی باهم مشترک و اختلاف نظر دارند؟
جواب: در بیشتر عقاید اسلامی و احکام دینی با هم مشترکند . هر دو مسلمانند و حقوق همدیگر را رعایت می کنند. تنها اختلاف آنان مسأله ی خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم می باشد .

۱۱- عقیده ی اهل سنت در مورد جانشینی پیامبر چیست؟
جواب: اهل سنت معتقدند که پیامبر برای خودش جانشینی تعیین نکرده است و برای اینکه نظم جامعه پس از ایشان بهم نریزد تعدادی از مسلمانان در محلی به نام سقیفه گرد هم آمدند و ابوبکر را به خلافت برگزیدند و با وی بیعت نمودند.

۱۲- عقیده ی شیعه در مورد جانشینی پیامبر چیست؟
جواب: شیعیان معتقدند که پیامبر با یادآوری شایستگی و علم و تقوای علی(ع) او را جانشین خود نمود .و امامان پس از ایشان تا امام دوازدهم را به مردم معرفی کرد.

۱۳- مقام معظم رهبری در مورد تفرقه اندازی بین شیعه و سنی چه می فرماید؟
جواب: هر کسی را شما دیدید که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می دهد ، چه شیعه باشد و چه سنی ، این فرد مزدور دشمن است ، چه خودش بداند و یا نداند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.