سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس پانزدهم مطالعات سوم

سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس پانزدهم مطالعات سوم

سوالات مطالعات سوم ابتدایی / درس پانزدهم :: خانه ها با هم تفاوت دارند

۱- انواع خانه ها را نام ببرید؟
پاسخ: -خانه های عشایری-خانه های روستایی
-آپارتمان(ساختمان های بلند مرتبه)
– خانه های گلی
– گنبدی
-حیاط دار (ویلایی)

۲- در مناطق سرد و کوهستانی سقف خانه ها چگونه است؟ چرا؟
پاسخ: شیب دار چون بسیار سرد است و برف فراوان می بارد.

۳- سقف خانه ها در مناطق پر باران چگونه است؟
پاسخ: شیب دار زیرا در آنجا باران فراوان می بارد تا آب باران به راحتی به سمت پایین سرازیر شود و آب روی آن جمع نشود و به آن آسیب نرساند.

۴-سقف خانه ها در مناطق گرم و خشک چگونه است؟ چرا؟
پاسخ: گنبدی زیرا هوا گرم است و برای خنک ماندن در تابستان .

۵-در مناطق گرم برای خنک ماندن خانه ها از …بادگیر… استفاده می کنند. و سقف خانه ها را …گنبدی… می سازند .

۶-شغل مردم عشایر چیست؟
پاسخ: دامپروری

۷-چرا عشایر کوچ می کنند؟
پاسخ: چون شغل آن ها دامپروری است و برای یافتن چراگاه ، کوچ می کنند

۸-عشایر در کجا زندگی می کنند؟چرا؟
پاسخ: چادر ، زیرا شغل آن ها دامپروری است و برای یافتن چراگاه در حال کوچ هستند، و بتوانند خانه ی خود را به راحتی از جایی به جای دیگر ببرند.

۹-چه کسانی در آپارتمان زندگی می کنند؟
پاسخ: شهر نشینان.

۱۰-در شهرهای بزرگ بیشتر چه خانه هایی دیده می شوند؟
پاسخ: آپار تمانی.

۱۱-چرا شکل خانه ها با هم فرق دارد؟
پاسخ: تفاوت در آب و هوای مناطق مختلف وتفاوت در فرهنگو تفاوت جمعیت.در

۱۲-سقف شیب دار در کدام مناطق ایران دیده می شود ؟
پاسخ: در مناطق پر باران کشور مثل مناطق شمالی و سواحل دریای خزر مانند گلستان، مازندران، گیلان

۱۳-به ساختمان های بلند مرتبه …آپارتمان… می گویند .

۱۴- چرا در شهر های بزرگ آپارتمان می سازند؟
پاسخ: به دلیل افزایش جمعیت و استفاده ی بهتر از فضا و زمین

۱۵- جنس خانه های …عشایر… از چادر و موی حیواناتی مانند بز است

۱۶- چرا خانه های روستایی با شهر فرق دارد؟
پاسخ: در خانه های روستایی برای نگه داری از محصولات و وسایل کشاورزی باید انباری نیز ساخته شود.

۱۷- در شهر های گرم و خشک برای خنک ماندن از …باد گیر… استفاده می شود.

۱۸- تفاوت خانه های حیاط دار و آپارتمان در چیست؟
پاسخ: در خانه های حیاط دار یک خانواده زندگی می کنند ولی در آپار
تمان چندین خانواده و در خانه های آپار تمانی آسایش کمتر است.

سری دوم سوالات متن علوم سوم درس ۱۵ 👇

۱- چرا شکل خانه های ایران با همدیگر فرق دارد؟
پاسخ: چون مردم در مکان های مختلف با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند.

۲- معمولا در خانه های حیاط دار چند خانواده زندگی می کند؟
پاسخ: یک خانواده

۳- در شهرهای بزرگ نیاز مردم به خانه چگونه برطرف شده است ؟
پاسخ: با آپارتمان

۴- چرا عشایر در چادر زندگی می کنند؟
پاسخ: برای این که بتوانند هنگام کو چ به راحتی خانه های خود را جابه جا کنند.

۵- عشایر چه کسانی هستند و در کجا زندگی می کنند؟
پاسخ: عشایر مردمی هستند که شعل آن ها دامپروری است و برای یافتن چراگاه برای دام ها به طور مرتب از یک منطقه به منطقه ی دیگر کوچ می کنند و در چادر زندگی می کنند.

۶- چرا در مناطق پر باران سقف خانه ها را شیب دار می سازند؟
پاسخ: برای اینکه آب باران به راحتی از روی سقف به زمین بریزد و باعث خرابی خانه نشود.

۷- انواع خانه ها را در ایران نام ببرید؟
پاسخ: خانه های حیاط دار ، خانه های آپارتمانی ، عشایری، روستایی ، خانه های گنبدی ناحیه ی گرم ، خانه های شیب دار جاهای پرباران و خانه های سنگی

۸- چرا در خانه های مناطق گرم از بادگیر استفاده می شود؟
پاسخ: برای خنک کردن هوای خانه ها

۹-مردم کدام مناطق سقف خانه ها را گنبدی می سازند؟
پاسخ: مردم ساکن در مناطق گرم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.