سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس پانزدهم 15 مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس پانزدهم 15 مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم / بنام خدا سوالات متن درس ۱۵ مطالعات هشتم

توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ) در انتهای سوالات زیر قرار گرفته شد.

۱. مغولان چه کسانی بودند؟
پاسخ: آنها اقوام بیابانگردی بودند که در سرزمین مغولستان واقع در شمال چین و جنوب سیبری می زیستند.

۲. شیوه زندگی مردم مغول چه بود؟
پاسخ: کوچ نشینی و دامداری

۳. چرا مغولان همواره همسایگان خود را مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند؟
پاسخ: این قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع ناگزیر بودند برای تامین زندگی به غارت یکدیگر به همسایگان بپردازند.

۴. قوانین چنگیز چه نام داشت؟
پاسخ: یاسا

۵. یکی از اصول مهم یاسای چنگیزی چه بود؟
پاسخ: کسانی که خود را تسلیم سپاه مغول می‌کردند از قتل و غارت در امان بودند اما آنان که مقاومت می کردند باید قتل عام و غارت می شدند.

۶.مغولان در زمان کدام حکومت به ایران حمله کردند؟
پاسخ: خوارزمشاهیان

۷. بهانه چنگیز خان برای حمله به ایران چه بود؟
پاسخ: در زمان سلطان محمد خوارزمشاه وقتی اعضای یک کاروان تجاری مغول به یکی از شهر های ایران آمده بودند به دستور حاکم آن شهر به جرم جاسوسی دستگیر و کشته شدند چنگیزخان این موضوع را بهانه‌ای برای هجوم به ایران قرار داد.

۸.سلطان محمد خوارزمشاه در برابر حمله مغولان چه کرد؟
پاسخ: به مقابله شتافت اما در همان برخورد اول با سپاه مغول چنان دچار بیم و هراس شد که فرار کرد فرار او روحیه سپاهیان و مردم را ضعیف کرد.

۹.چرا سلطان جلال الدین نتوانست کاری در برابر حمله مغولان انجام بدهد؟
پاسخ: او در یک جنگ بر مغولان پیروز شد اما به دلیل اختلافات و درگیری‌های داخلی کاری از پیش نبود در آن شرایط حساس برخی از سرداران و حاکمان محلی و نیز خلیفه عباسی نه‌تنها جلال الدین را یاری نکردند بلکه با وی وارد جنگ شدند.

۱۰.هلاکو خان چه کسی بود و چه کارهایی را انجام داد؟
پاسخ: هلاکوخان نوه چنگیز بود اسماعیلیان ایران را از بین برد و قلعه های آنها را ویران کرد سپس با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه خلافت عباسی را برانداخت.

۱۱.چه کسی مامور حمله به ایران شد و در ایران کدام حکومت را تشکلیل داد؟
پاسخ: هلاکوخان -ایلخانان

۱۲. آخرین ایلخان مغول چه نام داشت؟
پاسخ: ابوسعید

۱۳. با فروپاشی حکومت ایلخانان چه عواملی باعث بروز قیام‌های مردمی شد؟
پاسخ: بی عدالتی و ستمگری حاکمان محلی خشم و نارضایتی مردم را برانگیخت و موجب بروز قیامهایی در گوشه و کنار ایران شد.

۱۴. شعار سربداران چه بود؟
پاسخ: سر به دار میدهیم تن به ذلت نمیدهیم.

۱۵. رابطه تیمور با هنر چگونه بود؟
پاسخ: به هنر علاقه نشان می‌داد و هر شهر و ولایتی را می گشود هنرمندان و صنعتگران را به پایتخت خود می فرستاد.

۱۶. پایتخت تیمور کجا بود؟
پاسخ: سمرقند

۱۷.جانشین تیمور چه نام داشت؟
پاسخ: شاهرخ

۱۸.حکومت تیموریان با ظهور کدام حکومت در ایران از بین رفت؟
پاسخ: صفویان

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۶ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 14 مطالعات هشتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.