سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس پانزدهم مطالعات چهارم

سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس پانزدهم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۱۵ :: کوه‌ها و دشت‌های زیبا

۱- ناهمواری چیست؟
پاسخ: به پستی و بلندی های زمین، ناهمواری میگویند.

۲- رشته کوه چیست؟
پاسخ: به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصل شدهاند، رشته کوه میگویند.

۳- قله چیست؟
پاسخ: بالاترین جای کوه قله‌ی آن است.

۴- بلندترین قله‌ی ایران چه نام دارد؟
پاسخ: دماوند

۵- ارتفاع قله‌ی دماوند چقدر است؟
پاسخ: ۵۶۱۰ متر

۶- کوهپایه چیست؟
پاسخ: به زمینهای پایین کوه، کوهپایه میگویند.

۷- دشت چیست؟
پاسخ: به زمینهای صاف و هوار دشت میگویند.

۸- دشت ها چگونه جایی هستند؟
پاسخ: بعضی از دشت ها حاصل خیزَند و کشاورزی در آنها رونق دارد، اما خاک بعضی دشت ها شور است و برای کشاورزی مناسب نیست.

۹- جویبار چگونه پدید میآید؟
پاسخ: در کوهستان برف فراوان میبارد. با گرم شدن هوا، به تدریج برف کوه ها آب میشود و از جاری شدن آب بر روی زمین، جویبار پدید میآید.

۱۰- رود چگونه تشکیل میشود؟
پاسخ: جویبارها از کوه ها سرازیر میشوند و از به هم پیوستن آنها، رود تشکیل میشود.

۱۱- آبرفت چیست؟ 
پاسخ: به شن و ماسه و گل و لایی که رودها به همراه میبرند، آبرفت میگویند.

۱۲- جلگه چگونه به وجود میآید؟
پاسخ: وقتی رودها به طرف دریا میروند، آبرفت فراوانی را که با خود آوردهاند، در نزدیکی دریا تهنشین میکنند. این آبرفت ها روی هم انباشته میشوند و پس از سال های زیاد، جلگه را به وجود میآورند.

۱۳- سرزمینهای پست برای خانهسازی، ساختن راه و جاده و فعالیت های کشاورزی مناسبتر است یا سرزمینهای بلند(مرتفع)؟
پاسخ: سرزمینهای پست، زیرا آب و هوای مناسبتری برای زندگی، خاک مناسبتری برای کشاورزی و کندن زمینها برای ساخت جاده ها در سرزمین های پست راحت تر است.

۱۴- رنگ قهوهای در نقشه نشانه‌ی چیست؟
پاسخ: رشته کوه

۱۵- رنگ سبز نشانه‌ی چیست؟
پاسخ: جلگه

۱۶- رنگ زرد نشانه‌ی چیست؟
پاسخ: دشت

۱۷- دو رشته کوه مهم در کشورمان را نام ببرید.
پاسخ: رشته کوه البرز – رشته کوه زاگرس

۱۸- رشته کوه البرز در کجای کشورمان واقع شده است؟
پاسخ: شمال کشور

۱۹- رشته کوه زاگرس در کجای کشورمان واقع شده است؟
پاسخ: غرب و جنوب غربی کشور

۲۰- دو قله‌ی بلند زاگرس را نام ببرید؟
پاسخ: دنا – زردکوه

۲۱- دشتهای وسیع ایران را نام ببرید؟
پاسخ: دشت کویر – دشت لوت

۲۲- جلگه های مهم کشورمان را نام ببرید؟
پاسخ: جلگه‌ی گرگان، جلگه‌ی مازندران، جلگه‌ی گیلان، جلگه‌ی مغان، جلگه‌ی خوزستان و جلگه‌ی کناره‌ی خلیج فارس

۲۳- پهناور ترین و حاصلخیز ترین جلگه‌ی ایران کدام است؟
پاسخ: جلگه‌ی خوزستان

سوالات تایپ شده کتاب مطالعات چهارم PDF
0.7MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۵ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۶ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس چهاردهم مطالعات چهارم استفاده نمایید.