سوالات درس ۱۵ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۱۵ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس پانزدهم هدیه های آسمان دوم

سوالات درس ۱۵ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس پانزدهم هدیه های آسمان دوم

سوالات متن هدیه دوم با جواب / درس پانزدهم : بچه ها سلام

۱- امام حسین (ع) در مورد سلام کردن چه فرمودند؟
پاسخ: سلام کردن هفتاد پاداش دارد . ۶۹ تای آن پاداش برای کسی که سلام می کندو ۱ پاداش برای آن شخصی که پاسخ می دهد.

۲- معمولا …کوچک تر ها…. به …بزرگتر ها … سلام می کنند و با این کار به آن ها .. احترام …می گذارند.

۳- پیامبر مهربان ما همیشه زودتر به دیگران سلام می کرد حتی به کودکان

۴- خداوند در قران به پیامبر در مورد سلام چه فرمودند؟
پاسخ: وقتی مومنان پیش تو می آیند بگو سلام بر شما

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.