سوالات درس ۱۵ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۱۵ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس پانزدهم پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۱۵ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس پانزدهم پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم / درس پانزدهم :: حق الناس

۱ حقوق های سه گانه (حق النفس ، حق الله ، حق الناس) را به اختصار توضیح دهید و مثال بیاورید.
حق النفس: برخی کارهای ما برای سالم ماندن و رشد خود می باشد (غذا خوردن ، رعایت بهداشت …)
حق الله: برخی کارهای برای اطاعت از دستورات خدا انجام میدهیم. (نماز ، روزه …)
حق الناس: برخی کارها وظیفه ما نسبت به دیگران است کمک به دیگران ، ازار ندادن دیگران ، رعایت حقوق افراد ، ظلم نکردن به مردم …

۲- آفتهای زبان را نام ببرید.
جواب: دروغ گویی ، غیبت ، ناسزاگویی

۳- نمونه هایی از ظلم به مردم (حق الناس) را نام ببرید.
جواب: – بردن آبروی افراد
– تخریب پارکها و جنگلها
– آسیب رساندن به اموال عمومی
– ریختن زباله یا مواد سمی در رودخانه ها
– آلوده نمودن هوای محیط زیست…

۴- آیا حق الناس فقط در امور مالی می باشد ؟
جواب: خیر . بلکه حفظ آبرو ، اسرار و شخصیت مردم جزو حق الناس است.

۵- پیامبر اکرم در مورد عدم رعایت حق الناس و تخریب اموال عمومی مثل استراحت گاه ها و … چه می فرماید ؟
جواب: از رحمت خدا دور است کسی که توقف گاه ها و استراحت گاه های عمومی را آلوده کند و همچنین کسی که راه عبور مردم را سد کند.

۶- نظر دین اسلام در مورد حفظ محیط زیست چیست؟
جواب: دین اسلام سفارش میکند که در حفظ محیط زیست کوشا باشند و همچنین کمک به رشد و حفاظت از محیط زیست را که از نعمتهای الهی میباشد ، در ردیف عبادت های بزرگ می‌شمارد

۷- اگر کسی با شکستن یک درخت حق همه ی مردم را از بین ببرد ، چگونه می تواند این حق بزرگ را جبران کند؟
جواب: با کاشتن درخت

۸- کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد حقوق چه کسانی را باید رعایت کند؟
جواب: – حق الله
– حق النفس
– حق الناس

۹- اگرهمه ی مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجهی کنند چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟
ناامنی فراگیر خواهد شد و مردم روی آرامش را نخواهند دید

۱۰- سه نمونه از حقوقی که همکلاسی ها بر شما دارند ، بیان کنید.
جواب: – تلاش و کمک به حفظ اموال مدرسه
– تلاش در جهت رشد همدیگر
– تلاش برای حفظ آرامش و نظم و امنیت مدرسه

۱۱- سه نمونه از حقوقی که افراد خانواده (پدر ومادر خواهر و برادر و …) بر شما دارند ، بیان کنید.
جواب: – حفظ احترام متقابل
– کمک به حل مشکلات همدیگر
– ابراز محبت و دوستی و ومهرورزی نسبت به هم

۱۲- بی توجهی به حق الله شامل چیست؟
جواب: ۱- کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد
۲- بی دلیل نماز نمی خواند
۳- نپرداختن خمس و زکات

۱۳- بی توجهی به حق الناس شامل چیست؟
جواب: ۱-کسی که به دیگران تهمت می زند
۲-ظلم به همنوعان
۳-از بین بردن اموال عمومی و تخریب محیط زیست

۱۴- بی توجهی به حق النََفس شامل چیست؟
جواب: ۱-کسی که عمرش را بیهوده تلف می کند
۲-عدم رعایت بهداشت فردی
۳-نداشتن تغذیه مناسب و رشد نامناسب جسمی و روحی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.