سوالات درس ۱۶ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۶ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس شانزدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۱۶ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس شانزدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس شانزدهم

۱- سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاست جمهوری کندی در برابر کشورهای توسعه نیافته جهان سوم و خاورمیانه چگونه بود؟
پاسخ: اجرای اصلاحات از بالا به پایین با هدف پیشگیری از انقلاب های قهر آمیز بود. این سیاست به عنوان اتحاد برای پیشرفت در کشورهای که در معرض خطر کمونیست بودند اجرا می شد

۲-منظور از انقلاب سفید شاه چه بود؟
پاسخ: انقلاب سفید به معنی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی برای جلو گیری از خطر کمونیست و همچنین جلوگیری از گسترش فعالیت های مردمی علیه شاه و آمریکا بود.

۳- انتخاب شریف امامی به عنوان نخست وزیر با تحت چه شعارهایی انجام شد و چه دولت هایی از او حمایت نمودند؟
پاسخ: طرح شعار هایی مانند ( ازادی احزاب و فضای باز سیاسی و اصلاحات اقتصادی به استقبال از سیاست های جدید آمریکا رفت) و  انگلیس هم از ایشان حمایت نمود .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.