سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس شانزدهم ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس شانزدهم ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم /

سوالات متن درس ۱۶ مطالعات هشتم

توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ) در انتهای سوالات زیر قرار گرفته شد.

۱. اقدامات خواجه نصیرالدین طوسی را نام ببرید؟
پاسخ: یکی از برجسته ترین دانشمندان مسلمان ایرانی بود که به عنوان مشاور هلاکویی احترام بسیار یافت و در جریان لشکرکشی هلاکو تلاش زیادی برای حفظ جان مردم به کاهش قتل و غارت های مغولان کرد.

۲.رصدخانه مراغه به دستور چه کسی و به چه منظوری ساخته شد؟
پاسخ: به همت خواجه نصیرالدین طوسی و تشویق هلاکو به ساختن آن که تبدیل به یک مرکز علمی و تحقیقاتی عظیم شد و منجمان و دانشمندان زیادی در آن فعالیت می‌کردند این رصدخانه به وسایل اخترشناسی و کتابخانه بزرگی مجهز بود.

۳.خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی چه کسی بود و چه کرد؟
پاسخ: یکی از سیاستمداران و دانشمندان نامدار ایرانی در دوره مغول بود که خدمات فرهنگی و اجتماعی فراوانی انجام داد به عنوان پزشک به دربار ایلخانان راه یافت و علاقه فراوانی به عمران و آبادی و انجام کارهای خیر داشت.

۴.بنای ربع رشیدی به دستور چه کسی ساخته شد و شامل چه موسساتی است؟
پاسخ: به همت حاج رشید الدین فضل الله همدانی در تبریز ساخته شد و شامل موسسات مختلفی مانند مسجد مدرسه بیمارستان خانقاه و کتابخانه بود.

۵. معروف ترین کتاب خواجه رشید چه بود؟
پاسخ: جامع التواریخ رشیدی

۶. مغولان پیرو چه ادیانی بودند؟
پاسخ: عده ای از آنها به آیین گذشتگان خود اعتقاد داشتند و گروهی پیرو آیین بودایی و دین مسیحیت بودند.

۷. در زمان ایلخانان چرا مبلغان مسیحی و بودایی در ترویج دین خود موفق نبودند؟
پاسخ: زیرا مردم ایران اعتقاد محکمی به اسلام داشتند و بر اثر کوشش عالمان و وزیران ایرانی ایلخانان به دین اسلام در آمدند و مسلمان شدند.

۸. اقدامات غازان خان را نام ببرید؟
پاسخ: به تشویق و راهنمایی وزیر خود خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و اقدام به اصلاح امور اداری مالی و قضایی کرد همچنین برای عمران و آبادانی تبریز بسیار کوشید.

۹.در زمان غازان خان چه بناهایی در ایران ساخته شد؟
پاسخ: گنبد غازان در تبریز با ۱۲ بنای مهم مانند بیمارستان مسجد کاخ مدرسه کتابخانه و غیره برپا شد و در بسیاری از شهرها مسجدی بزرگ در کنار آن گرمابه ای برای تامین هزینه نگهداری مسجد ساختند

۱۰. اقدامات سلطان محمد خدابنده یا اولجایتو را بنویسید؟
پاسخ: جانشین غازان خان بود او به پیشنهاد وزیرش خواجه رشیدالدین فضل‌الله پایتخت را به سلطانیه منتقل کرد و موجب آبادی آنجا شد.

۱۱. آرامگاه سلطان محمد خدابنده در کجاست؟
پاسخ: گنبد سلطانیه

۱۲. بناهای دوران ابوسعید آخرین ایلخان مغول از چه نظر کم نظیر است؟
پاسخ: از نظر عظمت وبلندی گنبدها و ایوان ها

۱۳. پایتخت شاهرخ کجا بود؟
پاسخ: هرات

۱۴. گوهرشاد چه کسی بود و چه کرد؟
پاسخ: همسر شاهرخ و زنان نیکوکار بود که به عمران و آبادانی توجه داشت و بناهای متعددی در هرات و مشهد ساخته مسجد گوهرشاد در جوار حرم امام رضا علیه السلام یکی از آنهاست.

۱۵. در دوران تیموریان کدام هنرها شکوفا شدند؟
پاسخ: نگارگری و خوشنویسی

۱۶. شاهنامه بایسنقری چه اثری است؟
پاسخ: یکی از نفیس ترین نسخه‌های کهن شاهنامه است که به سفارش بایسنقر میرزا شاهزاده تیموری نگارگری و تهذیب شده است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۷ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 15 مطالعات هشتم استفاده نمایید.