سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس شانزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس شانزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۱۶ : مدینه شهر پیامبر(ص)
۱- چرا مسلمانان هجرت پیامبر از مکه به مدینه را مبدأ تاریخ خود قرار دادند؟
جواب: زیرا هجرت پیامبر از مکه به مدینه رویداد مهمی در تاریخ اسلام است.

۲- وقتی پیامبر(ص) به وسیله ی خداوند ازتصمیم قتل خود به دست کافران آگاه شدند ، چه کردند؟
جواب: ماجرا را با حضرت علی(ع) در میان گذاشتند و حضرت علی(ع) داوطلب شدند تا برای حفظ جان پیامبر، شب در بستر ایشان بخوابند و ایشان از مکه بیرون بروند و به مدینه سفر کنند.

۳- هجرت یعنی چه؟
جواب: به سفر پیامبر(ص) از مکه به مدینه هجرت گویند.

۴- « جهاد در راه خدا » یعنی چه؟
جواب: در دین اسلام به جنگ برای حفظ دین و دفاع از مسلمانان » جهاد در راه خدا « می گویند.

۵- مکه چگونه به دست مسلمانان فتح شد؟
جواب: کافران از مخالفتت و جنگ با مسلمانان دست بر نمی داشتند. سرانجام ، پیامبر با سپاهی عظیم به طرف مکه حرکت کرد. ابوسفیان که سر دسته ی مخالفان پیامبر در مکه بود با دیدن لشکر نیرومند اسلام فهمید که مقاومت بی نتیجه است و اعلام کرد که مسلمان شده است. به دنبال او مخالفان دیگر نیز تسلیم شدند و به این ترتیب ، مسلمانان بدون جنگ و خونریزی شهر مکه را فتح کردند.

۶ پس از فتح مکه ، حضرت محمد(ص) چه کردند؟
جواب: وارد خانه ی کعبه شدند ، بت ها را شکستند و از آن جا بیرون ریختند و دستور دادند بر بام کعبه اذان بگویند.

۷- چند ویژگی اخلاقی پیامبر(ص) را بنویسید.
جواب: ۱- خانه ، غذا و لباس هایشان ساده بود. ۲- هرگز خود را برتر از دیگران نمی دانستند. ۳ – نسبت به دوستان و مؤمنان مهربان و نسبت به کافران و دشمنان ، سرسخت بودند. ۴- کودکان را بسیار دوست می داشتند. ۵- همیشه با چهره ی خندان و اخالق و خوش با مردم رو به رو می شدند.

جواب: ۸- مهم ترین جنگ هایی که پیامبر(ص) در آن شرکت داشتند را نام ببرید.
بدر- اُحُد – خندق (احزاب)

جواب: ۹- مهم ترین و بزرگ ترین مسجد دنیا چه نام دارد؟
مسجد الحرام

جواب: ۱۰- نخستین کار پیامبر در شهر مدینه چه بود؟
ساختن مسجد و سپس تشکیل حکومت اسلامی

جواب: ۱۱- نام قدیم شهر مدینه چه بوده است؟
یَثرب

جواب: ۱۲- آرامگاه پیامبر(ص) ، در کجاست؟
مسجد النبی

جواب: ۱۳- پیامبر در چه سنی ودر کدام شهر رحلت فرمودند؟
در ۶۳ سالگی و در شهر مدینه

جواب: ۱۴ خانه ی کعبه قبله ی مسلمانان جهان است.

۱۵- کشور عربستان در کدام طرف ایران قرار دارد؟
جواب: جنوب غربی

۱۶- دومین مسجد مهم مسلمانان کدام است؟
جواب: مسجد النبی

۱۷- یک قرن چند سال است؟
جواب: ۱۰۰ سال

سری دوم سوالات درس ۱۶ مطالعات پنجم

۱- دومین مسجد مسلمانان چه نام دارد؟
جواب: مسجد النبی

۲- مسجد النبی در کدام شهر قرار دارد؟
جواب: مدینه

۳- نام قدیم شهر مدینه چه بوده است؟
جواب: یثرب

۴- چه زمانی نام شهر مدینه تغییر یافت؟
جواب: زمانی که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کردند نام شهر یثرب به مدینه النبی یا شهر پیامبر تغییر یافت

۵- چرا حضرت علی در بستر پیامبر خوابید؟
جواب: وقتی آزار و اذیت کافران زیاد شد گروهی از کافران تصمیم گرفتند پیامبر را شبانه در خانه اش به قتل برسانند و پیامبر به فرمان خداوند از تصمیم آن ها باخبر شد و حضرت علی داوطلب شد تا برای حفظ جان پیامبر در بستر ایشان بخوابد و ایشان از مکه بیرون رفتند و به مدینه سفر کردند.

۶- هجرت را تعریف کنید.
جواب: به سفر پیامبر از مکه به مدینه هجرت می گویند

۷- چرا مسلمانان هجرت پیامبر را مبدا تاریخ اسلام قرار دادند؟
جواب: چون هچرت پیامبر از مکه به مدینه رویداد مهمی در تاریخ اسلام است

۸- نخستین کار پیامبر در شهر مدینه چه بود؟
جواب: ساختن مسجد و تشکیل حکومت اسلامی

۹- مسجدی که پیامبر در مدینه ساخت محل چه کارهایی بود؟
جواب: علاوه بر عبادت و نماز مکانی برای آموزش و تربیت و داوری و حل اختلافات و مشورت و تصمیم گیری درباره مسایل مهم بود

۱۰- جهاد در راه خدا را تعریف کنید؟
جواب: در دین اسلام به جنگ برای حفظ دین و دفاع از مسلمانان جهاد در راه خدا می گویند

۱۱- مهم جنگ هایی که پیامبر در آن ها شرکت داشتند را نام ببرید؟
جواب: بدر – احد – خندق – احزاب

۱۲- سردسته مخالفان پیامبر در مکه چه نام داشت؟
جواب: ابوسفیان

۱۳- پس از فتح مکه پیامبر چه کرد؟
جواب: وارد خانه کعبه شد و تمام بت ها را شکست و از بیرون ریخت و دستور داد بر بام کعبه اذان بگویند

۱۴- پیامبر اسلام در سن ۶۳ سالگی و در شهر مدینه رحلت فرمودند

۱۵- آرامگاه پیامبر در مسجد النبی قرار دارد

۱۶- پیامبر اگرم چگونه به مردم درس می دادند؟
جواب: با رفتار و کردار نیکوی خود

۱۷- رفتار پیامبر نسبت به دوستان و کافران و کودکان چگونه بود؟
جواب: نسبت به مومنان و دوستان مهربان و نسبت به کافران و دشمنان سرسخت بودند و کودکان را بسیار دوست داشتند

۱۸- پیامبر همواره با چهره خندان و اخالق خوش با مردم روبرو می شدند

۱۹- بهترین سرمشق و الگو برای ما رفتار و کردار حضرت محمد است