سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس شانزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس شانزدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس ۱۶ :  سفر به کربلا(۱)
جواب: ۱- شهرهای مقدس و زیارتی عراق را نام ببرید. کربلا – نجف- سامرا- کاظمین

۲- چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟
جواب: چون در طول هزاران سال گذشته تمدن های بسیاری مثل سومر ، آکد و آشور در سرزمین بین النهرین بین دو رود دجله و فرات به وجود آمدند و آثار آن ها باقی مانده است.

۳- چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟
جواب: به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی در کشورشان

۴- دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید.
جواب: موصل و کرکوک

۵- کشور عراق به کدام آب ها راه دارد؟
جواب: خلیج فارس

۶- مهم ترین بندر عراق چه نام دارد؟
جواب: بصره

۷- جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟
جواب: دجله و فرات

۸- کدام رود از داخل ایران به اروند رود می ریزد؟
جواب: کارون

۹- کدام شهر عراق زیارتی نیست؟
جواب: بغداد

۱۰- مهم ترین محصول کشاورزی عراق چیست؟
جواب: خرما

۱۱- کربلا در کدام کشور همسایه ی ایران است؟
جواب: عراق

سری دوم سوالات متن درس ۱۷ مطالعات پنجم

۱- شهر کربلا در کدام کشور قرار دارد؟
جواب: کشور همسایه ایران عراق

۲- به چه صورت می توان به عراق سفر کرد؟
جواب: هم راه زمینی هم راه هوایی

۳- کشور عراق در کدام سمت ایران است؟
جواب: غرب ایران

۴- کشور عراق به چه صورت به دریا راه دارد؟
جواب: از راه خلیج فارس

۵- مهم ترین بندر عراق کدام است؟
جواب: بصره

۶- چلگه پهناور عراق از آبرفت کدام رودها است؟
جواب: دجله و فرات

۷- کدام شهرهای عراق چاه نفت دارند؟
جواب: کرکوک و موصل

۸- شهرهای مقدس و زیارتی عراق کدامند؟
جواب: کربلا – نجف – کاظمین – سامرا

۹- رود کارون از ایران به کجا می ریزد؟
جواب: اروند رود

۱۰- مردم عراق چرا در وضع نامناسب و دشواری زندگی می کنند؟
جواب: به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی و در نا امنی و وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب و دشواری زندگی می کنند

۱۱- چرا کشور عراق بناها و آثار باستانی زیادی دارد؟
جواب: چون در طول هزاران سال تمدن های بسیار مانند سومر و آکد و آشور در سرزمین بین النهرین به جود آمده است

۱۲- بین النهرین کجاست؟
جواب: سرزمین بین دو رود دجله و فرات