سوالات درس ۱۶ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوالات درس ۱۶ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس شانزدهم هدیه های آسمان چهارم

سوالات درس ۱۶ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس شانزدهم هدیه های آسمان چهارم

سوالات متن هدیه چهارم /

درس شانزدهم: اسب طلایی
۱- آیا میتوان امانت را پس ندهیم و برای خود نگه داریم؟ چرا؟
پاسخ: خیر، زیرا او صاحب واقعی آن است و صاحب امانت، به ما اطمینان کرده که آن را به ما سپره است.

۲- اگر به امانت دیگران ضرر برسانیم، باید چه کار کنیم؟
پاسخ: باید خسارتش را بپردازیم.

۳-اگر چیزی را از کسی امانت بگیریم، آیا میتوان بدون اجازه صاحبش آن را به فرد دیگری بسپاریم؟
پاسخ: خیر، باید از صاحبش اجازه بگیریم.

۴-چگونه میتوانیم یک امانتدار خوب باشیم؟
پاسخ: در مراقبت از آن بکوشیم، آن را در وقت تعیین شده به صاحبش بازگردانیم، امانت را به شخص دیگری نسپاریم، خسارتی به آن وارد نکنیم.

۵- آیا میتوانیم روی نیمکت مدرسه یادگاری بنویسیم؟ چرا؟
پاسخ: خیر، زیرا مدرسه و نیمکت در دست ما امانت هستند و نگهداری درست از آنها وظیفه ماست.

۶- اگر دوستمان حرفی را به عنوان راز، نزد ما به امانت بگذارند، میتوانیم آن را با شخص دیگری در میان بگذاریم؟چرا؟
پاسخ: خیر، زیرا ما فقط امانتدار وسایل مردم نیستیم بلکه باید حرف های دوستانمان را پیش کسی نگوییم و امانتدار باشیم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۶ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۷ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از سوالات درس پانزدهم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.