سوالات درس ۱۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس هفدهم ۱۷ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۱۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس هفدهم ۱۷ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.
درس هفدهم ( فرهنگ ) تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار

سوالات صفحه ۱۱۴ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱-افراد در چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر چه اشتراکاتی دارند؟
پاسخ: در چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر، آداب و رسوم و پوشاک و تغذیه، باورها و اعتقادات، قوانین و مقررات، نحوه استفاده از محیط طبیعی و…. اشتراکاتی با هم دارند.

۲-رابطه جامعه و فرهنگ چیست؟
پاسخ: جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمی آید.

سوالات صفحه ۱۱۵ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۳-فرهنگ آموختنی است، یعنی چه؟
پاسخ: یعنی از طریق ژن به ارث نمی رسد بلکه از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
به همین دلیل، فرهنگ را آگاهی و اندیشه مشترک اعضای یک جامعه نیز می گویند.

۴-مورچه ها و زنبورها نیز با هم زندگی می کنند اما فرهنگ ندارند، چرا؟
پاسخ: چون فرهنگ در جریان (فرایند) اجتماعی شدن آموخته میشود.

۵-اجتماعی شدن یا جامعه پذیری یعنی چه؟
پاسخ: اجتماعی شدن فرایندی طولانی مدت از تولد تا آخر عمر است که افراد از طریق آن، زندگی در جامعه را می آموزند و خود را با آن منطبق می کنند.

۶-چرا اجتماعی شدن فرایندی بسیار مهم در زندگی است؟
پاسخ: زیرا بدون آن افراد نمی توانند به زندگی در جامعه ادامه دهند در یک جامعه، هر فرد عقاید و باورها، رسوم، قوانین و حتی چگونگی پاسخ دادن به غرایز را از دیگران می آموزد و به افراد دیگر یاد می دهد. اجتماعی شدن علاوه بر اینکه نیازمند است، سبب تداوم حیات جامعه نیز می گردد.

۷-فرایند اجتماعی شدن نخست در کجا و چگونه رخ می دهد؟
پاسخ: فرایند اجتماعی شدن، نخست در خانواده رخ می دهد. خانواده اولین و مهم ترین کانون اجتماعی شدن فرد است. پدر و مادر به کودک یاد می دهند که چه چیزهایی خوب و چه چیزهایی بد هستند به عنوان مثال، کودک در خانواده یاد می گیرد، چطور صحبت کند، چگونه غذا بخورد و در نشست و برخاست چه آدابی را رعایت کند و همچنین یاد می گیرد چگونه عبادت و دعا کند و …. .

سوالات صفحه ۱۱۶ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۸-با بزرگتر شدن فرد علاوه برخانواده چه عوامل دیگری در فرایند اجتماعی شدن فرد مؤثر است؟
پاسخ: با بزرگتر شدن فرد، علاوه بر خانواده، رسانه های جمعی، دوستان و گروه همسالان و برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه نیز چگونگی زندگی در جامعه و سازگاری با آن را به تدریج به او می آموزند. این فرایند بعدها با رفتن به دانشگاه، خدمت سربازی، محل کار و …. ادامه پیدا می کند.

۹-در فرایند اجتماعی شدن، مهمترین لایه های فرهنگ را نام ببرید؟
پاسخ: نمادها ، هنجارها، ارزش ها و عقاید

۱۰-انواع لایه های فرهنگ یک جامعه را با ذکر مثال بیان کنید.
پاسخ: جنبه های مختلف یک فرهنگ را می توان به لایه های یک پیاز تشبیه کرد. برخی از این لایه ها خارجی یا بیرونی هستند، مانند نمادها و هنجارها. معمولا وقتی با جامعه ای روبه رو می شویم، نخست اشکال ظاهری فرهنگ آن را در می یابیم، اما اگر زندگی مردم آن جامعه را بیشتر ئ دقیق تر بررسی کنیم، به جنبه های عمیق تری از فرهنگ آنها پی می بریم. ارزش ها و عقاید، لایه های عمیق فرهنگ هستند.

۱۱-نماد چیست؟
پاسخ: نماد، نشانه یا نماینده یک چیز دیگر است به طوری که با دیدن نماد، به یاد آن چیز می افتیم. برای مثال، علامت “؟” نماد پرسش و علامت “!” نماد تعجب است.

۱۲-کاربرد نمادها را در جامعه بنویسید.
پاسخ: هر جامعه ای برای انتقال مقصود و معانی مورد نظر خود از انواع معینی از نمادها استفاده می کند.

سوالات صفحه ۱۱۷ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱۳-هنجار چیست؟
پاسخ: رفتارهای معینی هستند که در یک گروه یا جامعه پذیرفته شده و متداول اند. به عبارت دیگر، به قواعد و شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف، هنجار می گویند.

۱۴-هنجارها شامل چه مواردی می شوند؟
پاسخ: هنجارها در واقع همه عادت ها، آداب و رسوم اجتماعی، مناسک مذهبی، قواعد، قوانین و مقررات (قوانین ازدواج، قوانین خرید و فروش، قوانین عبور و مرور و …. ) را در بر می گیرد.

۱۵-مهمترین دلایل پیروی از هنجارها چیست؟
پاسخ: اعتقاد به آنها یا حفظ آبرو و احترام یا ترس از مجازات است.

۱۶-پیروی نکردن از هنجارها چه عواقبی دارد؟
پاسخ: مجازات می شوند، این مجازات ممکن است به صورت سرزنش خود یا دیگران، پوزخند، تمسخر، طرد کردن و محروم نمودن، یا مجازات های رسمی و قانونی باشد.

۱۷-ارزش چیست؟
پاسخ: ارزش یعنی اینکه اموری را خوب، مطلوب و مثبت تلقی کنیم. هر فرد یا اعضای هر گروه و جامعه، اموری را با ارزش می دانند و امور دیگری را ناپسند تلقی می کنند.

۱۸ -یکی از عوامل مهمی که در شکل گیری ارزش ها مؤثر است، عقاید دینی است، برای آن دو مثال بزنید.
پاسخ: صدقه دادن و انفاق برای فرد مسلمان یک ارزش است و این ارزش ناشی از اعتقادی است که ما به جلب خشنودی خداوند و اطاعت از او داریم.

۱۹-رابطه ارزش ها را با رفتار و عمل بنویسید. (با ذکر مثال)
پاسخ: افراد بر اساس ارزش هایی که به آنها معتقدند رفتار و عمل می کنند. برای مثال فردی که حفظ محیط زیست برایش یک ارزش است، تلاش می کند به حفظ محیط زیست کمک کند. چنین فردی در مصرف منابع آب و برق صرفه جویی می کند. زباله ها را از هم تفکیک می کند، در هنگام سفر به همراهانش تأکید می کند از پخش کردن زباله و پلاستیک در طبیعت خودداری کنند و حتی ممکن است با گروهی -که آنها نیز حفظ محیط زیست را ارزش می دانند- به جمع آوری زباله ها در طبیعت بپردازند.

۲۰-منظور از ارزش های دینی، انسانی و اجتماعی چیست؟
پاسخ: ارزش های دینی، انسانی و اجتماعی آن دسته از ارزش ها هستند که همه انسان ها یا اغلب افراد یک جامعه آن را خوب و مطلوب می دانند مانند شجاعت، صداقت، کمک به دیگران، حمایت از مظلوم، احترام به سالمندان و دفاع از وطن.

۲۱-یکی از عوامل مهمی که در شکل گیری ارزش ها موثر است، عقاید … دینی … است.

۲۲-اعتقادات اسلامی برای مسلمانان چه نقشی دارد؟
پاسخ: اعتقادات اسلامی ملاکی است که با آن هنجارها و ارزش ها را می سنجیم و هر کدام را که با این اصول اعتقادی سازگاری دارند، می پذیریم.

سوالات متن مطالعات نهم PDF
0.9MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۷ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱۸ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس شانزدهم مطالعات نهم استفاده نمایید.