سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس هجدهم مطالعات سوم

سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس هجدهم مطالعات سوم

سوالات مطالعات سوم ابتدایی / درس هجدهم :: مدرسه دوست داشتنی ما
۱- خانه دوم ما کجاست؟
پاسخ: مدرسه

۲- چه کسانی در مدرسه کار می کنند؟
پاسخ: مدیر، معاون، معلم، خدمتگذار، سرایدار، دفتردار، ناظم و…

۳- در چه مواردی از آتشنشانی کمک می گیریم؟
پاسخ: آتش سوزی، خراب شدن آسانسور و ماندن مردم در آن ، گیر کردن دست یا پای کسی در جایی و حوادث مختلفی مانند افتادن در چاه، تصادف، زلزله، برق گرفتگی، ریزش ساختمان

۴- مسئول نظم و انضباط در مدرسه کیست؟
پاسخ: ناظم

۵- مسئولیت کل مدرسه بر عهده کیست؟
پاسخ: مدیر

۶- در مدرسه چه مکان هایی وجود دارد؟
پاسخ: کتابخانه، کلاس درس، نماز خانه، آبدار خانه، اتاق بهداشت، سرویس بهداشتی، حیاط ، آزمایشگاه، دفتر، مدرسه، انباری، اتاق آموزگاران، دفتر معاون، اتاق تربیتی

۷- کدام مکان مناسب کتاب خواندن و امانت گرفتن کتاب است؟
پاسخ: کتابخانه.

۸- وظیفه مربی بهداشت چیست؟
پاسخ: اگر یک دانش آموز در مدرسه آسیب ببیند به وضعیت او رسیدگی می کند ، رسیدگی به وضعیت بهداشتی دانش آموزان

۹- وظیفه مربی تربیتی چیست؟
پاسخ: مسئولیت برگزاری مسابقات و مراسم ویژه و تربیت دینی.

۱۰- وظیفه ی مدیر چیست؟
پاسخ: ۱-وظیفه‌ی کل مد رسه بر عهده ی مدیر است
۲-رسیدگی به امور مالی و اجرایی و آموزشی

۱۱- آموزگار چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: وظیفه تعلیم و تربیت و راهنمایی دانش آموزان

۱۲- در مدرسه چه کارهایی انجام می شود ؟
پاسخ: آموزش دروس مختلف ، کارهای هنری، فعالیت پرورشی و قرانی، نماز خواندن، ورزش و سرگرمی.

۱۳- وظیفه سرایدار چیست؟
پاسخ: مراقبت از اموال مدرسه.

۱۴- وظیفه خدمتگذار چیست؟
پاسخ: نظافت مدرسه.

۱۵- وظیفه معاون چیست؟
پاسخ: کارهای اجرایی و نظارت بر امور مدرسه.

۱۶- چرا مدرسه جای خوبی ست؟
پاسخ: چون در مدرسه علم و دانش و چیزهای زیادی یاد می گیریم، زندگی کردن را یاد می گیریم و خود را برای زندگی آینده آماده می کنیم.

۱۷- در مدرسه چه چیزهایی یاد می گیریم؟
پاسخ: دوستی، مهربانی، همدلی، رقابت، مهارتهای زندگی، تعلیم و تربیت، نماز، قرائت قرآن، ورزش، هنر.

۱۸- در کدام مکان خواندن نماز ، قران و مراسم مذهبی انجام می شود؟
پاسخ: نماز خانه.

۱۹- در آزمایشگاه چه کارهایی انجام می شود؟
پاسخ: فعالیت های ویژه آموزشی نظیر انجام آزمایش و پژوهش