سوالات درس ۱۸مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس 18 مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس هجدهم مطالعات هفتم

سوالات درس 18 مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس هجدهم مطالعات هفتم

سوالات متن مطالعات هفتم/ سوالات متن درس ۱۸هفتم

۱- در موزه ایران باستان چه آثاری نگهداری می شود؟
پاسخ: مجسمه ها و ظروف و ابزار و وسایلی از گذشته های بسیار دور ایران نگهداری می شود.

۲- علت نامگذاری موزه ایران باستان چیست؟
پاسخ: چون شما در این موزه آثار تاریخی به جا مانده از دوره قبل از اسلام را مشاهده می‌کنید به همین جهت به این موزه ،موزه ایران باستان می گویند.

۳- به چه علت تاریخ ایران را به دو دوره تقسیم کرده اند؟
پاسخ: از آنجا که ورود اسلام به ایران مهمترین رویداد تاریخی کشور ما است به همین جهت مورخان تاریخ ایران را به دو دوره تقسیم کردند.

۴- تاریخ ایران به دو دوره زمانی تقسیم شده است آنها را نام ببرید؟
پاسخ: ۱- تاریخ ایران قبل از اسلام که به آن دوره ایران باستان می گویند.
۲- تاریخ ایران دوره اسلامی که با سقوط حکومت ساسانیان و ورود اسلام به ایران آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

۵- ابزارانسان غارنشین چه بود؟
پاسخ: سنگ

۶- چرا غارنشینان بر روی دیوار غارها نقاشی می کشیدند؟
پاسخ: به یادبود شکار هایشان نقش هایی روی دیوار غار می کشیدند و یا بر روی کوه های اطراف خود کنده بودند.

۷- اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟
پاسخ: کشاورزی موجب شد که انسان‌ها یکجانشین شدند و بدین ترتیب اولین روستاها در کنار رودهای پرآب و چشمه ها پدید آمدند.

۸- در کدام نقاط ایران ظروف و وسایل مردمان یکجانشین پیدا شده است؟
پاسخ: در بعضی از نقاط ایران مانند تپه سیلک در کاشان و تپه حسنلو در نقده آذربایجان غربی.

۹- علت اختراع خط توسط انسان چه بود؟
پاسخ: انسانها برای رسیدگی به کارها و نوشتن و محاسبه دادوستد هایشان خط را اختراع کردند.

۱۰- شهرهای بزرگ ایران چگونه پدید آمدند؟
پاسخ: با گذشت زمان جمعیت برخی سکونتگاه ها رو به افزایش گذاشت و شهرهای بزرگی پدید آمدن که به وسیله حکومت اداره می‌شدند آنها قوانین و مقرراتی برای خود وضع کردند.

۱۱- نخستین تمدنهای بشری چگونه به وجود آمدند؟
پاسخ: مردم شهرها در هنر و معماری به ساختن بناها پیشرفت زیادی کردند و بدین ترتیب نخستین تمدن‌های بشری به وجود آمدند.

۱۲- تمدن ها چه ویژگی هایی دارند؟
پاسخ: ۱- حکومت ۲- قوانین و مقررات ۳- تقسیم کار مهارت در کار های مختلف داد و ستد و تجارت ۴- معماری شهرسازی و هنر ۵- عقاید مذهبی شش خط

۱۳- شهر سوخته در کجا قرار دارد چگونه تمدنی است؟
پاسخ: در گذشته نه چندان دور باستان‌شناسان در نزدیکی شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان اشیایی پیدا کردند و با مطالعه بر روی آنها هستند که حدود پنج هزار سال پیش تمدن بزرگی در این منطقه وجود داشته است آنها با مطالعه و کاوش بیشتر دریافتند که این تمدن بعدها به طرز نامعلوم و عجیبی ظاهراً در اثر آتش سوزی از بین رفته است به همین علت این شهر را شهر سوخته نام گذاشتند.

۱۴- چند در مورد از تمدن های قدیمی را نام ببرید؟
پاسخ: تمدن شهر سوخته تمدن ایلام تمدن جیرفت

۱۵- مهمترین اثر بجا مانده از تمدن ایلام چیست؟
پاسخ: چغازنبیل

۱۶- ایلامی ها چه اعتقاداتی داشتند؟
پاسخ: ایلامی ها مانند سایر تمدن‌های باستانی خدایان متعددی مانند خدای خورشید و خدای آب و غیره را پرستش می‌کردند و مجسمه‌هایی از این خدایان ساخته و در معابد خود قرار می دادند و آنها را می‌پرستیدند.

۱۷- چه چیزهایی از تمدن جیرفت کشف شده است؟
پاسخ: وسایل و ظروف سنگی و مفرغی با نقش جانوران زیگورات و کتیبه های آجری از جمله این اکتشافات است.

۱۸- در کنار دجله و فرات و رود نیل کدام تمدن ها وجود دارد؟
پاسخ: تمدن آشور تمدن سومر تمدن بابل و تمدن مصر

۱۹- کدام پیامبران در مصر بودند؟
پاسخ: حضرت یوسف حضرت موسی علیه السلام

۲۰- حضرت عیسی علیه السلام در زمان حکومت چه کسانی و در کجا متولد شد؟
پاسخ: امپراتوری روم در فلسطین

۲۱- نام سوره هایی که به نام پیامبران است آنها را نام ببرید؟
پاسخ: هود یوسف یونس محمد ابراهیم نوح

دانلود سوالات متن روی کتاب PDF
1.1MB