سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس هجدهم مطالعات چهارم

سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس هجدهم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۱۸ :: پوشش گیاه‌ی و زندگی جانوری در ایران

۱- پوشش گیاه‌ی ناحیه‌ی گرم و خشک چگونه است؟
پاسخ: در ناحیه‌ی آب و هوایی گرم و خشک، که دوره‌ی گرما، طولانی و مقدار بارش کم است، گیاهان کمتری میرویند. این ناحیه از نظر پوشش گیاه‌ی فقیر است و در آن فقط گیاهانی میرویند که در مقابل کم آبی مقاوماند؛ مانند درختان نخل، گز، پسته‌ی وحشی و درختچه های خاردار

۲- در ناحیه‌ی گرم و خشک بیشتر کدام جانوران زندگی میکنند؟
پاسخ: مار، عقرب، شتر و یوزپلنگ

۳- ویژگیهای شتر را بیان کنید.
پاسخ: این حیوان بهگونه ای آفریده شده است که تحمل شرایط سخت بیابان و گرمای شدید و کمبود آب و غذا را دارد.
۱) مژه های بلند و پلکهای بزرگ شتر از چشمهای او در برابر طوفان شن و تابش شدید آفتاب محافظت میکنند.
۲) دهان شتر به گونهای است که میتواند گیاهان خاردار را بجود و بخورد.
۳) کوهان عضوی است که در آن غذا و آب را ذخیره میکند.
۴) پاهای شتر پهن آفریده شدهاند. به همین دلیل، این حیوان به راحتی روی شن های نرم و ریز بیابان حرکت میکند و در آنها فرو نمیرود.

۴- پوشش گیاه‌ی ناحیه‌ی کوهستانی چگونه است؟
پاسخ: در قله های بلند کوه ها به دلیل سرما و یخبندان گیاهان نمیتوانند برویند اما در دامنه های کوه ها مانند دامنه های زاگرس، جنگلهای وسیع بلوط و پسته‌ی کوه‌ی وجود دارد. همچنین در این دامنه ها مراتع سرسبزی به وجود آمدهاند که چراگاه گوسفنداناند.

۵- چند نمونه از جانوران ناحیه کوهستانی را نام ببرید.
پاسخ: گوزن، روباه، بزکوهی

۶- پوشش گیاهان ناحیه‌ی خزری چگونه است؟
پاسخ: در ناحیه‌ی معتدل خزری باران فراوان میبارد. در این ناحیه جنگلهای انبوه راش و افرا و چمنزارهای سرسبز و زیبا پدید آمده است.

۷- کدام جانوران در ناحیه‌ی خزری زندگی میکنند، مثال بزنید.
پاسخ: خرس، خوک، کبک، لاکپشت، قورباغه

سوالات تایپ شده کتاب مطالعات چهارم PDF
0.6MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۸ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۹ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس هفدهم مطالعات چهارم استفاده نمایید.