سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات سوم

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات سوم

سوالات مطالعات سوم ابتدایی /

درس ۱۹ مکان های مدرسه را بشناسیم
۱- آیا مدرسه هم مانند خانه مقررات خاصی دارد؟
پاسخ: بله هر قسمت از مدرسه مقررات مخصوصی دارد.

۲- مقررات مدرسه چه فایده ای برای مادارد؟
پاسخ: الف)بعضی مقررات موجب حفظ سلامتی مامی شوند.
ب) بعضی مقررات را برای احترام به دیگران رعایت می کنیم.

۳- موقع خرید از فروشگاه مدرسه چه مقرراتی را باید رعایت کنیم ؟
پاسخ: ۱)صف ببندیم و شلوغ نکنیم
۲)مواظب بچه های کوچکتر باشیم
۳)پوست خوراکی ها و…- را داخل حیاط مدرسه نی‌ندازیم
۴) نظم را رعایت کنیم و وقتی در صف هستیم سر و صدا نکنیم تا نوبت به ما برسد.
۵)پس از خرید از صف خارج شویم تا بقیه هم بتوانند خرید کنند.

۴- وقتی سر کلاس هستیم چه مقرراتی را باید رعایت کنیم ؟
پاسخ: ۱) موقعی که معلم درس میدهد حرف نزنیم و کوش بدهیم ،
۲)هیچگاه در گوشی با همدیگر حرف نزنیم ،
۳) کسی را مسخره نکنیم
۴)بدون اجازه وارد کلاس نشویم و از کلاس بیرون نرویم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.