سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس نوزدهم 19 مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس نوزدهم 19 مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم / سوالات متن درس ۱۹ مطالعات هشتم

توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ) در انتهای سوالات زیر قرار گرفته شد.

۱. جنوب غرب آسیا یا خاورمیانه در محل اتصال کدام قاره ها قرار دارد؟
پاسخ: آسیا اروپا آفریقا

۲.دریا ها و اقیانوس های منطقه جنوب غرب آسیا و خاورمیانه را نام ببرید؟
پاسخ: اقیانوس هند دریای عمان دریای سرخ دریای مدیترانه دریای سیاه دریای خزر

۳. دو کشور وسیع جنوب غرب آسیا کدامند؟
پاسخ: ایران عربستان

۴. نواحی پست و خشک جنوب غرب آسیا را نام ببرید؟
پاسخ: بیابان عربستان دشت لوت دشت کویر

۵.بیابان های جنوب غرب آسیا چه آب و هوایی دارند؟
پاسخ: گرم وخشک

۶.چه مسئله‌ای باعث اختلاف بین کشورهای جنوب غربی آسیا شده است؟
پاسخ: کمبود آب شیرین

۷. سرزمین هایی که در سواحل دریا ها در جنوب غربی آسیا قرار دارند چه آب و هوایی دارند؟
پاسخ: سرزمین های واقع در سواحل خلیج فارس دریا عمان و اقیانوس هند و دریای سرخ آب و هوای گرم دارند اما رطوبت هوا به دلیل نزدیکی به دریا حالت شرجی به وجود آورده است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۲۰ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 18 مطالعات هشتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.