سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس 19 مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس نوزدهم مطالعات هفتم

سوالات درس 19 مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس نوزدهم مطالعات هفتم

سوالات متن مطالعات هفتم/ سوالات متن درس ۱۹هفتم

۱- آریایی ها چه کسانی بودند؟
پاسخ: چهار هزار سال پیش کسانی که خود را آریایی می نامیدند از شمال دریای خزر به جنوب مهاجرت کردند.

۲- سه قوم بزرگ آریایی ها را نام ببرید؟
پاسخ: مادها پارس ها پارت ها

۳- علت ضعیف بودن مادها چه بود؟
پاسخ: چون به صورت پراکنده زندگی می کردند ضعیف بودند و هر چند وقت یک بار آشوری‌ها به آنها حمله می‌کردند.

۴- دهیوک چگونه به فرمانروای ماد انتخاب شد؟
پاسخ: به دلیل خوشرفتاری وعدالت خواهی بین همه قبیله ها محبوبیت داشت.

۵- پایتخت مادها کجا بود؟
پاسخ: هگمتانه همدان امروزی

۶- اولین حکومت قدرتمند ایران چه بود؟
پاسخ: مادها

۷- بنیانگذار سلسله هخامنشیان چه کسی بود؟
پاسخ: کوروش

۸- کوروش چگونه به قدرت رسید؟
پاسخ: پادشاه مادها را در جنگی شکست داد و به قدرت رسید.

۹- کوروش چگونه قلمرو خود را گسترش داد؟
پاسخ: او بابل عراق امروزی و لیدی ترکیه امروزی راتصرف کرد و قلمرو خود را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.

۱۰- کوروش با مردم سرزمین های فتح شده چگونه رفتار می کرد؟
پاسخ: با نرمی و عدالت رفتار می کرد مورخان این موضوع را از منشوری که از او به جای مانده در یافته اند.

۱۱- معروف ترین پادشاه هخامنشیان بعد از کوروش چه کسی بود؟
پاسخ: داریوش بزرگ

۱۲- داریوش چگونه توانست حکومت هخامنشیان را قدرتمند سازد؟
پاسخ: داریوش و اراده با شورشیان جنگید و آنها را شکست داد و توانست حکومت هخامنشیان را قدرتمند سازد.

۱۳- داریوش پس از پیروزی بر دشمنان چه دستوری داد؟
پاسخ: دستور داد نقش برجسته‌ای به یاد پیروزی های او در جنگ با دشمنان در دامنه کوه بیستون حجاری کنند.

۱۴- چرا حکومت هخامنشیان را می‌توان اولین امپراطوری جهان نام برد؟
پاسخ: چون در زمان کوروش و داریوش قلمرو هخامنشیان بیشتر کشورهای آن روز را در بر می‌گرفت.

۱۵- بهانه اسکندر مقدونی برای حمله به ایران چه بود؟
پاسخ: چون در یکی ازجنگ ها هخامنشیان آتن را تصرف کرده بود اسکندر مقدونی برای انتقامجویی به ایران حمله کرد و هخامنشیان را شکست دادند و ایران را فتح کردند.

۱۶- اسکندر کدام شهر را تصرف کرد و عاقبت او چه شد؟
پاسخ: علاوه بر ایران مصر و قسمتی ازهندوستان را تصرف کرد اما در اوج جوانی در اثر بیماری درگذشت.

۱۷- پس از مرگ اسکندر ایران به دست چه کسی افتاد؟
پاسخ: سلوکوس

۱۸- چرا مردم ایران با سلوکیان مبارزه می کردند؟
پاسخ: چون ایرانیان سلوکیان را بیگانه می شمردند و همواره با سلوکیان مبارزه می کردند.

۱۹- اشک یا ارشک چه کسی بود؟
پاسخ: رئیس یکی از قبایل پارت بود او توانست با قبایل دیگر متحد شود و با سلوکیان جنگ کند و قسمتی از ایران را آزاد کند.

۲۰- موسس سلسله اشکانیان چه کسی بود؟
پاسخ: اشک یا ارشک

۲۱- آخرین حکومت پس از ورود اسلام به ایران چه نام داشت؟
پاسخ: ساسانیان

۲۲- موسس سلسله ساسانیان چه کسی بود؟
پاسخ: اردشیر بابکان

۲۳- اقدامات شاپور اول چه بود؟
پاسخ: او وسعت قلمرو ایران را گسترش داد
امپراتوری روم شرقی والریانوس را شکست داد.

۲۴- سلسله ساسانیان چگونه به پایان رسید؟
پاسخ: با حمله اعراب مسلمان و شکستهای متعدد سپاهیان ساسانی سرانجام یزدگرد سوم به قتل رسید و در سال ۶۵۱ میلادی سلسله ساسانیان به پایان رسید.

۲۵- آخرین پادشاه ساسانی چه کسی بود؟
پاسخ: یزدگرد سوم

۲۶- مبدا تاریخ هجری چیست؟
پاسخ: هجرت پیامبر از مکه به مدینه

۲۷- تاریخ میلادی چیست؟
پاسخ: تولد حضرت مسیح

۲۸- سلسله های ایران باستان را به ترتیب نام ببرید؟
پاسخ: مادها هخامنشیان سلوکیان اشکانیان ساسانی

دانلود سوالات متن روی کتاب PDF
0.9MB