سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات چهارم

سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس نوزدهم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۱۹ :: از محیط زیست مراقبت کنیم

۱- زیستگاه چیست؟
پاسخ: هر موجود زنده ای در ناحیه‌ی خاصی زندگی میکند که زیستگاه آن موجود نام دارد.

۲- گیاهان برای تهیه غذای خود به چه چیزهایی نیاز دارند؟
پاسخ: نور خورشید، خاک و آب

۳- جانوران از نظر غذایی به چند دسته تقسیم میشوند؟
پاسخ: گوشتخوار – گیاهخوار

۴- به چه جانورانی گیاهخوار میگویند؟
پاسخ: جانورانی که فقط گیاه میخورند، گیاهخوار میگویند.

۵- به چه جانورانی گوشتخوار میگویند؟
پاسخ: به جانورانی که گیاهخواران را میخورند، گوشتخوار میگویند.

۶- یک مثال از رابطه‌ی گوشتخواران و گیاهخواران را نام ببرید.
پاسخ: موش دانه های بلوط را میخورد و موش نیز غذای جغد است.

۷- چه موقع زیستگاه یک جانور یا یک ناحیه به خطر میافتد؟
پاسخ: اگر در یک زیستگاه، غذای یک گیاه یا جانور کم یا تمام شود، آن ناحیه در معرض خطر قرار میگیرد.

۸- فواید گیاهان را نام ببرید.
پاسخ: ۱) هوا را تمیز میکنند. ۲) موجب زیبایی محیط میشوند. ۳) انسان ها و جانوران از بعضی از گیاهان تغذیه میکنند.

۹- چرا در بعضی از فصل ها شکار جانوران یا صید ماهی در بعضی جاها ممنوع است؟
پاسخ: ۱) ممکن است در آن فصل ها تعدادشان کمتر باشند و با شکار یا صید کردن آنها تمام شوند و نسل شان منقرض شوند.
۲) بعضی از جانوران و ماهیها خوراک جانوران بزرگتر هستند و با صید و شکار انسانها، مواد غذایی جانوران دیگر به خطر میافتد و غذا پیدا نمیکنند.

۱۰- چه فعالیت هایی به محیط زیست صدمه میزنند؟
پاسخ: ۱) کارخانه ها و اتومبیلها مواد شیمیایی و سمی را به محیط وارد میکنند و موجب آلوده شدن آب، خاک و هوا میشوند.
۲) پخش زباله در محیط، به زندگی جانداران و گیاهان لطمه میزند.
۳) گاهی بعضی از افراد برای تفریح و سرگرمی، جانوران را شکار میکنند.
۴) یکی از کارهای نامناسب در جنگلها، روشن کردن آتش و خاموش نکردن آن است. آتش سوزی یکی از عوامل از بین رفتن جنگلها و موجودات زنده است.

۱۱- پخش زباله در محیط، به زندگی جانداران و گیاهان لطمه میزند.

۱۲- انسانها چرا حیوان ها را شکار میکنند؟
پاسخ: برای تفریح و سرگرمی

۱۳- یکی از عوامل از بین رفتن جنگلها و موجودات زنده چیست؟
پاسخ: آتشسوزی

۱۴- اگر به همراه خانواده به سفر بروید و در یک محیط طبیعی غذا بخورید، چه کارهایی انجام می دهید تا به محیط زیست لطمه وارد نشود؟
پاسخ: خاموش کردن آتش، ریختن زباله ها در کیسه های مخصوص، اذیت نکردن حیوانات

سوالات تایپ شده کتاب مطالعات چهارم PDF
0.5MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۹ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۲۰ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس هجدهم مطالعات چهارم استفاده نمایید.