سوالات درس ۲ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۲ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۲ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  / درس دوم : ایران و جهان در آستانه دوره معاصر(جهان)

۱ سه حکومت مسلمان در سده های هفدهم تا نوزدهم را نام ببرید ؟
پاسخ: ایران، عثمانی، و گورکانیان هند

۲ دولت عثمانی در قرن ۱۸ م. بر کدام بخش های جهان حکومت می کرد؟
پاسخ: بر بخش های وسیعی از شمال آفریقا و آسیای غربی تا اروپای شرقی

۳ همزمان با روی کارآمدن حکومت افشاریه، کدام امپراتوری، دورانی از ضعف را میگذراند؟
پاسخ: دولت عثمانی

۴ چه عواملی سبب اصلی ضعف عثمانی در قرن هیجدهم بود؟
پاسخ: گستردگی قلمرو و تنوع اقوام و ادیان و مذاهب، سیاست های خشن و نادرست عثمانی ها در برخورد با اقلیت های قومی و مذهبی، دخالت های زنان حرم سرا در امور کشوری و فساد سران سپاه سبب اصلی ضعف عثمانی در قرن هیجدهم بود

۵ کدام کشورهای اروپایی و به چه علت و با چه بهانه ای در امور داخلی عثمانی دخالت می کردند؟
پاسخ: کشورهای اروپایی به ویژه روسیه، انگلیس، فرانسه و اتریش هر کدام برای کسب منافع و به بهانه دفاع از حقوق اقلیت ها

۶ چرا در قرن ۱۹ میلادی کشور……………………………لقب مرد بیمار اروپا گرفت.
پاسخ: دولت عثمانی

۷ حکومت گورکانی در گسترش اسلام و زبان فارسی در……………………………نقش مهمی داشت.
پاسخ: هند

۸ نام و عنوان دیگر حکومت گورکانیان هند چه بود؟ توسط چه کسی تاسیس شد؟
پاسخ: حکومت گورکانیان هند یا مغولان کبیر را محمد بابر، نواده تیمور گورکانی

۹ عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان را ذکر کنید.
پاسخ: اختلاف و دشمنی میان هندو ها و مسلمانان، سوء مدیریت و ضعف شاهان، دسته بندی و توطئه های درباریان و ورود استعمارگران به این سرزمین

۱۰ نخستین کشورهای استعمارگری که وارد هند شدند ……………و ……………….بودند؟
پاسخ: پرتغالی ها و اسپانیایی ها

۱۱ استعمارگران با تاسیس شرکت های بزرگ تجاری با نام…………………………………فعالیت استعماری خود را گسترش دادند.
پاسخ: شرکت هند شرقی

۱۲ انگلستان برای تسلط بر هندوستان دست به چه اقداماتی زد؟
پاسخ: برای حفظ سلطه خویش، اقدام به دست اندازی بر سرزمین های مجاور و مداخله در امور کشورهای همسایه هند از جمله ایران کردند

۱۳ چگونه انگلستان هند را رسما جزئی از قلمرو خویش اعلام کرد؟
پاسخ: سرانجام در سال ۱۸۵۷ م پس از سرکوب شورش سربازان هندی، دولت انگلستان رسما هند را جزئی از قلمرو خویش اعلام کرد و ملکه انگلستان به امپراتریس هند و بریتانیا ملقب شد

۱۴ در مورد کمپانی هند شرقی توضیح دهید؟
پاسخ: در سده ۱۸ م، دولت های فرانسه، هلند و انگلستان نیز وارد هندوستان شدند و با تأسیس شرکت های بزرگ تجاری با نام کمپانی هند شرقی فعالیت های استعماری خود را گسترش دادند

۱۵ لقب ملکه انگلستان پس از سلطه بر هندوستان چه بود؟
پاسخ: امپراتریس هند و بریتانیا

۱۶ انقلاب از چه زمانی وارد فرهنگ سیاسی اروپاییان شد و به چه معناست؟
پاسخ: بعد از عصر رنسانس/ به معنای دگرگونی سریع و بنیادی همراه با تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و گاه اجتماعی در یک کشور است

۱۷ هدف اصلی غالب انقلاب های سیاسی چیست؟
پاسخ: به معنای دگرگونی سریع و بنیادی همراه با تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و گاه اجتماعی در یک کشور است

۱۸ استعمار به چه معناست و چرا اروپاییان از این عنوان استفاده کردند؟
پاسخ: در لغت به معنی آباد کردن است و در اصطلاح عبارت است از تسلط سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی کشوری قدرتمند بر کشور یا سرزمینی دیگر/ استعمار برای بهره برداری از منابع طبیعی و اقتصادی و گاه استفاده از امکانات نظامی آن کشور یا سرزمین

۱۹ در مورد کرامول و چارلز یکم توضیح دهید.
پاسخ: مجلس به رهبری الیور کرامول و چارلز یکم ، پادشاه انگلستان

۲۰ به چه دلیلی اولیور کرامول مجلس(پارلمان) انگلستان را منحل کرد؟
پاسخ: به دلایل مذهبی با مجلس درگیر شد و آن را منحل کرد

۲۱ در مورد انقلاب باشکوه در انگلستان توضیح دهید و بزرگترین دستاورد آن را بنویسید
پاسخ: پس از مرگ کرامول، مجلس و نظام سلطنت دوباره احیا شدند، اما پادشاه انگلستان، که سلطنت را موهبت الهی می دانست، به مجلس توجهی نداشت. از این رو، بار دیگر با یکدیگر ستیز کردند تا اینکه مجلس پیروز شد ( ۱۶۸۸ م). این اتفاق در تاریخ انگلستان به انقلاب با شکوه شهرت دارد. بزرگ ترین دستاورد این انقلاب که بدون خشونت به اهداف خود رسید، این بود که منشأ الهی سلطنت نفی و مجلس منشأ قدرت و تعیین کننده اختیارات پادشاه شناخته شد

۲۲ بزرگترین دستاورد “انقلاب باشکوه” در تاریخ انگلستان چه بود؟
پاسخ: که منشأ الهی سلطنت نفی و مجلس منشأ قدرت و تعیین کننده اختیارات پادشاه شناخته شد

۲۳ انگلستان پس از “انقلاب باشکوه” کدام رقبای بزرگ را شکست داد؟
پاسخ: اسپانیا و فرانسه را شکست داد

۲۴ به نظر شما انقلاب باشکوه انگلستان چه تاثیراتی بر اروپای قرن هجدهم گذاشت؟
پاسخ: انگلستان پس از انقلاب باشکوه، رقبای بزرگی همچون اسپانیا و فرانسه را شکست داد و مستعمرات خود را در گوشه و کنار جهان گسترش داد. این کشور به ویژه در دوران حکومت طولانی ملکه ویکتوریا به قدرت اول جهان تبدیل شد و به بخش های بزرگی از آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی دست یافت

۲۵ تنها رئیس جمهور انگلستان…………………………………..نام دارد.
پاسخ: کرامول

۲۶ اولین نظام جمهوری در انگلستان توسط چه کسی تاسیس شد؟
پاسخ: کرامول

۲۷ پس از مرگ چه کسی، اولین و آخرین نظام جمهوری در انگلستان برچیده شد؟
پاسخ: کرامول

۲۸ انگلستان در دوران حکومت طولانی ملکه ویکتوریا چه وضعیتی داشت؟
پاسخ: این کشور به ویژه در دوران حکومت طولانی ملکه ویکتوریا به قدرت اول جهان تبدیل شد و به بخش های بزرگی از آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی دست یافت

۲۹ مردم آمریکا به رهبری ……………………………… وارد جنگ با انگلستان شدند و به استقلال رسیدند.
پاسخ: فرماندهی جورج واشینگتن

۳۰ سرزمین ایالات متحده تا قرن ۱۸ میلادی شامل چند ایالت بود؟ مستعمره کدام کشور به حساب می آمد؟
پاسخ: سرزمین ایالات متحده آمریکا تا قرن ۱۸ شامل سیزده ایالت در ساحل اقیانوس اطلس بود که مستعمره انگلستان به شمار می رفت

۳۱ چه زمینه هایی سبب جنگ مهاجر نشین های اروپایی با انگلستان در آمریکا شد؟
پاسخ:
در نتیجه وضع مالیات های سنگین توسط دولت انگلیس و تحریکات فرانسویان

۳۲ در قرن ۱۸ چه عاملی آمریکاییان را به سوی جنگ با انگلستان کشاند؟
مالیات های سنگین توسط دولت انگلیس و تحریکات فرانسویان

۳۳ استقلال طلبان آمریکا به رهبری چه کسی انگلستان را شکست داده و استقلال ایالات متحده به دست آمد؟
پاسخ: فرماندهی جورج واشینگتن

۳۴ آمریکا چگونه قلمروش را گسترش داد و به پیشرفت های وسیع رسید؟
پاسخ: دولت ایالات متحده پس از استقلال این کشور با پیشروی به سوی غرب و کشتار وسیع سرخ پوستان، که ساکنان اصلی آمریکا بودند، سرزمین های وسیعی را تصاحب کرد. این دولت همچنین با بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی اقتصاد خود را توسعه بخشید و در سده ۱۹ م به پیشرفت های وسیع سیاسی، اقتصادی و صنعتی دست یافت

۳۵ نخستین رئیس جمهور ایالات متحده چه کسی بود؟
پاسخ: جورج واشینگتن

۳۶ شعار انقلاب فرانسه چه بود؟
پاسخ: آزادی خواهانه انقلابیون

۳۷ زمینه های انقلاب فرانسه را بنویسید.
پاسخ: کشور فرانسه در قرن ۱۸ م به سبب شکست نظامی از انگلستان و صرف منابع مالی هنگفت در سرزمین آمریکا با ورشکستگی اقتصادی و ضعف سیاسی و نظامی روبه رو شد. از نظر اجتماعی نیز در فرانسه مشکلاتی به وجود آمد در کنار این عوامل، تحولات فکری جامعه فرانسه نیز نقش بزرگی در پیدایش انقلاب داشت

۳۸ سه طبقه اجتماعی جامعه فرانسه در قرن ۱۸ را نام ببرید؟
پاسخ: الف) طبقه ممتاز شامل اشراف و زمین داران بزرگ
ب) طبقه متوسط که اغلب تحصیل کرده بودند و مشاغلی همچون وکالت، نویسندگی، طبابت، روزنامه نگاری و تجارت داشتند
پ) طبقه فقیر جامعه که در این زمان جمعیت بسیار زیادی بودند و بار اصلی مالیات ها و خدمات نظامی بر دوش آنان بود

۳۹ طبقه ممتاز در فرانسه شامل چه کسانی بود و چه امتیازی داشتند؟
پاسخ: طبقه ممتاز شامل اشراف و زمین داران بزرگ که عالوه بر داشتن امتیازات بسیار، از پرداخت مالیات معاف بودند

۴۰ طبقه متوسط در فرانسه غالبا از چه افرادی تشکیل می شد؟
پاسخ: طبقه متوسط که اغلب تحصیل کرده بودند و مشاغلی همچون وکالت، نویسندگی، طبابت، روزنامه نگاری و تجارت داشتند. آنها از اینکه طبقه ممتاز برایشان امتیازی قائل نبود، به شدت ناراضی بودند.

۴۱ طبقه فقیر چه کسانی را عامل بدبختی و سیه روزی خود می دانستند؟
پاسخ: طبقه فقیر جامعه که در این زمان جمعیت بسیار زیادی بودند و بار اصلی مالیات ها و خدمات نظامی بر دوش آنان بود. اینان حکومت لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، و طبقه ممتاز را عامل سیه روزی خود می دانستند

۴۲ علل اجتماعی سیاسی و فکری و فرهنگی انقلاب بزرگ فرانسه چه بود؟
پاسخ: از آنجا که طبقات ممتاز جامعه فرانسه برای دیگر طبقات جامعه به خصوص طبقه متوسط سهمی در اداره کشور قائل نبود، این طبقات به شدت از وضعیت موجود ناراضی بودند. در این دوران گروهی از روشنفکران با مباحث علمی و ادبی به انتقاد از وضع موجود پرداختند. مانند ولتر، مونتسکیو و ژان‌ژاک روسو. اینها خواستار مبارزه با خرافات، تفکیک قوای سیاسی و رعایت حقوق بشر در فرانسه بودند. دولت فرانسه به دلیل هزینه‌های هنگفتی که در سرزمین آمریکا کرده بود و در پی شکست‌های نظامی از انگلسنتان به ضعف به سر می‌برد. این عوامل جامعه فرانسه را وارد مرحله انقلابی کرد.

۴۳ سه تن از مشهورترین روشنفکران فرانسه در قرن ۱۸ را نام ببرید؟
پاسخ: ولتر ، مونتسکیو و روسو

۴۴ دائره المعارف نویسان در تاریخ فرانسه به چه کسانی می گفتند؟
پاسخ: در این کشور تحت تأثیر عصر روشنگری اروپا، فلاسفه و روشنفکرانی ظهور کردند که اندیشه های آنان مردم را به سوی انقلاب رهنمون ساخت.
گروهی از این روشنفکران، که به دایره المعارف نویسان شهرت داشتند ، با طرح مباحث علمی و ادبی شروع به انتقاد از وضع موجود کردند

۴۵ دیدگاه ولتر در مورد روشنگری مردم چه بود؟
پاسخ: از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می گفت

۴۶ روسو تشکیل حکومت را حاصل یک قرارداد اجتماعی می دانست و بر اهمیت……………….تاکید می کرد
پاسخ: حاصل قراردادی اجتماعی

۴۷ کدام یک از روشنفکران فرانسه تشکیل حکومت را حاصل قراردادی اجتماعی می دانست؟
پاسخ: رو سو

۴۸ کدامیک از روشنفکران فرانسه از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع می کرد؟
پاسخ: مونتسکیو

۴۹ کدام یک از روشنفکران فرانسه از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می گفت؟
پاسخ: ولتر

۵۰ چه عاملی نقش بزرگی در پیدایش انقلاب فرانسه داشت و کدام عوامل در فرانسه خشم مردم را برانگیخت و منجر به انقلاب شد؟

۵۱ انقلاب فرانسه منجر به اعدام ………………………………………شد
پاسخ: لویی شانزدهم و همسرش، ماری آنتوانت

۵۲ چرا بعد از پیروزی انقلاب فرانسه کشورهای اروپایی به فرانسه حمله ور شدند؟
پاسخ: اعدام لویی شانزدهم و همسرش و افکار و شعارهای آزادی خواهانه انقلابیون موجب ترس و خشم دولت ها در کشورهای اروپایی شد. در نتیجه، آنها با فرانسه وارد جنگ شدند

۵۳ ناپلئون بناپارت که بود؟
پاسخ: طی این جنگ ها یکی از فرماندهان ارتش فرانسه به نام ناپلئون بناپارت

۵۴ هر کدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید.
پاسخ:

الف. در فرانسه چه کسی از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می گفت /ولترروسو
ب.در فرانسه چه کسی از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع می کرد./ مونتسکیوجان لاک
ج. در فرانسه چه کسی تشکیل حکومت را حاصل یک قرارداد اجتماعی می شمرد /روسوولتر
مونتسکیو

۵۵ تا اواخر قرن ۱۸ میلادی عامل اصلی تولید چه بود؟
پاسخ: نیروی بازوی انسان

۵۶ انقلاب صنعتی را تعریف کنید.
در انقلاب صنعتی نیروی محرکه آب و سپس بخار جایگزین نیروی جسمی انسان شد. این انقلاب با اختراع و تکمیل ماشین بخار در انگلستان آغاز گردید. نخستین تحول صنعتی در نساجی و پارچه بافی صورت گرفت. سپس این انقلاب در کشاورزی، حمل و نقل و دیگر بخش های تولید نیز رخ داد

۵۷ انقلاب صنعتی با اختراع و تکمیل ماشین بخار در کشور…………………………….آغاز شد.
پاسخ:  انگلستان

۵۸ انقلاب صنعتی یعنی چه و تا قبل از آن عامل اصلی تولید چه بود؟
پاسخ: در انقلاب صنعتی نیروی محرکه آب و سپس بخار جایگزین نیروی جسمی انسان شد / نیروی بازوی انسان

۵۹ تاثیرات مهم انقلاب صنعتی را بنویسید؟
پاسخ: انقلاب صنعتی موجب تغییر مناسبات انسانی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و جهان شد؛ زیرا در نتیجه صنعتی شدن، کشورهای اروپایی به مواد اولیه،
نیروی کار ارزان، بازار فروش محصولات، سرمایه مادی فراوان و حمایت دولت ها نیاز پیدا کردند

۶۰ انقلاب صنعتی چه دگرگونی هایی در جهان ایجاد کرد؟
پاسخ: انقلاب صنعتی موجب تغییر مناسبات انسانی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و جهان شد؛ زیرا در نتیجه صنعتی شدن، کشورهای اروپایی به مواد اولیه،
نیروی کار ارزان، بازار فروش محصولات، سرمایه مادی فراوان و حمایت دولت ها نیاز پیدا کردند

۶۱ دو پدیده اقتصادی- اجتماعی انقلاب صنعتی را نام ببرید.
پاسخ: الف) گسترش استعمار اما مسائل و مشکلات بزرگی همچون گسترش بی رویه شهرها، رشد سریع جمعیت، به وجود آمدن فاصله ٔ طبقاتی، نارضایتی های ملل و غارت کشورهای آسیایی و آفریقایی،
ب) افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران (در داخل اروپا).

۶۲ انقلاب صنعتی چه پیامدها و مشکلاتی را به وجود آورد
پاسخ: انقلاب صنعتی اگرچه موجب قدرت و رفاه بیشتر اروپاییان شد، اجتماعی و اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی به وجود آورد

۶۳ انقلاب صنعتی چه آثار و پیامدهایی داشت؟
پاسخ: گسترش استعمار و افزایش استثمار کارگران

۶۴ وضعیت روسیه تا قبل از به قدرت رسیدن پتر کبیر و پس از آن چگونه بود؟
پاسخ: کشوری عقب مانده و منزوی/ اما سیاست و اقدام های پتر کبیر، این کشور را متحول کرد و در مسیر پیشرفت و و توسعه طلبی سیاسی و نظامی قرارداد

۶۵ پتر چگونه روسیه را به قدرت بزرگی تبدیل کرد و برنامه های وی برای قدرتمند شدن روسیه چه بود؟
پاسخ: او با استخدام کارشناسان اروپایی، تأسیس مدارس و دانشگاه های جدید و تقویت ارتش به ویژه نیروی دریایی این کشور را به قدرت بزرگی تبدیل کرد یکی از برنامه های پتر برای قدرتمند شدن روسیه، گسترش سرزمین روسیه و دستیابی به دریاهای آزاد برای کسب منافع تجاری و سیاسی بود

۶۶ روس ها به دنبال اجرای برنامه های پتر در کدام قسمت های جهان اقدامات نظامی انجام دادند؟
پاسخ: همین سبب در نواحی شرقی اروپا و حوزه ٔ دریاهای بالتیک، سیاه و مازندران (خزر) اقدامات نظامی وسیعی انجام دادند

۶۷ جانشینان پتر کبیر به کدام برنامه وی عمل کردند؟ هدف اصلی آنان چه بود؟
پاسخ: یکی از برنامه های پتر برای قدرتمند شدن روسیه، گسترش سرزمین روسیه و دستیابی به دریاهای آزاد برای کسب منافع تجاری و سیاسی بود. جانشینان او تلاش کردند به این برنامه عمل کنند و به همین سبب در نواحی شرقی اروپا و حوزه دریاهای بالتیک، سیاه و مازندران (خزر) اقدامات نظامی وسیعی انجام دادند. این اقدامات موجب جنگ های متعدد روسیه با ایران، عثمانی و برخی کشورهای اروپایی، نظیر فرانسه، شد

۶۸ جانشینان پتر کبیر در راستای برنامه های وی، در کدام مناطق اقدامات نظامی وسیعی انجام دادند ؟
پاسخ: جانشینان او تلاش کردند به این برنامه عمل کنند و به همین سبب در نواحی شرقی اروپا و حوزه دریاهای بالتیک، سیاه و مازندران (خزر)