سوالات درس ۲ جغرافیا دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۲ جغرافیا دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دوم جغرافیای ایران دوازدهم انسانی

سوالات درس ۲ جغرافیا دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دوم جغرافیای ایران دوازدهم انسانی

سوالات متن جغرافیا دوازدهم /  درس دوم:: مدیریت شهر و روستا

توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب جغرافیا دوازدهم با جواب) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱-چه دلایلی منجر به برنامه ریزی در شهرها و روستاها شده است؟
پاسخ: در دوران معاصر، افزایش شهرنشینی و رشد و توسعه شهرها و تمرکز جمعیت در آنها از یک سو و کاهش تدریجی روستا نشینی و مهاجرت نیروی کار کشاورزی از روستا ها به شهر ها از سوی دیگر، مسائل و مشکلاتی را در این سکونتگاه ها به وجود آورده است که منجر به تدوین برنامه ریزی شده است

۲ -مهم ترین مشکلات شهرها در دنیای معاصر را نام ببرید.
پاسخ: تجهیزات و خدمات عمومی، اشتغال شهری -مسکن نامناسب و امنیت شهری و آسیب های اجتماعی، محیط زیست شهری، باسازی و مبلمان شهری، هوشمند سازی شهری

۳ -در برنامه ریزی شهری، تجهیزات و تسهیلات شهری و خدمات عمومی چگونه مورد مطالعه قرار می گیرد ؟
پاسخ: نسبت آنها با تعداد جمعیت ساکن در شهر سنجیده می شود تا نیازها مشخص و کمبود ها برطرف گردد.

۴-یکی از پدیده های ناشی از نظام اقتصادی سرمایه داری………….. است.
پاسخ: نابرابری فضایی

۵ -عوامل ایجاد مشکل مسکن کافی و مناسب در شهرها را نام ببرید.
پاسخ: الف -تمرکز زیاد جمعیت و ب -مهاجرت گسترده به شهرها

۶-علل وجود فقیران شهری در شهرهای بزرگ را بنویسید.
پاسخ: الف-اختلاف شدید طبقاتی، نبودن عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها
ب-فقدان حمایت های تأمین اجتماعی توسط حکومت ها

۷ -مهم ترین پدیده های ناشی از مشکل مسکن در شهرهای بزرگ را بنویسید.
پاسخ: الف- افراد بی خانمان( کارتن خواب ها و گور خواب ها) ب-اسکان غیررسمی یا غیرقانونی

۸ -کارتن خواب ها چه کسانی هستند؟ شرح دهید.
پاسخ: افراد بی خانمان( کارتن خواب )که در کنار خیابان ها و یا روی نیمکت پارک ها می خوابند و متاسفانه تعداد آن ها درحال افزایش است.

۹ -نمونه هایی از اسکان غیررسمی در حاشیه شهرهای بزرگ را نام ببرید.
پاسخ: حاشیه نشینی و زاغه نشینی

۱۰ -علل پیدایش پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را بنویسید.
پاسخ: وقتی مهاجران فقیر به شهرها وارد می شوند با توجه به گران بودن قیمت زمین و خانه در شهر به ساخت غیرقانونی مسکن موقتی در حاشیه و اطراف شهر می پردازند.

۱۱ -زاغه نشینی چیست؟
پاسخ: زاغه نشینی نیز نوعی اسکان غیررسمی ست که علاوه بر حاشیه شهر ممکن است در نقاط مختلف شهر به وجود بیاید. برای مثال در شهر مانیل در کشور فیلیپین زاغه ها در بخش های مختلف شهر پراکنده شده‌اند.

۱۲ -کدام کشورها دارای بالاترین درصد زاغه نشینی در جهان هستند؟ نام ببرید.
پاسخ: بر مبنای آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی کشورهای نیجریه، چاد، آنگوال، بولیوی و اکوادر، افغانستان، بنگلادش، کامبوج و فیلیپین بالاترین درصد زاغه نشینی رادر شهرها داشته‌اند همچنین در برخی شهرها مانند کلکته هند هزاران نفر شب هنگام جایی برای خواب و استراحت ندارند و در خیابان ها و ایستگاه های قطار و محوطه ساختمان های عمومی می خوابند.

۱۳-عوامل فقر شهری را نام ببرید.
پاسخ: درآمد کم، بی کاری، مسکن نامناسب

۱۴ -مهم ترین طرح های اجرا شده در بعضی کشورها در جهت تأمین مسکن گروه های فقیر شهری را بنویسید.
پاسخ: الف-اجرای طرح های ساخت مسکن ارزان قیمت
ب-اعطای وام مسکن و نظایر آن از سوی حکومت مرکزی و حکمرانی محلی( مدیریت شهری)

۱۵ -علل وجود مشکلات مربوط به اشتغال در شهرهای بزرگ را نام ببرید.
پاسخ: افزایش طبیعی جمعیت شهری و مهاجرت نیروی کار به شهرها

۱۶ -علل مشغول به کار شدن مهاجران در مشاغلی مانند کارگر موقتی و روز مزد را بنویسید.
پاسخ: این مهاجران عمدتاً کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص هستند ، فرصت های شغلی در شهر محدود است.

۱۷ -دو بخش اصلی اقتصاد شهرهای بزرگ را نام ببرید.
پاسخ: بخش رسمی و بخش غیررسمی

۱۸ -مهم ترین فعالیت های بخش غیررسمی اقتصاد شهرهای بزرگ را بنویسید.
پاسخ: فروشندگان دوره گرد و دستفروش ها، دلالان، زباله جمع کن ها، نوازندگان دوره گرد و کودکان کار

۱۹ -مهم ترین راهکارها برای سامان بخشیدن به مشاغل غیررسمی در شهرهای بزرگ را بنویسید.
پاسخ: -ایجاد شغل توسعه امکانات گردشگری برای جذب گردشگر حمایت از کارآفرینان و ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان برای فروشندگان دوره گرد

۲۰ -نواحی مهم شهرهای بزرگ که انحرافات و کج روی های اجتماعی بیشتر است را بنویسید.
پاسخ: در نواحی حاشیه نشین و حومه های فقیر نشین شهرهای بزرگ

۲۱ -مهم ترین انحرافات اجتماعی در شهرهای بزرگ را نام ببرید.
پاسخ: سرقت و خشونت، اعتیاد، طلاق و وَندالیسم شهری

۲۲ -وَندالیسم شهری چیست؟
پاسخ: خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگی

۲۳ -خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگی یکی از انحرافات اجتماعی است که به آن …………………………… گویند
پاسخ: وَندالیسم شهری

۲۴ -نواحی مهم شهرهای بزرگ که انحرافات و کج روی های اجتماعی بیشتر است را نام ببرید.
پاسخ: در نواحی حاشیه نشین و حومه های فقیر نشین شهرهای بزرگ

۲۵-کدام فضاهای شهری می توانند وقوع جرم یا جرم خیزی را افزایش دهند؟
پاسخ:  زاغه ها، ساختمان های متروکه، برخی محله های قدیمی و فرسوده و مناطقی که در شب نور کافی ندارند، جرم خیز و فاقد امنیت اند.

۲۶-راهکارهای مدیران شهری برای مقابله با آسیب های اجتماعی در شهر ها و تأمین امنیت چه اقداماتی انجام می دهند؟
پاسخ: افزایش نظارت و نصب دوربین های مدار بسته در نقاط مختلف شهر، بهبود روشنایی معابر و بازسازی محله های فرسوده، علاوه بر آن علل و ریشه های آسیب ها مانند فقر و بیکاری شناسایی شود و از بین برود. البته آموزش عمومی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای شهروندان نیز در این زمینه مفید است

۲۷ -مهم ترین پیامدهای توسعه بی رویه شهرنشینی بر محیط زیست را نام ببرید.
پاسخ: افزایش فشار بر منابع و مصرف انرژی و آلودگی آب و خاک و هوا

۲۸ -یکی از مهم ترین ارکان یک شهر پایدار و سالم چیست؟
پاسخ: به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محیط زیست

۲۹ -مهم ترین اقدامات انجام شده در بعضی از شهرهای بزرگ در جهت حفظ محیط زیست را بنویسید.
پاسخ: الف-مدیریت پسماند
ب-الگوهای مصرف آب و برق
پ-دفع فاضلاب
ت-کاهش آلودگی هوا

۳۰ -علل توجه به زیباسازی شهر در طراحی و مدیریت شهری را بنویسید.
پاسخ: الف-شهر مانند موجودی زنده و فعال است و انسان موجودی زیبا پسند است
ب-معماری و طراحی شهر بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان است
پ-ایجاد احساس و آرامش و تعلق خاطر در ساکنان شهر

۳۱-عوامل موثر در زیبایی شهر را نام ببرید.
پاسخ: -پاکیزگی شهر نور پردازی ها کیفیت و کمیت فضای سبز رنگ، فرم و روشنایی در شب کیفیت مصالح به کار رفته در نماها کیفیت طراحی شهری

۳۲-مبلمان شهری چیست؟
پاسخ: مجموعه وسیعی از اشیا و وسایل، دستگاه ها و نمادها و عناصری که است در خیابان ها یا فضاهای شهری برای استفاده عموم نصب می شود.

۳۳ -مهم ترین اجزای مبلمان شهری را نام ببرید.
پاسخ: نیمکت ها، سطل های زباله، مجسمه ها و نمادهای میدان ها، نرده ها و حفاظ ها، تزییناتی چون آب نماها، پرچم ها و گلدان ها، طراحی، جدول بندی و کفپوش پیاده رو ها، علائم راهنمایی و رانندگی، طراحی فضای سبز جدول ها و پارک ها، نورپردازی و روشنایی معابر و بیلبوردها و تابلوهای آگهی

۳۴-عوامل موثر در طراحی مبلمان شهری را بنویسید.
پاسخ: الف- توجه به تقویت فرهنگ و هنر بومی و ملی.
ب -توجه به نیازهای افراد ویژه مانند افراد دچار معلولیت و جانبازان، سالخوردگان

۳۵-مهم ترین موارد توجه به افراد ویژه مانند معلولان در مبلمان شهری را بنویسید.
پاسخ: الف-طراحی خط بساوایی مخصوص عبور نابینایان
ب-رمپ عبور ویلچر در ساختمان های عمومی و پارک ها

۳۶-طراحی خط بَساوایی در شهرها چه کاربردی دارد؟
پاسخ: مخصوص عبور نابینایان

۳۷ -تعریف شهر هوشمند را بنویسید.
پاسخ: شهر ی که در آن برای امور مختلف مانند حمل و نقل، مصرف انرژی، مدیریت ترافیک، مدیریت پسماند از فن آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می شود.

۳۸-انواع حسگرهای (سنسور) جمع آوری و پردازش اطلاعات در سامانه های مختلف در شهرهای هوشمند را بنویسید.
پاسخ: الف-در ساختمان ها حسگرهایی آتش سوزی، سرقت و حتی لزوم تعمیر و بازسازی برخی اجزای آنها را به مراکز مربوطه اعلام کنند.
ب-در نواحی شلوغ شهر حسگرها می توانند تصادفات یا جرائم خیابانی را به پلیس و اورژانس اطلاع دهند.
ج -با هوشمند سازی مدیریت ترافیک می توان به راننده های خودروها برای پر هیز از ورود به خیابان های پر ترافیک یا پیدا کردن پارکینگ خالی و نظایر آن اطلاع رسانی کرد.
د -با استفاده از حس گرها می توان الودگی هوا همچنین نور و میزان روشنایی معابر را در زمان های معین و با توجه به رفت و آمدها کم و زیاد کرد

۳۹ -ویژگی های شهر هوشمند را بنویسید.
پاسخ: الف -شهروندان از طریق شبکه اینترنت، بسیاری از امور اداری خود را بدون مراجعه حضوری به سازمان ها و مدیریت شهری انجام می دهند.
ب-در این شهرها گردش آزاد اطلاعات اهمیت دارد و در مکان های عمومی مانند ایستگاه های اتوبوس، داخل تونل های Wi-Fiرایگان برای همه وجود دارد

۴۰-تعریف شهر پایدار را بنویسید.
پاسخ: شهری است که به گونه ای طراحی شده که در آن نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان آنها به طور مناسب و عادلانه برآورده می شود بدون آنکه منافع نسل های آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیت های شهری کم ترین آثار منفی و نامطلوب را بر محیط زیست دارد.

۴۱ -سه رکن مورد توجه در برنامه ریزی های شهری شهر پایدار را نام ببرید.
پاسخ: اجتماعی فرهنگی -اقتصادی و محیط زیست

۴۲ -مهم ترین فعالیت های شهر بر روی زمین را بنویسید.
پاسخ: فضاهای مسکونی، تجاری، اداری، خیابان ها و شبکه ارتباطی، مراکز آموزشی و درمانی، فضای سبز و پارک

۴۳ -تعریف کاربری زمین را بنویسید.
پاسخ: یعنی چگونگی استفاده از زمین

۴۴ -کاربرد نقشه های کاربری زمین را بنو
پاسخ: پراکندگی انواع عملکردهای شهر را نمایش می دهند.

۴۵ -مهم ترین اقدامات برنامه ریزان پس از مطالعه و شناسایی کاربری های موجود در شهررا بنویسید.
پاسخ: میزان وسعت هر کاربری یا عملکرد را نسبت به مساحت کل شهر محاسبه می کنند .برای مثال ممکن است کاربری فضای سبز شهر ۷درصد از مساحت کل شهر و کاربری شبکه معابر و حمل و نقل ۱۸ درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داده است.

۴۶ -وسعت فضای سبز یک شهر ۱۸۰۰۰ هکتار و مساحت کل شهر ۳۶۰۰۰۰ هکتار است. عملکرد فضای سبز این شهر را نسبت به مساحت کل شهر را حساب کنید.
پاسخ: تنها ۵ درصد از مساحت شهر فضای سبز وجود دارد.

۴۷ -مفهوم سرانه را بنویسید.
پاسخ: سرانه عبارت است از تقسیم مساحت بر جمعیت. سرانه مقدار زمینی است که به طور متوسط از هریک از کاربری های شهر به یک فرد می رسد.

۴۸ -نحوه محاسبه سرانه فضای سبز دریک شهر را بنویسید.
پاسخ: مساحت کاربری های فضای سبز شهر را بر جمعیت تقسیم می کنیم

۴۹ -مساحت کاربری های فضای سبز یک شهر ۱۸۰۰۰۰ مترمربع و جمعیت کل شهر ۹۰۰۰۰ نفر است. سرانه فضای سبز این شهر را حساب کنید
پاسخ: میزان سرانه فضای سبز۲ مترمربع برای هر فرد می باشد.

۵۰ -مساحت کاربری های فضای سبز یک شهر ۵۰۰۰۰ مترمربع و جمعیت کل شهر ۱۰۰۰۰۰ نفراست. سرانه فضای سبز این شهر را حساب کنید.
پاسخ: ۰/۵ مترمربع سرانه فضای سبز برای هر نفر

۵۱ -اهمیت مطالعه کاربری زمین را بنویسید.
پاسخ: به برنامه ریزان کمک می کند تا محدودیت ها را بشناسند و طوری برنامه ریزی کنند که از فضاهای شهر به طور مناسب و متعادل استفاده شود.

۵۲ -پیامدهای بی توجهی به مناطق روستایی را بنویسید.
پاسخ: الف-خالی از سکنه شدن مناطق روستایی،
ب -افزایش مشکلات در مناطق شهری

۵۳ -مهم ترین مشکلات روستاها را بنویسید.
پاسخ: الف)مشکلات اقتصادی، نداشتن درآمد کافی و بیکاری
ب)فقدان یا کمبود تجهیزات و خدمات مانند آب آشامیدنی سالم، راه و وسایل حمل و نقل، امکانات آموزشی، درمانی و سطح پایین زندگی روستانشینان

۵۴ -انواع فقر روستاییان را نام ببرید.
پاسخ: -فقر اقتصادی، -فقر دسترسی به خدمات و امکانات

۵۵-میزان فقر شهری و روستایی در جهان را بنویسید.
پاسخ: ۶۳ درصد فقر روستایی، ۲۷ درصد فقر شهری

۵۶-انواع نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی را بنویسید.
پاسخ: الف-بین درآمد شهر نشینان و روستانشینان شکاف و نابرابری زیادی وجود دارد.
ب-ایجاد فرصت های شغلی و تمایل به سرمایه گذاری در نواحی شهری بیش از مناطق روستایی است.

۵۷ -نابرابری های رفاهی در مناطق روستایی با مناطق شهری را با هم مقایسه بنویسید.
پاسخ: وضعیت دسترسی به آموزش و بهداشت و درمان و مسکن برای مناطق روستایی بدتر از فقرای شهری است.

۵۸-مشکلات اقتصادی روستاییان را بنویسید؟
پاسخ: بیشتر روستاییان با مسائلی چون نداشتن مالکیت زمین، کمبود زمین، یکپارچه نبودن و قطعه قطعه بودن
زمین های کشاورزی و نداشتن سرمایه لازم برای کشت تجاری و سودآور دست به گریبان اند .همچنین، برای فروش محصولات خود دسترسی مناسبی به بازارها ندارند و اغلب گرفتار واسطه ها می شوند و مجبورند محصولات شان را با قیمت بسیار کم به آنها بفروشند.

۵۹-هدف برنامه های توسعه روستایی را بنویسید.
پاسخ: این برنامه به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستا نشینان طراحی می شود.

۶۰ -سه رکن تحقق روستای پایدار را نام ببرید.
پاسخ: الف-فعال کردن اقتصاد روستا
ب -خدمات اجتماعی و فرهنگی
پ -حفظ محیط زیست و چشم اندازهای زیبای طبیعی روستا

۶۱ -مهمترین عامل توسعه روستایی درگذشته کدام است؟
پاسخ: توسعه کشاورزی

۶۲ -مهم ترین عوامل مورد توجه در برنامه توسعه روستایی را بنویسید.
پاسخ: امروزه توسعه روستایی علاوه بر توسعه کشاورزی به همه جنبه های اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی به طور هماهنگ بها داده می شود.

۶۳ -علل وجود مشکلات روستاییان برای کشت تجاری و سود آور را بنویسید.
پاسخ: الف -نداشتن مالکیت زمین،
ب-کمبود زمین،
پ-یکپارچه نبودن و قطعه قطعه بودن زمین های کشاورزی
ت -نداشتن سرمایه لازم

۶۴ -مهم ترین اقدامات انجام شده برای حل مشکلات اقتصادی روستاییان را بنویسید.
پاسخ: الف-اصلاحات ارضی یا تقسیم زمین و انتقال مالکیت آن
ب-تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی
پ-گسترش انقلاب سبز و استفاده از ماشین آلات و فناوری در کشاورزی
ت-توسعه صنایع کوچک روستایی
ث -توسعه خدمات گردشگری و فراغتی

۶۵-علل ناموفق شدن انقلاب سبز در بعضی از کشورها را بنویسید.
گران بودن فناوری های مربوط به انقلاب سبز بطوری که همه کشاورزان توانایی مالی تهیه آنها را ندارند.

۶۶ -پیامد مکانیزه کردن کشاورزی در برنامه انقلاب سبز چیست؟
پاسخ: گسترش بیکاری

۶۷ -ویژگی های خدمات و تجهیزات در مناطق روستایی را بنویسید.
پاسخ: الف -خدمات مختلف ارائه شده در مناطق روستایی نیازهای بسیاری از روستاییان را تامین نمی کند.
ب-خدمات رسانی به برخی روستاها به علت پراکندگی و دور افتادگی یا شرایط طبیعی سخت آنها، دشوار است.

۶۸-مهم ترین اهداف جهاد کشاورزی در مناطق روستایی کشور را نام ببرید.
پاسخ: الف-رسیدگی به مناطق محروم
ب -استقلال کشور و خودکفایی کشاورزی

۶۹ -مهم ترین فعالیت های جهاد کشاورزی در روستاها بعد از پیروزی انقلاب را بنویسید.
پاسخ: الف-ایجاد شبکه های آب آشامیدنی و برق
ب-خدمات بهداشتی
پ-آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به روستاییان
لایروبی و نگهداری قنات ها

۷۰ -مهم ترین وظیفه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چیست؟
پاسخ: تهیه طرح های هادی روستایی

۷۱-در طرح های هادی روستایی چه اقداماتی انجام می شود؟.
پاسخ: الف-کاربری های اراضی روستا شناسایی و نقشه های وضع موجود روستا تهیه می شود.
ب-ساماندهی کاربری های مسکونی، کشاورزی، خدماتی
پ-معین شدن چگونگی گسترش روستا
ت -ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیلات تولیدی، اشتغال، و ارتقاء درآمد روستائیان

۷۲ -نهادهای مدیریت شهرهای کشور را نام ببرید.
پاسخ: الف -وزارت راه و شهرسازی
ب – شهرداری ها
پ-شوراهای اسلامی شهرها

۷۳ -نهادهای مدیریت روستاهای کشور را نام ببرید.
پاسخ: الف-دهیاری ها
ب-شوراهای اسلامی روستا

۷۴-وظیفه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را بنویسید.
پاسخ: الف- هماهنگی، نظارت و پشتیبانی مالی و فنی و علمی از شهرداری ها و دهیاری ها
ب-نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و خدمات شهری و روستایی

۷۵ -هدف از تشکیل شوراهای شهری و روستایی را بنویسید.
پاسخ: همکاری و مشارکت مردم در مدیریت شهرها و روستاها

۷۶ -تعریف آمایش سرزمین را بنویسید.
پاسخ: ساماندهی و نظم بخشیدن به فضاهای جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منطقی جمعیت، فعالیت ها و تجهیزات و امکانات در سطح سرزمین.

۷۷ -ویژگی های عمده برنامه آمایش سرزمین را بنویسید و به اختصار شرح دهید.
پاسخ: ۱-توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همه مناطق و استان های کشور: ظرفیت ها و تاثیر هر منطقه در پیشرفت و توسعه عمومی کشور شناسایی می شود و سپس با آن ، برنامه ریزی صورت می گیرد. برای مثال ، اینکه در کدام مناطق کشور باید بخش کشاورزی توسعه یابد یا مدام مناطق برای گسترش بازارها و مراکز تجاری مناسب اند.
۲-توجه به همه ابعاد توسعه: به همه جنبه های اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، دفاعی و محیطی کشور به طور هماهنگ توجه می شود.
۳-توجه به عدالت در توسعه: بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات تعادل برقرار می شود و به منظور تحقق عدالت اجتماعی، با توسعه نامساوی و تمرکز ثروت و سرمایه در برخی مناطق و فقر و محرومیت در مناطق دیگر مقابله می گردد.
۴-توزیع متوازن جمعیت: از تمرکز و انبوهی جمعیت در یک یا چند مادر شهر و مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ پیشگیری می شود.
۵-توجه به نیازهای حال و آینده: در برنامه ریزی های عمرانی مانند احداث صنایع، مراکز درمانی، دانشگاه ها و جاده ها نیازهای جمعیتی حال و آینده مناطق مختلف کشور در نظر گرفته می شود.
۶-توجه به حفظ محیط زیست: برای بهره مندی منطقی و خردمندانه از منابع و حفاظت از محیط زیست تأکید و به آنها توجه می شود.

۷۸ -هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری را بنویسید.
پاسخ: تحقق شهر پایدار

۷۹-ویژگی عصر اطلاعات و رایانه ها را بنویسید.
پاسخ: انسان می تواند به حجم زیادی از اطلاعات دسترسی سریع داشته باشد و بتواند آنها را سریعا منتقل کند.

۸۰ -مفهوم لغوی GIS چیست؟
پاسخ: (System Information Geographic) مخفف سامانه اطلاعات جغرافیایی

۸۱ -اهمیت موقعیت مکانی را بنویسید.
پاسخ: بسیاری از اطلاعاتی که امروزه با آن ها سروکار داریم به نحوی با موقعیت مکانی ارتباط دارند. برای مثال اطلاعات مربوط به شهرها و روستا, کارخانه ها , آثار تاریخی, پوشش گیاهی , جمعیت , ناهمواری ها , منابع و معادن راه ها و شبکه های حمل و نقل.

۸۲ -دو مؤلفه اصلی داده ها و اطلاعات را نام ببرید.
پاسخ: الف-داده های مکانی
ب-داده های توصیفی

۸۳ -اهمیت سامانه اطلاعات جغرافیایی را بنویسید.
پاسخ: در واقع یک سامانه رایانه ای برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی و جغرافیایی است که با سرعت و دقت زیاد می تواند حجم زیادی از اطلاعات را پردازش کند و در علوم و رشته های مختلف از آن استفاده می شود.

۸۴-تعریف سامانه اطلاعات جغرافیایی را بنویسید.
پاسخ: مجموعه ای از سخت افزارها( رایانه , موس, چاپگر و ) .. و نرم افزار ها ی رایانه ای که امکان جمع آوری, ذخیره, پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نمایش اشکال مختلف داده ها و اطلاعات جغرافیایی را فراهم می آورد.

۸۵-مهم ترین کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی را نام ببرید
پاسخ: برنامه ریزی و مدیریت شهرها و روستاها، کاربری زمین، آمایش سرزمین ، مدیریت منابع طبیعی، مکان یابی شهرک ها و صنایع , کشاورزی , معادن و امور نظامی و دفاعی ، مدیربت و حفظ محیط زیست، مدیریت مخاطرات محیطی ، عمران، شبکه های بهداشت و درمان ، شبکه های حمل و نقل و نقشه برداری.

۸۶-مراحل کار در سامانه اطلاعات جغرافیایی را نوشته و به اختصار شرح دهید.
پاسخ: ورودی پردازش خروجی
الف-مرحله ورود اطلاعات: داده ها و اطلاعات از محیط جمع آوری می شوند(آمار پدیده های طبیعی و انسانی و ویژگی های آن ها, تصاویر ماهواره ای نقشه ها ,گزارش میدانی)
ب-مرحله پردازش اطلاعات: وارد و در آن کدبندی و ذخیره می شود GIS. اطلاعات به صورت رقومی در محیط نرم افزار اطلاعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر پردازش و تجزیه و تحلیل فضایی و مدل سازی می شود.
پ-مرحله خروج اطلاعات: اطلاعات به شکل نقشه , نمودار, جدول , متن و گزارش و.. نمایش داده می شود .نتایج و گزینه های تصمیم گیری جهت تصمیم گیری بهینه ارائه می شود.

۸۷-قابلیت های GIS را بنویسید
پاسخ: الف- در سامانه اطلاعات جغرافیایی داده های مربوط به پدیده های دنیای واقعی را می توان بر اساس اهداف مطالعه و نوع ویژگی های مورد نظر در قالب لایه های جداگانه طبقه بندی و ترکیب کرد
ب – قابلیت دسته بندی و برقراری ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطلاعات
پ-امکان به روز کردن اطلاعات در همه بخش ها
ت-مکان یابی
ث-توانایی محاسبات آماری و ریاضی

سوالات متن روی کتاب جغرافیا دوازدهم PDF
3MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.