سوالات درس ۲ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات درس ۲ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات درس ۲ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات جغرافیا یازدهم / درس ۲
۱- منظور از کانون ناحیه چیست؟ 
پاسخ: هر ناحیه ی جغرافیایی دارای کانون یا مرکزی است که بیش ترین عوامل وحدت و همگونی در آن وجود دارند.

۲- هر چه از کانون یک ناحیه ی جغرافیایی دور می شویم و به طرف مرزهای آن حرکت می کنیم چه اتفاقی می افتد؟ مثال بزنید.
پاسخ: به تدریج از عوامل همگونی آن ناحیه کاسته می شود و سرانجام، این عوامل ناپدید می گردند. برای مثال، در کانون یک ناحیه ی صنعتی تجمع زیاد کارخانه ها مشاهده می شود. هر چه از این کانون دور و به مرزهای ناحیه ی مجاور نزدیک تر شویم، از تمرکز و تعداد کارگاه ها و کارخانه ها کاسته می شود تا این که سرانجام در
ناحیه ی مجاور، دیگر اثری از آن ها نمی بینیم.

۳- در کدام نواحی تعیین مرزهای دقیق نواحی دشوار است؟
پاسخ: در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی، تعیین مرز نواحی دشوارتر از نواحی طبیعی مثل نواحی خاک یا زیست بوم هاست.

۴- قلمرو و وسعت نواحی چگونه است؟
پاسخ: گاه یک ناحیه بخشی از یک روستا، یک شهر یا استان یا یک کشور است و گاه چند کشور و قاره را در بر می گیرد و مقیاس جهانی دارد.

۵- چرا مرزهای نواحی قابل تغییراند؟ مثال بزنید. 
پاسخ: در اثر فعالیت های انسانی یا عوامل طبیعی ممکن است ویژگی های خاص یک ناحیه از بین برود و وسعت آن کم یا زیاد شود برای مثال، مهاجرت روستاییان از یک ناحیه یا وقوع خشک سالی، وسعت یک ناحیه ی کشاورزی را کاهش می دهد یا ممکن است به کلی آن ناحیه را به ناحیه ای غیر کشاورزی تبدیل کند.

۶- چرا مرزهای سیاسی و اداری معمولا بر مرزهای نواحی طبیعی و انسانی منطبق نیستند؟
پاسخ: مرزهای سیاسی و اداری بر مبنای انتخاب و تصمیم گیری انسان ها تعیین می شوند. در این مرزبندی، گاهی یک ناحیه ی آب و هوایی، ناحیه ی زبانی و قومی و نظایر آن بین چند استان یا حتی چند کشور قرار می گیرد.

۷- منظور از نواحی طبیعی چیست و چه اهمیتی دارند؟
پاسخ: نواحی طبیعی در سراسر کره ی زمین گسترده شده اند. این نواحی دارای ویژگی های طبیعی هستند و بستر زندگی و فعالیت های انسان محسوب می شوند. جوامع انسانی برای ادامه ی حیات به نواحی طبیعی وابسته اند.

۸- نواحی انسانی شامل چه نواحی می باشند و در چه بستری شکل می گیرند؟
پاسخ: شامل نواحی جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و… در بستر نواحی طبیعی شکل می گیرند و به وجود می آیند.

۹- امروزه نواحی طبیعی یا انسانی چگونه اداره می شوند؟ مثال بزنبد.
پاسخ: امروزه همه ی نواحی طبیعی یا انسانی جهان تحت مدیریت نهادهای سیاسی یا اداری قرار دارند برای مثال، نهادهایی مانند شوراها، شهرداری ها، بخش داری ها، استان داری ها، سازمان ها و بالاخره حکومت ها، مدیریت این نواحی را به دست گرفته اند و درباره ی آن ها تصمیم گیری می کنند و سیاست ها و خط مشی هایی را به کار می بندند.

۱۰- شهرها، استان ها و کشورها جز کدام نواحی محسوب می شوند؟
پاسخ: نواحی سیاسی.

۱۱- چرا شهرها، استان ها و کشورها نواحی سیاسی محسوب می شوند؟
پاسخ: زیرا یک نهاد آن ها را اداره و مدیریت می کند. این نواحی با مرزهای قراردادی از نواحی مجاور، متمایز می شوند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۲ جغرافیا یازدهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۳ جغرافیا یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس اول جغرافیا یازدهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.