سوالات درس ۲ علوم پنجم با جواب

سوالات درس ۲ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس دوم علوم پنجم

سوالات درس ۲ علوم پنجم با جواب

سوال و جواب درس دوم علوم پنجم

سوالات علوم پنجم /درس دوم :: ماده تغییر می کند

۱- مواد به چند شکل تغییر می کنند؟
جواب: دو شکل تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی.

۲- مواد اطراف ما تغییر می کنند

۳- تغییر فیزیکی را تعریف کنید؟
جواب: در تغییر فیزیکی فقط شکل و اندازه ی جسم تغییر می کند مانند پاره کردن کاغذ.

۴- چند تغییرات فیزیکی مثال بزنید ؟
جواب: تا کردن لباس- بافتن شال گردن- تکه کردن نان- حل شدن قند در چای- دوختن لباس- بریدن کاغذ- خرد کردن چوب

۵- تغییر شیمیایی را تعریف کنید؟
جواب: در تغییر شیمیایی یک ماده به ماده ی جدیدی تبدیل تبدیل می شود و رنگ، بو و مزه ی جسم تغییر می کند.

۶. چند تغییرات شیمیایی مثال بزنید ؟
جواب: سوختن قند- پختن نان و غذا- فساد میوه- ترش شدن شیر

۷- سوختن چوب چه نوع تغییری است؟ چرا؟
جواب: تغییر شیمیایی چون چوب به جسم جدیدی ( کربن ) تبدیل می شود.

۸- بریدن چوب چه نوع تغییری است؟
جواب: تغییر فیزیکی

۹- آیا با تبخیر آب، مولکولهای آن تغییر می کنند؟ تبخیر چه نوع تغییری است؟
جواب: خیر. تبخیر یک تغییر فیزیکی است..

۱۰- اگر نان را بسوزانیم، مزه و رنگ آن تغییر می کند. سوختن نان چه نوع تغییری است؟
جواب: تغییر شیمیایی

۱۱- زنگ آهن چگونه به وجود می آید؟
جواب: در اثر رطوبت، آهن با اکسیژن هوا ترکیب شده و زنگ می زند یعنی ماده ی جدیدی به وجود می آید.

۱۲- نام علمی زنگ آهن چیست؟
جواب: اکسید آهن

۱۳- چه عواملی سبب زنگ زدگی آهن می شود؟
جواب: رطوبت، رنگ نکردن رویه ی آهن

۱۴- کیفیت آهنی که زنگ می زند چه تغییری می کند؟
جواب: کیفیت آهن ضعیف تر می شود

۱۵- زنگ زدن آهن چه زیان هایی دارد؟
جواب: استحکام آهن را کمتر می کند. وسایل آهنی از بین می روند.

۱۶- یرای جلوگیری از زنگ زدن آهن چه باید بکنیم؟
جواب: باید آهن را از رطوبت دور نگه داریم. با رنگ کردن سطح آهن از زنگ زدن آن جلوگیری کنیم.

۱۷- آیا تغییر شیمیایی یک ماده به زمان نیاز دارد؟
جواب: بلی.

۱۸- یک تغییر شیمیایی کند نام ببرید؟
جواب: زنگ زدن آهن

۱۹- یک تغییر شیمیایی تند نام ببرید؟
جواب: سوختن چوب

۲۰- چرا به خمیر، خمیر ترش ( مخمر ) اضافه می کنند؟
جواب: تا خمیر ورآمده،نان خوشمزه تری به دست آید.

۲۱- خمیر ترش ( مخمر ) چه می کند؟
جواب: خمیر را تجزیه کرده و مقداری گاز کربنیک تولید می کند که این گاز کربنیک سبب و رآمدن خمیر می شود. از خمیر ورآمده نان بهتر و خوشمزه تری به دست می آید.

۲۲- تغییر شیمیایی مفید به چه تغییری می گویند؟
جواب: هرگاه در اثر تغییر شیمیایی ماده ی مفیدی به دست آید، به آن تغییر شیمیایی مفید می گویند مانند درست کردن ماست از شیر.

۲۳- تغییر شیمیایی مضر به چه تغییری می گویند؟
جواب: هرگاه در اثر تغییر شیمیایی ماده ی غیرمفیدی به دست آید یا کیفیت ماده بدتر شود، به آن تغییر شیمیایی مضر می گویند مانند کپک زدن نان، ترش شدن شیر.

۲۴- نام دیگر گاز کربنیک چیست؟
جواب: دی اکسید کربن یا کربن دی اکسید.

۲۵- از گازکربنیک چه استفاده ای می شود؟
جواب: برای خاموش کردن آتش ( از کف گاز کربنیک )

۲۶- گرما چه تاثیری در تغییرات شیمیایی دارد؟
جواب: گرما تغییرات شیمیایی را تندتر می کند.

۲۷- وقتی قند را می سوزانیم، چه تغییراتی روی می دهد؟
جواب: ابتدا قند به شکل مایع در می آید که یک تغییر فیزیکی است و سپس می سوزد که یک تغییر شیمیایی است.

۲۸- چند تغییر فیزیکی کند نام ببرید؟
جواب: فرسایش خاک- تشکیل ابر و باریدن باران- یخ زدن آب- تبخیر آب دریاها

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.