سوالات درس ۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوم ۲ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوم ۲ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم / سوالات متن درس ۲ مطالعات نهم
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

درس دوم (حرکات زمین) تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار

۱- حرکت وضعی زمین را تعریف کنید.
پاسخ: زمین هر ۲۴ ساعت یکبار به دور محور خود می چرخد، که به آن حرکت وضعی می گویند.

۲- زمین روشنایی خود را از نور .. خورشید .. می گیرد اما نور خورشید در زمان معین، فقط .. نیمی.. از زمین را روشن می کند.

۳- نیمی از زمین که رو به خورشید است ..روز .. و ..روشن..، و نیمی دیگر ..شب.. و ..تاریک .. است.

۴- منظور از حرکت ظاهری خورشید چیست؟
پاسخ: ما هر روز در آسمان، خورشید را می بینیم که از مشرق طلوع می کند. هنگام ظهر، خورشید تقریبا بالای سر ماست و هنگام عصر رفته رفته به سمت مغرب حرکت و در آن سمت غروب می کند. این جابجایی یا حرکت خورشید در آسمان،
حرکت ظاهری است.

۵- آیا خورشید در هنگام حرکت ظاهری جا به جا می شود؟ چرا؟
پاسخ: خیر، در واقع خورشید جابجا نمی شود بلکه زمین می چرخد و نقاط مختلف کره زمین پی در پی در مقابل خورشید قرار می گیرند.

۶- مردم ایران چون در جهت .. غرب.. هند هستند، خورشید را .. دیرتر.. از آنها می بینند.

۷- حرکت زمین به دور خود از ..غرب .. به .. شرق.. است.

۸- نتیجه حرکت وضعی زمین چیست؟
پاسخ: پدید آمدن شب و روز و اختلاف ساعت.

۹- وقتی خورشید درست در روی نصف النهار مبداء قرار می گیرد وضعیت زمانی مناطق چگونه است؟
الف) همه شهرهایی که روی نصف النهار مبداء واقع شده اند ظهر است (×)
ب) کشورهایی که در شرق گرینویچ هستند از ظهرشان گذشته است (×)
ج) کشورهایی که در غرب گرینویچ هستند چند ساعت به ظهرشان مانده است (×)
د) همه موارد (✅ )

۱۰- کشورهایی که در ..شرق.. نصف النهار گرینویچ قرار دارند خورشید را زودتر می بینند.

۱۱- ساعت واقعی و ساعت رسمی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
پاسخ: ساعت واقعی مبنای آن موقعیت خورشید در آسمان است و در زندگی روزانه از آن نمی توان استفاده کرد اما ساعت رسمی برای کل کشور یکسان است.

۱۲- مبنای زمان واقعی چیست؟
پاسخ: موقعیت خورشید در آسمان

۱۳- چرا از ساعت رسمی استفاده می کنیم؟
پاسخ: برای جلوگیری از ایجاد ناهماهنگی در تعیین قرار های ملاقات، زمان باز و بسته شدن اداره ها و مغازه ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها .

۱۴- زمان رسمی چگونه بوجود آمد؟
پاسخ: در قرن نوزدهم، کشورها در یک اجلاس بین المللی، توافق کردند که به جای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده کنند.

۱۵- ما در زندگی روزانه می توانیم از ساعت واقعی استفاده کنیم.
صحیح (×) غلط ( ✅ )

۱۶- کره زمین برای آنکه یک دور یا ۳۶۰ درجه به دور خود بچرخد، ..۲۴.. ساعت وقت لازم دارد.

۱۷- همه نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفته اند، به طور توافقی ساعت .. یکسانی.. دارند.

۱۸- کدامیک از کشورهای زیر بیش از یک ساعت رسمی دارند؟
الف) ژاپن (×)
ب) چین (✅)
ج) ایران (×)
د) هلند (×)

۱۹- ساعت رسمی در چین چگونه است؟
پاسخ: چون کشور چین وسیع است پس دارای چند ساعت رسمی می باشد و مردم این کشور، هر گاه از شرق به غرب یا برعکس مسافرت می کنند، مجبورند ساعت خود را جلو یا عقب بکشند.

۲۰- هر قاچ .. ۱۵ .. درجه است و یک نصف النهار مرکزی دارد.

۲۱- حرکت انتقالی را تعریف کنید؟
پاسخ: زمین در همان هنگام که به دور محور خود می چرخد، به دور خورشید نیز می گردد، یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یک سال طول می کشد که به آن حرکت انتقالی می گویند.

۲۲- مدار زمین چه شکلی است و زمین با چه سرعتی این مسیر را می پیماید؟
پاسخ: بیضی شکل است و زمین با سرعت میانگین ۳۰ کیلومتر در ثانیه، این مسیر را می پیماید.

۲۳- سال رسمی و سال کبیسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
پاسخ: مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید، ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است اما در تقویم ها سال را ۳۶۵ روز در نظر می گیرند. سال ۳۶۵ روزه، سال رسمی است که ۶ ساعت از سال خورشیدی کوتاه تر است. برای جبران کسری ۶ ساعت در هر ۴ سال یک روز به سال رسمی اضافه می شود (ساعت ۲۴ = ۶ × ۴) سال ۳۶۶ روز را سال کبیسه می نامند.

۲۴- به چه دلیل زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر می کند؟
پاسخ: به دلیل اینکه، محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین، مایل است.

۲۵- مایل بودن محور قطب ها چه نتیجه ای دارد؟
پاسخ: زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر می کند و در طی یک سال، زمین در موقعیت های مختلفی در برابر خورشید قرار می گیرد. درازی شب و روز نامساوی میشود و فصل های مختلف بوجود می آید.

۲۶- نتایج حرکت انتقالی را بنویسید؟
پاسخ: نامساوی بودن شب و روز – پیدایش فصول

۲۷- انقلاب تابستانی را توضیح دهید؟
پاسخ: در اول تیرماه، خورشید در نیمکره شمالی به مدار رأس السرطان به طور عمودی می تابد. در اول تیر ماه در نیمکره شمالی منطقه وسیع تری از کره زمین در معرض نور خورشید قرار می گیرد. در نتیجه، طول روزها از شب ها بیشتر است. در این هنگام که طولانی ترین روز در این نیمکره است و به آن انقلاب تابستانی می گویند.

۲۸- انقلاب زمستانی چیست؟
پاسخ: در اول دی ماه، خورشید به مدار رأس الجدی در نیمکره جنوبی عمودی می تابد. در اول دی ماه، در نیمکره شمالی بخش کم وسعت تری از کره زمین تابش خورشید را دریافت می کند و روزها کوتاه تر از شب هاست. در نتیجه، در نیمکره شمالی اول دی کوتاه ترین روز سال است که به آن انقلاب زمستانی می گویند.

۲۹- اگر در نیمکره شمالی اول دی ماه باشد در نیمکره جنوبی کدام فصل است؟
الف) اول بهار (×)
ب) اول تابستان ( ✅ )
ج) اول پائیز (×)
د) اول زمستان (×)

۳۰- اعتدالین چیست؟
پاسخ: در دو موقع از سال، یعنی اول بهار و اول پائیز، درازی روز و شب برابر می شود، یعنی مسیری که منطقه روشن زمین می پیماید با مسیر منطقه تاریک برابر است. به این دو زمان، اعتدالین می گویند.

۳۱- اعتدالین در چه موقع از سال رخ می دهد؟
الف) اول بهار- اول تابستان (×)
ب) اول پائیز- اول تابستان (×)
ج) اول بهار – اول پائیز (✅)
د) اول تابستان- اول بهار (×)

۳۲- چرا در مجاورت خط اِستوا طول شب و روز همواره مساوی است؟
پاسخ: چون در مناطق مجاور اِستوا مسیر پیموده شده در دو منطقه تاریک و روشن همواره یکسان است و در نتیجه طول روز و شب همواره مساوی است.

۳۳- در اول تیرماه در نیمکره شمالی طول روزها از شب ها بیشتر است.
صحیح (✅) غلط (×)

۳۴ – در اول دی ماه در نیمکره شمالی طول روزها از شب ها کوتاه تر است.
صحیح (✅) غلط (×)

۳۵- مدت زمان سال های زیر را بنویسید.
سال خورشیدی: ۳۶۵  روز و ۶ ساعت
سال رسمی: ۳۶۵ روز
سال کبیسه: ۳۶۶ روز

 

دانلود سوالات متن مطالعات نهم PDF
0.4MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۳ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس اول مطالعات نهم استفاده نمایید.