سوالات درس ۲ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۲ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوم ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۲ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوم ۲ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم / سوالات متن درس ۱ مطالعات هشتم
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱. انفاق به چه معناست؟
پاسخ: افراد از طریق بخشش مال علم توانایی‌ها و وقت به کسانی که نیازمند هستند یاری می رسانند به این بخشش انفاق می گویند.

۲. قرآن در مورد انفاق چه می فرماید؟
پاسخ: هرگز به نیکی نمی‌رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید.

۳.افراد نیکوکار به چه شکلی به یاری نیازمندان یا حل برخی از مشکلات جامعه می پردازند؟
پاسخ: در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسات خیریه

۴. نمونه از موسسات خیریه را نام ببرید؟
پاسخ: انجمن حمایت از بیماری های خاص
انجمن نگهداری از معلولین و سالمندان
موسسات نگهداری و حمایت از ایتام

۵. موسسات خیریه برای فعالیت خود از کجا باید مجوز بگیرند؟
پاسخ: وزارت کشور

۶. یکی از کارهای بسیار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه چیست؟
پاسخ: وقف

۷. موقوفات را تعریف کنید؟
پاسخ: به اموال و دارایی هایی که وقف می‌شوند موقوفات می‌گویند کسی حق تصرف در آن‌ها را ندارد تا ابد باید به همان صورت که واقف معین نموده استفاده شود.

۸. شرکت‌های تعاونی چگونه تشکیل می شوند؟
پاسخ: هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دور هم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونی ها در فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری و همکاری کنند و در سود و زیان شریک شوند در واقع شرکت تعاونی تاسیس کرده‌اند و هر یک از آنها را عضو شرکت تعاونی می نامند‌.

۹.در شرکت های تعاونی هر عضو یک رای دارد.
پاسخ: در شرکت های غیرتعاونی هر عضو نسبت به سهامش حق رای دارد. صحیح

۱۰. هدف شرکت‌های تعاونی چیست؟
پاسخ: هدف شرکت‌های تعاونی معمولاً حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۲ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۳ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 1 مطالعات هشتم استفاده نمایید.