سوالات درس ۲ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوالات درس ۲ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس دوم هدیه های آسمان چهارم

سوالات درس ۲ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس دوم هدیه های آسمان چهارم

سوالات متن هدیه چهارم / درس دوم: کودکی بر آب

۱ -یکی از پیامبران بزرگ الهی چه نام داشت؟
پاسخ: حضرت موسی (ع)

۲- نام همسر فرعون چه بود؟
پاسخ: آسیه

۳- فرعون بعد از شنیدن سخنان پیشگویان در مورد تعبیر خوابش، چه دستوری داد؟
پاسخ: او دستور داد، از آن روز هر نوزاد پسری که به دنیا آمد، فوراً او را از بین ببرند.

۴- چرا فرعون در ابتدا تصمیم به نابودی کودک گرفته بود؟
پاسخ: زیرا پیشگویان به او گفته بودند به زودی در این سرزمین پسری به دنیا میآید که حکومت او را به خطر میاندازد.

۵- فرعون که بود؟
پاسخ: پادشاه ستمگر مصر بود که حضرت موسی (ع) در زمان حکومت او به دنیا آمد.

۶- آسیه به مردان و زنان با ایمان چه آموخت؟
پاسخ: آموخت که هرگز از مبارزه با ستمکاران نهراسند.

۷- حضرت موسی (ع) برای هدایت چه قومی از طرف خدا فرستاده شده بود؟
پاسخ: قوم بنیاسرائیل

۸- خداوند در قرآن آسیه را چگونه معرفی می کند؟
پاسخ: الگوی مؤمنان

۹- عکسالعمل فرعون در مقابل شنیدن خبر ایمانآوردن آسیه چه بود؟
پاسخ: خشمگین شد و او را تهدید کرد تا دست از ایمان خود بردارد.

۱۰- مادر موسی او را در رود نیل انداخت.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۲ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۳ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از سوالات درس اول هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.