سوالات درس ۲ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۲ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس دوم پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۲ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس دوم پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم / درس دوم

۱- خداوند تمامی گناهان چه کسی را می بخشد؟
جواب: بنده گنه کار از کار زشتش پشیمان شود و تصمیم به ترک آن بگیرد و اعمال شایسته انجام دهد.

۲- اگر حق الناس بر عهده ی کسی باشد خداوند در چه صورتی او را می آمرزد؟
جواب: در صورتی که فرد حقوق مردم را جبران کند و حقشان را بپردازد.

۳- کدام گناهان بخشیده نمی شوند؟
جواب: حق الناس

۴- اگر خداوند غفّار نبود، چه اتفاقی می افتاد؟
جواب: هیچ بنده ای هدایت نمی شد.

۵- غفار بودن خداوند چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟
جواب: غفار بودن خدا موجب امیدواری و جبران خطاها و اشتباهات و توبه می شود

۶- آیا خداوند همه ی گناهان را می آمرزد؟ چگونه؟
جواب: خداوند از همه گناهان می گذرد اما از حق الناس نه و فرد باید حقوق مردم را جبران کند.

۷- اگر حق الناس بر عهده ی کسی باشد خداوند در چه صورتی او را می آمرزد؟
جواب: در صورتی که فرد حقوق مردم را جبران کند و حقشان را بپردازد.

۸- ما باید از چه کسی گذشت کنیم؟
جواب: زمانی که فرد خطاکار به اشتباهش پی برده است و از انجام آن پشیمان شده و یا از روی جهالت و نادانی ظلمی به ما کرده است.

۹- چشم پوشی از رفتار کسانی که اشتباه خود را نپذیرفته اند موجب چه می شود؟
جواب: موجب می شود جسارت آنان بیشتر شود و فرصتی برای اصلاح رفتار خود نیابند.

۱۰- چشم پوشی از رفتار چه کسانی نباید داشته باشیم؟
جواب: کسانی که اشتباهات خود را نمی پذیرد و تصمیمی برای ترک آنها ندارند.

۱۱- به گفته پیامبر چرا اهل گذشت باشیم؟
جواب: اهل گذشت باشید، بی تردید عفو و گذشت، بنده را عزیز و سرافراز می گرداند.

۱۲- عفو و گذشت از خطاهای دیگران موجب چه می شود؟
جواب: موجب خشنودی خداوند می شود.
انسان را از رحمت بیشتر الهی بهره مند می کند.
نا را در میان مردم نیز عزیز و سربلند می سازد.

۱۳- چرا خداوند می خواهد مؤمنان باید عفو و گذشت پیشه کنند؟
جواب: زیرا می فرماید آیا دوست نمی دارید که خدا هم شما را بیامرزد.

۱۴- در جامعه ای که هیچکس حاضر به عفو و بخشش خطاهای دیگران نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جواب: جنگ و دعوا و کینه ورزی به راه می افتاد و دیگر در آن جامعه نمی توان زندگی کرد.

۱۵- چه کسانی بیشتر رنگ و بوی صفت الهی به خود می گیرند؟
جواب: کسانی که دیگران را به خاطر خطاهایشان می بخشند.

۱۶- آیه «وَلیََعفوا ولیَصفََحوا َاَلا تُحِبّونَ اََن یَغفِرَ اللهُ لَکُُم وَ اللهُ غَفورٌ رحَیمٌ» را ترجمه کنید.
جواب: (مؤمنان) باید عفو و گذشت پیشه کنند و از یکدیگر درگذرند. آیا دوست ندارید که خدا هم شما را بیامرزد؟ خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.آیا دوست ندارید که خدا هم شما را بیامرزد

۱۷- غفّار یعنی چه ؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می شود؟
جواب: غفار یعنی بسیار آمرزنده. زیرا خداوند تمامی گناهان هر کسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه درستکاری و تقوا را در پیش بگیرد می‌آمرزد.

۱۸- در جامعه ایی که هیچکس حاضر به بخشش و عفو خطاهای دیگران نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جواب: عداوت و کینه فراگیر می شود و امکان زندگی سالم و پر محبت وجود نخواهد داشت و انسان ها از هم دور می شوند.

۱۹- اثرات دیگر عفو و گذشت را بیان کنید؟
جواب: خشنودی و رضایت خدا ، آمرزش گناهان ، بهره‌مندی از رحمت بیشتر الهی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.