سوالات درس ۲۰ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوالات درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۲۰ اجتماعی ششم

سوالات درس بیستم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۲۰ اجتماعی ششم

سوالات متن مطالعات ششم / درس بیستم : مطالعه ی موردی

۱- ترکیه به کدام کشورها و دریاها دسترسی دارد؟
پاسخ: ترکیه به دریای سیاه و دریای مدیترانه و دریای مرمره و اژه دسترسی دارد و همچنین با کشور های سوریه، عراق، ایران، ارمنستان، گرجستان و بلغارستان همسایه است.

۲- افغانستان به کدام کشورها و دریاها دسترسی دارد؟
پاسخ: افغانستان به دریا راه ندارد و با کشور های ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و پاکستان همسایه است.

۳- به نظر شما کدام کشور ترکیه و افغانستان موقعیت مکانی بهتری دارد؟ چرا؟
پاسخ: ترکیه زیرا به چهار دریا دسترسی دارد.

۴- آب و هوا ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید؟
پاسخ: ترکیه بیشتر آب و هوای سرد و کوهستانی دارد زیرا بر روی فلات آناتولی قرار دارد. ترکیه در قسمت سواحل از آب هوای ملایم و مرطوب برخوردار است اما افغانستان زمستان های سرد و تابستان های گرم دارد.

۵- جمعیت ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید.
پاسخ: ترکیه ۷۳ میلیون جمعیت دارد که بیش از نیمی از آن ها شهر نشین هستند و افغانستان ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد که کمی بیش از ۲۰ درصد آن ها شهر نشین هستند.

۶- از نظر فرهنگی (دین ، زبان، بناهای تاریخی) ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید.
پاسخ:
– دین رسمی هر دو کشور اسلام است.
– زبان مردم ترکی ، ترکی استانبولی و زبان مردم افغانستان فارسی دَری و پَشتو است.
– از بنا های تاریخی ترکیه مسجد ایا صوفیه و مسجد سلطان احمد را می توان نام برد و از بناهای تاریخی افغانستان مسجد آبی در مزار شریف و دره بامیان و مناره جم را می توان نام برد.

۷- چرا با آن که در افغانستان بناهای تاریخی و مکان های دیدنی وجود دارد، در این کشور گردشگری رونقی ندارد؟
پاسخ: زیرا حدوداً از سی سال پیش تا به حال مردم افغانستان جنگ های زیادی را دیده اند. ابتدا اشغال افغانستان توسط شوروی سابق سپس جنگ های داخلی و بعد ظهور طالبان و در ادامه اشغال شدن توسط نیروهای آمریکایی که باعث شده این کشور امنیت و ثبات اقتصادی نداشته باشد.

۸- به نظر شما چرا عده ای از مردم کشور افغانستان به کشورهای دیگر از جمله ایران مهاجرت کرده اند؟
پاسخ: سال های طولانی جنگ و نبود امنیت و از بین رفتن زیر بناهای اقتصادی این کشور باعث شده که بسیاری از مردم این کشور برای یافتن کار و زندگی بهتر به کشور های همسایه مهاجرت کنند.

۹- ترکیه و افغانستان چه اشتراکاتی با هم دارند؟
پاسخ: در هر دو کشور ترکیه و افغانستان مسلمانان زیادی وجود دارد و شاعران، نویسندگان و دانشمندان و بناهای تاریخی زیادی در هردو کشور وجود داشته است.
همچنین بیشتر نواحی هر دو کشور کوهستانی است .

۱۰- شما برای مردم افغانستان چه آرزویی دارید؟
پاسخ: آرزو میکنم آرامش و امنیت به این کشور بازگردد و بتوانند کشور خودشان را آباد و پیشرفته کنند.