سوالات درس ۲۰ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۲۰ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس بیستم هدیه های آسمان دوم

سوالات درس ۲۰ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس بیستم هدیه های آسمان دوم

سوالات متن هدیه دوم با جواب /  درس بیستم : در کنار سفره

۱- قبل از آمدن در سر سفره چه کاری باید انجام دهیم؟
پاسخ: دستهایمان را بشوییم که تمیز و پاک شود .

۲- هنگام شروع غذا خوردن چه کاری باید انجام دهیم؟
پاسخ: قبل از خوردن باید بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم یعنی به نام خداوند بخشنده و مهربان

۳- هنگام شروع کردن هر کاری چه کار می کنیم؟
پاسخ: کار را با نام خدا شروع می کنیم .

۴- در پایان غذا چه می گوییم؟
پاسخ: خدا را شکر می کنیم .

۵- هنگام غذا خوردن باید چه کارهایی را رعایت کنیم؟
پاسخ: اگر غذا داغ است نباید آن را فوت کنیم – لقمه ها را با دهان بسته و آرام می جوییم – لقمه ها را کوچک برمی داریم – نمی گوییم این غذا را دوست ندارم بلکه همه ی غذا ها را می خوریم .

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.