سوالات درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس بیست و یک مطالعات چهارم

سوالات درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس بیست و یک مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۲۱ :: تقویم

۱- ماه های فصل بهار و تابستان چند روز دارند؟
پاسخ: ۳۱ روز

۲- ماه های فصل پاییز و زمستان چند روز دارند؟
پاسخ: ۳۰ روز

۳- کدام ماه بیست و نه روز است؟
پاسخ: اسفند

۴- آخرین روز هفته چه نام دارد؟
پاسخ: جمعه

۵- در روز جمعه مردم چه کارهایی میکنند؟
پاسخ: در روز جمعه، اداره ها و مدرسه ها تعطیلاند. در این روز، مردم به نماز جمعه میروند، به خویشان و دوستان خود سر میزنند و از بیماران عیادت میکنند. در روزهای جمعه بچه ها با پدر و مادرهایشان در خانه‌ی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها جمع میشوند. گاه‌ی هم دسته جمعی به بوستانها یا گردشگاه های بیرون از شهر میروند و ساعت هایی را در کنار هم به استراحت و تفریح میگذرانند.

۶- تقویم چه چیزهایی را نشان میدهد؟
پاسخ: روزها و ماه های سال

۷- روزهای تعطیل هفته در تقویم با چه رنگی مشخص میشود؟
پاسخ: رنگ قرمز

سوالات تایپ شده کتاب مطالعات چهارم PDF
0.2MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۲۲ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس بیست مطالعات چهارم استفاده نمایید.