سوالات درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس بیست و دوم مطالعات هفتم

سوالات درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس بیست و دوم مطالعات هفتم

سوالات متن مطالعات هفتم/ سوالات متن درس ۲۲ هفتم

۱- پژوهشگران معتقدند برای اولین بار کشاورزی و دامپروری در کجا آغاز شده است؟
پاسخ: فلات ایران

۲- مهمترین شغل و پیشه در ایران باستان چه بود؟
پاسخ: کشاورزی

۳- کشاورزی در ایران باستان چه جایگاهی داشت؟
پاسخ: کشاورزی مهمترین پیشه و وسیله معیشت در ایران باستان بود دراوستا و کتیبه های آن دوره عبارت هایی درباره اهمیت و ارزش کار کشاورزان دیده می شود فعالیت های کشاورزی از طرف حکومت نیز تشویق می‌شد.

۴- در ایران باستان کدام صنعت ها رواج داشت؟
پاسخ: پارچه بافی از پنبه ابریشم و پشمو حریر نجاری آهنگری و شیشه گری

۵- جاده شاهی به دستور چه کسی ساخته شد.
پاسخ: به دستور داریوش در زمان هخامنشیان

۶- چه عواملی سبب رونق تجارت در دوره ایران باستان شد؟
پاسخ: ساخت جاده شاهی برقراری امنیت در راه ها و بنای کاروانسراهای در فاصله های معین

۷- جاده ابریشم چه راهی بود؟
پاسخ: راهی بود که چین و هند را در شرق به اروپا در غرب متصل می کرد و بخشی از این جاده هم از خاک ایران عبور می کرد.

۸- ارزشمندترین کارها در جاده ابریشم چه بود و از کدام کشور وارد می شد؟
پاسخ: ابریشم از چین

۹- صادرات ایران باستان چه بود؟
پاسخ: سنگ قیمتی پارچه قالی و محصولات کشاورزی

۱۰- دریانوردی و تجارت در ایران باستان چگونه بود؟
پاسخ: ایرانیان باستان به سبب تجربه و مهارت در دریانوردی به تجارت دریایی نیز روی آوردند در دوران ساسانی تجارت دریایی رونق گرفت و بنادر خلیج فارس لنگرگاه کشتی هایی بودند که به کشورهای دور و نزدیک ایران رفت و آمد می‌کردند.

۱۱- سکه های زرین دوره هخامنشیان چه نام داشتند و به دستور چه کسی ضرب شدند؟
پاسخ: دریک و زریک به فرمان داریوش اول

۱۲- ضرب سکه چه تاثیری در تجارت ایران باستان داشت؟
پاسخ: با ضرب سکه تجارت رونق پیدا کرد به طوری که بازرگانان با داشتن پول می توانستند کالاهای خریداری کنند و آنها را با قیمت بیشتر بفروشند.

۱۳- در زمان هخامنشیان حاکمان ایالت ها چه سکه ای می توانستند ضرب کنند؟
پاسخ: سکه های نقره ای و مسی با اجازه پادشاهان

۱۴- منبع اصلی درآمد حکومت ها در ایران باستان چه بود؟
پاسخ: مالیات

۱۵- در ایران باستان مالیات از چه کسانی گرفته می‌شد؟
پاسخ: بیشتر حجم مالیات را کشاورزان می‌پرداختند

۱۶- مالیات سرانه در ایران باستان چه بود؟
پاسخ: مالیاتی بود که فقط از عامه مردم وصول می شد و بزرگان و اشراف از پرداخت آن معاف بودند.

۱۷- در ایران باستان چه زمانی به پادشاه هدیه می دادند؟
پاسخ: در مراسمات و هنگام به تخت نشستن پادشاه

۱۸- ماموران مالیاتی در ایران باستان با مردم چگونه رفتار می کردند؟
پاسخ: ماموران مالیاتی معمولا نسبت به مردم سخت گیری و ستم می کردند و بیش از آنچه مقرر شده بود طلب می نمودند.

۱۹- در ایران باستان در چه صورتی مالیات افزایش می یافت یا بخشیده می شد؟
پاسخ: گاهی به دلیل خالی بودن خزانه میزان مالیات‌ها را افزایش می دادند و در مواقعی نیز به سبب جلوگیری از شورش مردم و یا بروز خشکسالی بخشش‌های صورت می‌گرفت.

۲۰- درآمد حکومت ها در ایران باستان صرف چه کارهایی می شد؟
پاسخ: جنگ با دشمنان
مصارف شخصی شاه و شاهزادگان
پرداخت حقوق ماموران حکومتی
احداث کاروانسراها آتشکده ها پل ها و…

دانلود سوالات متن روی کتاب PDF
0.8MB