سوالات درس ۲۴ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۲۴ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس بیست و چهارم مطالعات هفتم

سوالات درس ۲۴ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس بیست و چهارم مطالعات هفتم

سوالات متن مطالعات هفتم/ سوالات متن درس ۲۴ هفتم

۱- زبان فارسی از چه دوره ای در ایران باستان رواج داشت؟
پاسخ: از زمان آریایی ها

۲- زبان مردم ایران باستان چه بود؟
پاسخ: هخامنشیان=پارسی باستان
اشکانیان =پارسی میانه یا پهلوی
ساسانیان=پارسی میانه یا پهلوی
دوره اسلامی=فارسی دری

۳- اصل ۱۵ قانون اساسی چیست؟
پاسخ: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است اسناد مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد و استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.

۴- خط ایرانیان در زمان هخامنشیان چه بود؟ و از چه کسانی اقتباس کردند؟
پاسخ: خط میخی اقوام بین النهرین

۵- کتیبه بیستون به زبان و خطی نوشته شده است؟
پاسخ: زبان فارسی باستان و خط میخی

۶- در دوره اشکانیان و ساسانیان چه خطی رواج داشت؟
پاسخ: خط پهلوی

۷- ایرانیان باستان در علم نجوم چه پیشرفتی کرده بودند؟
پاسخ: با سنجش و تعیین زمان به خوبی آشنا بودند.

۸- تقویم خورشیدی ایران باستان چگونه بود؟
پاسخ: سال را به ۱۲ ماه و هر ماه را ۳۰ روز در نظر می گرفتند ۵ روز باقیمانده را جداگانه حساب می‌کردند.

۹- از لحاظ پزشکی وضعیت ایران باستان چگونه بود؟
پاسخ: در پزشکی بسیار پیشرفت کرده بودند و خواص درمانی گیاهان را می شناختند.

۱۰- در کتاب اوستا از چند نوع پزشک نام برده شده است؟
پاسخ: سه نوع جراح ،پزشک معمولی و پزشک دعا

۱۱- قدیمی ترین مدرسه پزشکی در چه دوره ای ساخته شده است؟
پاسخ: در دوره ساسانیان

۱۲- قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان چه نام دارد و به دستور چه کسی ساخته شده است؟
پاسخ: جندی شاپور به دستورشاپور پادشاه ساسانی ساخته شده است.

۱۳- در مدرسه جندی شاپور علاوه بر پزشکی چه رشته هایی تدریس می شد؟
پاسخ: نجوم و ریاضیات موسیقی کیمیاگری

۱۴- در عصر باستان صنعتگران به هنرمندان در چه رشته ای مهارت داشتند؟
پاسخ: سفالگری پارچه بافی قالی بافی فلزکاری چرم سازی کاشی کاری زرگری سنگبری حجاری قلم زنی

۱۵- کدام بناها پیشرفت ایرانیان را در معماری نشان میدهند؟
پاسخ: تخت جمشید هگمتانه پاسارگاد تخت سلیمان طاق بستان طاق کسری

۱۶- چرا از خانه های مردم معمولی ایران باستان اثری نمانده است؟
پاسخ: به دلیل نداشتن استحکام و استفاده از مصالح غیر مقاوم مانند خشت در طول زمان نابود شده است.