سوالات درس ۳ جغرافیا دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۳ جغرافیا دوازدهم با جواب

سوالات متن درس سوم جغرافیای ایران دوازدهم انسانی

سوالات درس ۳ جغرافیا دوازدهم با جواب

سوالات متن درس سوم جغرافیای ایران دوازدهم انسانی

سوالات متن جغرافیا دوازدهم /  درس سوم:: فنون و مهارت های جغرافیایی ۱

توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب جغرافیا دوازدهم با جواب) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱ -شرایط حمل و نقل از گذشته تا به حال چگونه تحول پیدا کرده است؟
پاسخ: پیش تر از چهار هزار سال قبل، در زمان نخستین تمدن های کهن، انسان ها برای حمل بار از چارپایان استفاده می کردند و در منطقه بین النهرین حمل و نقل با قایق های پارویی در رودخانه ها معمول بود. اختراع چرخ همچون کشف آتش تحول بزرگی در زندگی انسان آن دوره پدید آورد.

۲ -مهم ترین تحولات حمل و نقل در دوره هخامنشیان و دولت روم را شرح دهید.
پاسخ: در قلمرو پهناور ایران در دوره هخامنشیان، راه ها و چاپار خانه هایی در نقاط مختلف این قلمرو ایجاد شده بودند .جاده های سنگفرشی گسترده و طولانی در امپراتوری روم که همه نقاط را به مرکز و پایتخت متصل می کرد و شکل گیری جاده ابریشم که در آن کاروان ها از شرق آسیا تا غرب اروپا را در نور می دیدند،

۳ -مهم ترین تحولات حمل و نقل تا پیش از انقلاب صنعتی را بیان کنید.
پاسخ: اختراع موتور بخار تحول بزرگی در حمل و نقل آبی و ریلی به وجود آورد.

۴ -مهم ترین تحولات حمل و نقل در اوایل قرن نوزدهم را بنویسید.
پاسخ: در اوایل قرن نوزدهم نخستین لوکوموتیو های مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شد و قطارها را در بین شهرها به حرکت درآورد و این کشور را به زادگاه قطار تبدیل کرد .

۵-در عصر اکتشافات جغرافیایی چه اتفاقی منجر به پیشرفت حمل و نقل گردید؟
پاسخ: پیشرفت در دریانوردی و ساختن کشتی های پیشرفته تر موجب شد که سرزمین های نو کشف شوند و تحولات بسیاری در این نواحی جهان پدید آید.

۶ -مهم ترین تحولات حمل و نقل در اوایل قرن بیستم را بنویسید.
پاسخ: در اوایل قرن بیستم اختراع و تولید انبوه اتومبیل، چهره فضاهای شهری و خارج از شهرها را تغییر داد

۷ -مهم ترین تحولات حمل و نقل در طی جنگ جهانی دوم را بیان کنید.
پاسخ: در طی جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳۹-۱۹۴۵ م) اولین هواپیمای جت در آلمان ساخته شد

۸ -عوامل موجب گسترش و تحول در صنعت حمل و نقل در نیم قرن اخیر را بنویسید.
پاسخ: ۱-افزایش جمعیت ۲-افزایش تقاضا برای حمل و نقل ۳-گسترش تجارت و اقتصاد جهانی ۴-پیشرفت های علمی و فناوری

۹ -مهم ترین وسایل حمل و نقل در جهان امروز را بنویسید.
پاسخ: امروزه کشتی های غول پیکر کانتینری و نفت کش ها، هواپیماهای ایرباس، قطارهای تندرو و انواع خودروهای شخصی و عمومی تحرک و جا به جایی بین مکان ها را به طور چشمگیری افزایش داده‌اند

۱۰-تعریف حمل و نقل را بنویسید.
پاسخ: حمل و نقل عبارت است از جا به جایی مردم (مسافر) بار (کالا)و اطلاعات.

۱۱ -اهمیت حمل و نقل را بنویسید . هریک را به اختصار شرح دهید.
پاسخ: الف-اهمیت سیاسی: داشتن وسایل و شبکه های پیشرفته حمل و نقل از عوامل قدرت ملی یک کشور محسوب می شود .دسترسی به کانال ها، بندر ها، تنگه ها و نظایر آن از عوامل قدرت سیاسی کشورها بوده و حکومت ها می توانند از آنها در مواقع خاص به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنند.
ب-اهمیت اجتماعی: مردم برای جا به جایی بین محل کار و سکونت، دسترسی به مراکز درمانی و بهداشتی، مراکز آموزشی و شرکت در فعالیت های اجتماعی، هنری و فرهنگی و امور تفریحی و گذران اوقات فراغت به حمل و نقل مناسب نیاز دارند .
پ-اهمیت اقتصادی: امروزه هیچ ناحیه ای خودکفا نیست و همه نواحی چه در داخل کشورها و چه در سطح بین المللی برای برآوردن نیازهای اقتصادی خود به یکدیگر وابسته‌ اند .
صاحب نظران، حمل و نقل را کلید توسعه اقتصادی و رکن زیربنایی اقتصاد کشورها می دانند .گردشگری نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی مهم در کشورها به زیر ساخت های حمل و نقل نیاز دارد.
ت-اهمیت زیست محیطی: امروزه با توجه به نقشی که فعالیت های حمل و نقل در بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی دارد، همه جوامع تلاش می کنند تا برای جلوگیری یا کاهش این آثار نامطلوب و حل مشکلات چاره‌ اندیشی و برنامه ریزی کنند.

۱۲ -ارتباط متقابل میان حمل و نقل با جغرافیا را بنویسید.
پاسخ: حمل و نقل با جا به جایی در پهنه مکان و فضای جغرافیایی سرو کار دارد و هدف حمل و نقل ارتباط دادن مکان ها و نواحی با یکدیگر است..

۱۳ -تعریف جغرافیای حمل و نقل را بنویسید.
پاسخ: جغرافیای حمل و نقل شاخه ای از دانش جغرافیاست که جا به جایی مردم، بار و اطلاعات را در سطح زمین مطالعه می کند و به بررسی الگوهای پراکندگی و شیوه های حمل و نقل و اثرات آنها بر محیط به منظور برنامه ریزی و مدیریت مطلوب منطقه ای می پردازد.

۱۴ -چرا ماهیت حمل و نقل اساساً جغرافیایی است؟
پاسخ:  زیرا حمل و نقل با جا به جایی در پهنه مکان و فضای جغرافیایی سروکار دارد و هدف آن ارتباط دادن مکان ها و نواحی به یکدیگر است.

۱۵ -چرا جغرافیای حمل و نقل شاخه ای از جغرافیای اقتصادی محسوب می شود؟
پاسخ: از آنجایی که حمل و نقل در فعالیت های اقتصادی و مکان گزینی واحدهای تولیدی و خدماتی و تجاری نقش مهمی دارد جغرافیای حمل و نقل، شاخه ای از جغرافیای اقتصادی محسوب می شود.

۱۶-شیوه های حمل و نقل را نام ببرید.
پاسخ: ۱-حمل و نقل جاده ای ۲-حمل و نقل ریلی ۳-حمل و نقل آبی ۴-حمل و نقل هوایی ۵-حمل و نقل از طریق لوله

۱۷-مزایای حمل و نقل جاده ای را بنویسید.
پاسخ: ۱-این شیوه حمل و نقل برای مسافت های کوتاه( معمولاً کمتر از ۴۰۰ کیلومتر )مناسب تر است.
۲-حمل و نقل جاده ای نسبت به سایر شیوه های حمل و نقل بیشترین انعطاف را از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در ایستگاه های متعدد دارد.
۳ -برای رفتن به مکان های دور افتاده یا روستایی نیز اغلب از این شیوه استفاده می شود.
۴-احداث پایانه ها(ترمینال ها )در این شیوه کم هزینه تر است.

۱۸ -حمل و نقل………………… نسبت به سایر شیوه های حمل و نقل بیشترین انعطاف را از نظر دسترسی به نقاط مختلف در مسیر راه و توقف در ایستگاه های متعدد دارد.
پاسخ: حمل و نقل جاده ای

۱۹ -حمل و نقل…………..نسبت به سایر شیوه ها قابلیت جا به جایی تعداد کمتری مسافر را دارد.
پاسخ: جاده ای

۲۰-محدودیت ها و مشکلات حمل و نقل جاده ای را بنویسید.
پاسخ: ۱-حمل و نقل جاده ای نسبت به سایر شیوه ها قابلیت جا به جایی تعداد کمتری مسافر را دارد.
۲ -ظرفیت حمل کالا توسط کامیون ها و تریلی ها کمتر از حمل و نقل آبی و ریلی است.
۳-میزان مصرف سوخت و آلایندگی محیط زیست در این شیوه حمل و نقل بسیار زیاد است.

۲۱ -عوامل تغییر فضای جغرافیایی در حمل و نقل جاده ای را بنویسید.
پاسخ: ۱-با ورود به عصر خودروها، جاده های خاکی به جاده های آسفالته تبدیل شدند و فضای جغرافیایی را تغییر دادند.
۲-تمایل مردم جهان برای داشتن خودروی شخصی همواره افزایش یافته است

۲۲-نتایج گسترش جاده ها و خودروها را بنویسید.
پاسخ: از نتایج گسترش جاده ها و خودروها، ایجاد تراکم ترافیکی در برخی مسیرها به ویژه در ایام تعطیلات بوده است

۲۳ -در نیمه دوم قرن بیستم برای حل مشکل ترافیکی و همچنین افزایش سرعت خودروها چه اقداماتی انجام گردید.
پاسخ:  احداث آزاد راه ها و بزرگراه ها

۲۴-پر تردد ترین آزاد راه های کشور را نام ببرید.
پاسخ: آزادراه های تهران کرج قزوین و تهران قم از پر تردد ترین آزادراه های کشور هستند

۲۵ -ویژگی های حمل و نقل ریلی را بنویسید.
پاسخ: ۱-حمل و نقل ریلی همچنان یکی از مهم ترین شیوه های حمل کالا و مسافر در جهان است.
۲-در این شیوه برای انتقال از ریل و لوکوموتیوی که واگن های قطار را به دنبال خود می کشد استفاده می شود.
۳-حمل و نقل ریلی برای مسافت های متوسط و نسبتا طولانی مناسب است.
۴-قطارها ، بار را به صورت فله ای یا کانتینری حمل می کنند.

۲۶ -مزایای حمل و نقل ریلی را بنویسید.
پاسخ: ۱ -هزینه های احداث پایانه ها( ترمینال ها )در آن ها متوسط است.
۲-به طور کلی جا به جایی با قطار دارای ایمنی بالاست .همچنین راحتی مسافران در قطار بسیار بیشتر از خودرو هاست.
۳-قطارهای باری می توانند به‌ اندازه ده ها کامیون بار حمل کنند و هزینه حمل در مسافت های طولانی کمتر از جاده است.
۴-مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی یک هفتم حمل و نقل جاده ای است و آلایندگی آن برای محیط زیست بسیار کمتر است.

۲۷ -مصرف سوخت در حمل و نقل………. یک هفتم حمل و نقل جاده ای است و آلایندگی آن برای محیط زیست بسیار کمتر است.
پاسخ: ریلی

۲۸ -محدودیت های حمل و نقل ریلی را بنویسید.
پاسخ: ۱-احداث خطوط ریلی برخلاف جاده ها به زمین های هموار نیاز دارد.
۲-هزینه های احداث خطوط آهن به ویژه در نواحی دارای موانع و پستی و بلندی و همچنین تولید یا خرید واگن ها و لوکوموتیو ها بالاست.

۲۹ -انواع قطارها از گذشته تا امروز را نام ببرید.
پاسخ: در روند تولید قطارها از گذشته تا به امروز، لوکوموتیو های بخاری به تدریج جای خود را به لوکوموتیو های دیزلی دادند. امروزه لوکوموتیو های الکتریکی(برقی) بهترین نوع لوکوموتیو ها از نظر سازگاری با محیط زیست هستند.

۳۰ -اولین قطار پر سرعت جهان را نام ببرید.
پاسخ: قطار پر سرعت الکتریکی که بین توکیو و اوزاکا در ژاپن (در سال ۱۹۶۴ م) به حرکت درآمد از اولین قطارهای پر سرعت جهان است.

۳۱ -تعریف قطار تندرو (پر سرعت) را بنویسید.
پاسخ: معمولاً به قطارهایی که بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشند قطار پر سرعت می گویند.

۳۲-میزان سرعت قطارهای تندرو را بنویسید.
پاسخ: در طی چند دهه، کمپانی های تولید کننده قطارهای پر سرعت وارد رقابت شده و به تدریج رکورد افزایش سرعت را از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت به بیش از ۳۰۰ کیلومتر در ساعت (حتی ۴۵۰ کیلومتر در ساعت) رسانده‌ اند.

۳۳ -تولیدکنندگان عمده قطارهای تندرو را نام ببرید.
پاسخ: امروزه تولیدکنندگان عمده قطارهای تندرو کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و آلمان و کشورهای آسیای جنوب شرقی ژاپن، کره جنوبی، چین و تایوان هستند.

۳۴-گسترده ترین شبکه های ریلی در کدام قاره قرار دارد؟
پاسخ: میزان احداث شبکه های ریلی و دسترسی به آن در نواحی مختلف دنیا متفاوت است. قاره اروپا گسترده ترین شبکه خط آهن را در بین قاره های جهان دارد و تقریبا سفر به بیشتر کشورهای این قاره از طریق خط آهن و قطار امکان پذیر است .البته برخی از کشورهای جهان نیز فاقد راه آهن هستند.

۳۵ -مهم ترین کشورهای دارای بیشترین میزان خطوط ریلی در جهان را نام ببرید.
پاسخ: کشورهای ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و هند بیشترین میزان خطوط ریلی را در جهان دارند.

۳۶ -گسترده ترین و طولانی ترین شبکه ریلی جهان در کدام کشور قرار دارد؟
پاسخ: ایالات متحده امریکا گسترده ترین و طولانی ترین شبکه ریلی را در جهان دارد که ۸۰ درصد آن به حمل بار اختصاص دارد.

۳۷ -بیشترین میزان خطوط سریع السیر (تندرو) در کدام کشور قرار دارد؟
پاسخ: بیشترین میزان خطوط سریع السیر و طولانی ترین خط قطار تندرو جهان ( پکن- گوانگژو مسافت ۲۲۹۸ کیلومتر) متعلق به کشور چین است .در کشور پهناور هند نیز سالانه میلیون ها نفر برای سفر از راه آهن استفاده می کنند.

۳۸-تنها مسیر خط برقی کشور در کجا قرار دارد؟ نام ببرید.
پاسخ: مسیر جلفا – تبریز (۱۴۸ کیلومتر) تنها خط برقی کشور می باشد.

۳۹-مهمترین پروژه های در دست اجرای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را بنویسید.
پاسخ: ۱-احداث راه آهن سریع السیر(قطار پر سرعت) تهران – قم – اصفهان ( – به طول ۴۱۰ کیلومتر)
۲-برقی کردن راه آهن تهران – مشهد ( به طول ۱۰۰۰ کیلومتر)

۴۰-مهم ترین مسیرهای آبی در حمل و نقل دریایی را نام ببرید.
پاسخ: اقیانوس ها و دریاها و دریاچه های دائمی و رودخانه ها و کانال ها مسیرهای آبی را تشکیل می دهند.

۴۱-اهمیت حمل و نقل دریایی را بنویسید.
پاسخ: ۱-امروزه حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی براساس وزن توسط کشتی ها انجام می شود
۲-حمل کالا با کشتی مقرون به صرفه ترین و ارزان ترین روش برای جا به جایی کالاها به ویژه کالاهای حجیم در مسافت های طولانی است.

۴۲ -معایب و مشکلات حمل و نقل دریایی را بنویسید.
پاسخ: ۱-هزینه احداث بنادر و اسکله ها و تجهیزات بنادر و همچنین ساخت یا خرید کشتی ها بسیار بالاست.
۲-سرعت کشتی نسبت به سایر شیوه های حمل و نقل کم است.

۴۳-انواع کشتی های مسافربری را نام ببرید.
پاسخ: برخی از آنها اقیانوس پیما بوده و مسافران را از مکانی به مکان دیگر در فواصل دور می برند. مانند کشتی های کروز

۴۴ -ویژگی های کشتی های کروز را بنویسید.
پاسخ: کشتی های کروز کشتی های تفریحی گردشگری هستند که طی مدت محدود مسافران را روی آب گردش می دهند و دوباره به مبدأ باز می گردانند .سفر با کشتی های کروز معمولا پرهزینه است.

۴۵-کشتی های فله بر و کانتینری چه ویپگی هایی دارند؟
پاسخ: کشتی های فله بر و کانتینری مهمترین انواع کشتی های باربری هستند .از کشتی های فله بر برای کالاهایی مانند نفت و گاز و مواد معدنی و مواد پتروشیمی و غلات و …استفاده می شود و مواد به صورت فله در مخازن یا تانکر های کشتی گذاشته می شود.

۴۶-مهم ترین تحولات مهم حمل و نقل دریایی از دهه ۱۹۷۰ میلادی تا کنون را بنویسید.
پاسخ: ۱- تولید کشتی های رو – رو ۲-تولید و گسترش کشتی های کانتینر بر.

۴۷-مهم ترین کاربردهای کشتی رو -رو را بنویسید.
پاسخ: ۱ -تعداد زیادی خودرو را قادر می ساخت با بار خود و یا مسافر به درون کشتی بروند و در مقصد خارج ۲ -یکی از کاربردهای مهم این کشتی ها حمل خودروهای صادراتی از کشورهای سازنده به سایر کشورها است.

۴۸ -اهمیت کانتینرها را بنویسید.
پاسخ: ۱-کانتینرها که استانداردهای مشخصی از نظر اندازه دارند موجب افزایش سرعت جا به جایی و تخلیه سریع تر کالاها می شوند. قبل از تولید کانتینر ها، کشتی ها زمان زیادی را در بندر برای تخلیه و بارگیری توقف می کردند.
۱ -داخل محفظه بودن کالاها و برچسب های روی کانتینرها که در آنها مشخصات کالاها نوشته شده، موجب می شود مدیریت و انبار داری محموله ها آسان تر شود.

۴۹-عوامل توسعه حمل و نقل دریایی در کشور را بنویسید.
پاسخ: ایران به سبب واقع شدن در کرانه های دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان از نعمت بزرگ دسترسی به حمل و نقل دریایی برخوردار است .

۵۰ -پر تردد ترین بنادر مسافری کشور را نام ببرید.
پاسخ: بنادر قشم، شهید حقانی(بندرعباس، )چارک و خرمشهر

۵۱ -تعریف حمل و نقل هوایی را بنویسید.
پاسخ: حمل و نقل هوایی جا به جایی انسان و بار از طریق پرواز در آسمان است.

۵۲ -مزایای حمل و نقل هوایی را بنویسید.
پاسخ: ۱-سریع ترین شیوه های حمل و نقل بوده و برای مسافت های طولانی و صرفه جویی در زمان مناسب است.
۲-حمل و نقل هوایی به احداث مسیر نیاز ندارد و ناهمواری ها و موانع برسر راه آن نیست.
۳-حمل و نقل هوایی امنیت بسیار بالایی دارد.

۵۳ -حمل و نقل…………. به احداث مسیر نیاز ندارد و ناهمواری ها و موانع برسر راه آن نیست.
پاسخ: هوایی

۵۴-محدودیت های حمل و نقل هوایی را بنویسید.
۱-احداث فرودگاه ها و تجهیزات مربوط به آن و همچنین تولید و خرید هواپیماها به سرمایه گذاری هنگفت نیاز دارد.
۲-مصرف سوخت در هواپیماها نسبت به سایر شیوه های حمل و نقل بسیار بیشتر است.
۳-سفر با هواپیما گران تر از سایر شیوه های حمل و نقل است.

۵۵-در حمل و نقل………… سفر گران تر از سایر شیوه های حمل و نقل است.
پاسخ: هوایی/هواپیما

۵۶-مهم ترین کاربردهای هواپیما را بنویسید.
پاسخ: ۱-از هواپیما برای حمل کالاهای سبک و کم حجم، ارزشمند و یا مواد فاسد شدنی که باید سریع به مقصد تحویل داده شوند استفاده می شود مانند تجهیزات الکترونیکی، گل، دارو، مواد غذایی و نظایر آن.
۲-استفاده در موارد اضطراری مانند تصادفات و سوانح طبیعی و انسانی و یا سمپاشی مزارع کشاورزی.

۵۷ -امنیت حمل و نقل هوایی در چه سطحی است؟ شرح دهید.
پاسخ: به طور کلی حمل و نقل هوایی امنیت بسیار بالایی دارد و سوانح آن نسبت به تعداد پروازها بسیار اندک است. با این حال کنترل ایمنی آن به دقت و مراقبت زیاد نیاز دارد.

۵۸ -عامل تغییر و تحول در حمل و نقل هوایی را بنویسید.
پاسخ: در چند دهه اخیر رقابت بین کشورهای تولیدکننده برای ساختن هواپیماهای بزرگ تر و با ظرفیت بیشتر برای حمل بار یا مسافر، موجب تغییر و تحول در حمل و نقل هوایی شده است.

۵۹-حمل و نقل لوله ای چیست؟
پاسخ: در حمل و نقل لوله ای، معمولا سیالات یعنی مایعات و گازها از طریق لوله از مکانی به مکان دیگر ارسال می شود.

۶۰ -کاربرد حمل و نقل لوله ای را بنویسید.
پاسخ: یکی از کاربردهای مهم حمل لوله ای انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز و مواد پتروشیمی است که در داخل یک کشور یا بین کشورها انتقال را انجام می دهند.

۶۱-جنس لوله های نفتی و محل نصب لوله ها چیست؟ شرح دهید.
پاسخ: لوله های نفتی عمدتا از فولاد و پلاستیک ساخته شده‌اند و ممکن است در زیر زمین کار گذاشته شوند و یا از روی زمین یا حتی بستر دریا عبور کنند.

۶۲-مهم ترین ایستگاه های تجهیزاتی در مسیر لوله ها را بنویسید.
پاسخ: بر سر راه لوله ها ایستگاه های پمپاژ وجود دارد .گاز مایع یا نفت با فشار به درون لوله ها رانده می شود .در نزدیکی برخی مکان های توزیع فرآورده هایی مانند شبکه و توزیع گاز شهری، ایستگاه های فشار شکن یا افت فشار قرار می دهند.

۶۳-مزایای خطوط لوله را بنویسید.
پاسخ: ۱-انتقال حجم عظیمی از مایعات به طور شبانه روزی است که بسیار مقرون به صرفه است.
۲-انتقال مواد از طریق لوله کمتر به محیط زیست آسیب می رساند.

۶۴-محدودیت ها و مشکلات حمل و نقل لوله ای را بنویسید.
پاسخ: ۱-احداث و تعمیر لوله ها و ایستگاه های واسطه ای به سرمایه گذاری فراوان نیاز دارد.
۲- خطوط لوله از نظر حوادث غیر مترقبه مانند زلزله یا جنگ به مراقبت زیاد نیاز دارد زیرا می تواند باعث انفجار و آتش سوزی شود.

۶۵ -برای افزایش ایمنی در خطوط لوله چه اقداماتی انجام شده است؟ بنویسید.
پاسخ: امروزه با به کارگیری تجهیزات هوشمند صدمات، نشت مواد و حتی خوردگی لوله ها سریعاً اعلام می شود.

۶۶-مهم ترین فعالیت های انجام شده در زمینه حمل و نقل لوله ای در ایران را بنویسید.
پاسخ: ۱-نخستین گام در احداث خط لوله سراسری که فرآورده های نفتی را از آبادان به مرکز یعنی تهران می رساند در سال ۱۳۳۶ برداشته شد
۲-نفت خام توسط خطوط لوله از چاه ها به پالایشگاه منتقل می شود و سپس فرآورده های نفتی نظیر نفت سفید، گازوئیل، بنزین با لوله به مخازن و انبارهای سراسر
کشور منتقل می شود و از این مخازن با تانکر به جایگاه های سوخت منتقل می شود.
۳-شبکه گاز رسانی در کشور نیز مبتنی بر استفاده از خطوط لوله است .

سوالات متن روی کتاب جغرافیا دوازدهم PDF
3.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.