سوالات درس ۳ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات درس ۳ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات درس ۳ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس سوم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات جغرافیا یازدهم / درس ۳
۱- ویژگی های آب و هوایی متفاوت موجب چه می شود؟
پاسخ: موجب می شود که بخش های مختلف سیاره ی زمین با یک دیگر تفاوت داشته باشند و نواحی آب و هوایی به وجود بیایند.

۲- هوا چیست؟
پاسخ: مثال بزنید. وضعیت گذرا و موقتی هوا کره (اتمسفر) در یک محل در مدت زمانی کوتاه است. برای مثال، می گوییم امروز هوا آفتابی یا ابری است یا امروز هوا سرد است و …
اما آب و هوا، شرایط و وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طولانی است. برای مثال، می گوییم اندونزی کشوری گرم و مرطوب است.

۳- در ایستگاه های هواشناسی با استفاده از انواع ابزارها، چه مواردی به طور دائم ثبت می شود؟
پاسخ: میزان دما، بارش، رطوبت، سرعت، جهت وزش باد و… به طور دائم شبت می شود.

۴- برای پی بردن به نوع آب و هوای یک ناحیه چه اقدامی صورت می گیرد؟
پاسخ: داده های آماری مربوط به دما، بارش، رطوبت و … را طی سال های طولانی (معمولا سی سال یا بیش تر) جمع آوری و میانگین آن را محاسبه می کنند.

۵- آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) از شاخه های کدام رشته جغرافیا می باشد؟
پاسخ: جغرافیای طبیعی.

۶- محیط زندگی ما از چند بخش تشکیل شده است؟
پاسخ: هوا کره، سنگ کره، آب کره و زیست کره.

۷- ویژگی های هوا کره را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – مخلوطی از گازهای مختلف است که تا حدود ۳۰۰۰ کیلومتری اطراف سیاره زمین را فرا گرفته است
۲- هوا کره از لایه های مختلف تشکیل شده است
۳- بیش ترین تغییرات آب و هوایی در لایه ی زیرین آن، یعنی وردسپهر (تروپوسفر)، به وجود می آید.

۸- چرا وجود هواکره یکی از ویژگی های مهم سیاره ی زمین است و این سیاره را از سایر سیارات جدا می کند؟
پاسخ: زیرا به واسطه ی هوا کره، زیست کره قادر به حیات است. علاوه بر این، هوا کره بر روی آب کره و سنگ کره نیز تاثیر می گذارد.

۹- چه عناصری در علل به وجود آمدن نواحی مختلف آب و هوایی نقش دارند؟
پاسخ: عناصری چون تابش خورشید، دما و فشار و بارش و چگونگی توزیع آنها

۱۰- مهم ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی های آب و هوایی در نواحی مختلف زمین چیست؟
پاسخ: نور خورشید.

۱۱- تابش خورشید روی کدام عناصر آب و هوایی تاثیر می گذارد؟
پاسخ: دما، فشار ، رطوبت و بارش.

۱۲- چرا زاویه ی تابش خورشید و میزان پراکندگی آن بر روی زمین یک نواخت نیست؟
پاسخ: مایل بودن محور زمین موجب می شود که اشعه ی خورشید به مناطق استوایی، عمود و نزدیک به عمود بتابد و زاویه ی تابش به سمت قطب مایل و مایل تر شود. بنابراین، مقدار انرژی خورشیدی که هر سانتی مترمربع از زمین در مناطق استوایی دریافت می کند، بسیار بیش تر از مقداری است که مناطق قطبی جذب می کنند.

۱۳- چرا همه ی بخش های زمین در مدت زمان مساوی انرژی خورشید را دریافت نمی کنند؟
پاسخ: به دلیل مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید.

۱۴- مایل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید موجب چه می شود؟
پاسخ: موجب می شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت منطقه روشن و تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواحی مختلف و در نیم کره ی شمالی و جنوبی متفاوت باشد.

۱۵- کدام ناحیه کم ترین انرژی خورشید را دریافت می کنند؟
پاسخ: نواحی قطبی.

۱۶ . چرا بر سطح زمین مناطق گرم، معتدل و سرد پدید می آید؟
پاسخ: به علت دریافت نامساوی انرژی خورشید بر سطح زمین.

۱۷- رابطه دما با عرض جغرافیایی را بنویسید؟
پاسخ: هر چه از استوا به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر حرکت می کنیم، دمای هوا کاهش می یابد. اشعه ی خورشید در منطقه ی استوایی در طی سال عمود و نزدیک به عمود می تابد. به این ترتیب، نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیره گرما و سرچشمه ی جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند.

۱۸- چرا نواحی استوایی منبع بزرگ ذخیره گرما و سرچشمه ی جریان های دریایی آب گرم در اقیانوس ها هستند؟
پاسخ: زیرا اشعه ی خورشید در منطقه ی استوایی در طی سال عمود و نزدیک به عمود می تابد.

۱۹- چه عواملی بر دمای یک مکان تاثیر می گذارند؟
پاسخ: عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح زمین (به طور متوسط به ازای هر ۱۰۰۰ متر ۶ درجه ی سانتی گراد کاهش دما در لایه ی ورد سپهر)، دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها، عبور جریان های دریایی آب گرم و آب سرد، و جهت و شی ناهمواری ها

۲۰- چرا هوا بر همه چیز فشار وارد می کند؟
پاسخ: چون دارای وزن است.

۲۱- فشار هوا چگونه اندازه گیری می شود و واحدآن چیست؟
پاسخ: به وسیله ی فشارسنج اندازه گیری می شود و واحد اندازه گیری آن «هکتوپاسکال» است.

۲۲- فشار هوا در یک مکان چگونه است؟
پاسخ: متغیر است و کم یا زیاد می شود.

۲۳- چگونه بر روی یک منطقه گرم یک مرکز کم فشار (سیکلون) ایجاد می شود؟
پاسخ: وقتی هوای یک منطقه گرم می شود، مولکول ها سریع تر حرکت می کنند و از هم فاصله می گیرند، در نتیجه از وزن و فشار هوا در واحد حجم کاسته می شود. هوای گرم سبک می شود و به سوی بالا صعود می کند. بنابراین:
هوای گرم نسبت به اطراف خود فشار کم تری دارد و در نتیجه بر روی منطقه گرم یک مرکز کم فشار (سیکلون) ایجاد می شود. در کم فشار (سیکلون): فشار هوا به سمت مرکز ناحیه کم می شود

۲۴ چگونه بر روی یک منطقه سرد یک مرکز پر فشار ( آنتی سیکلون) ایجاد می شود؟
پاسخ: وقتی هوا سرد می شود، مولکول های آن به هم نزدیک تر می شوند و تعدادشان در واحد حجم بیش تر می شود. هوای سرد سنگین است و به سمت پایین یا سطح زمین فرود می آید، در نتیجه بر روی منطقه سرد یک مرکز پر فشار آنتی (سیکلون) پدید می آید. در پر فشار آنتی (سیکلون)، فشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می یابد.

۲۵- باد چگونه به وجود می آید؟
پاسخ: هوا همیشه از جایی که فشار بیش تری وجود دارد به سمت جایی که فشار کم تری دارد جریان می یابد و به این ترتیب، باد به وجود می آید. به عبارت دیگر، هوای گرم و سبک بالا می رود و هوای نسبتا سرد و سنگین به زیر آن می رود و جانشین آن می شود.

۲۶- توده هوا چیست؟
پاسخ: به حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی تا صدها کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد، توده ی هوا گفته می شود. برای مثال، توده ی هوای گرم و مرطوب، توده ی هوای سرد و خشک.

۲۷- جبهه ی هوا چیست؟
پاسخ: جبهه ها مرز بین دو توده ی هوای مجاورند و آن ها را از هم جدا می کنند.

۲۸- وقتی در یک ناحیه دو توده ی هوای متفاوت در مجاورت یک دیگر قرار بگیرند و به هم برخورد کنند چه اتفاقی روی می دهد؟
پاسخ: یک منطقه ی گذار یا تغییر از نظر دما یا فشار در مرزهای آن ها پدید می آید.

۲۹- یک منطقه ی گذار یا تغییر از نظر دما یا فشار در مرزهای چگونه ها پدید می آید؟
پاسخ: وقتی در یک ناحیه دو توده ی هوای متفاوت در مجاور یک دیگر قرار بگیرند و به هم برخورد کنند.

۳۰- برخورد توده های هوا با یک دیگر موجب چه می شود؟
پاسخ: موجب ناپایداری هوا و در صورت دارا بودن رطوبت، موجب بارندگی می شود.

۳۱- جبهه قطبی در کجا تشکیل می شود؟
پاسخ: جبهه ی قطبی است که بین هوای سرد قطب و هوای گرم استوایی در منطقه ی معتدله تشکیل می شود.

۳۲- کدام جبهه هوایی در تغییرات آب و هوایی کشور ما نقش مهمی دارد؟
پاسخ: جبهه ی قطبی.

۳۳- پراکندگی کانون های فشار بر روی کره زمین چه نتیجه ای دارد؟
پاسخ: گردش عمومی هوا و تغییرات آب و هوای نواحی .

۳۴- گردش عمومی هوا و تغییرات آب و هوای نواحی نتیجه ی چیست؟
پاسخ: پراکندگی کانون های فشار بر روی کره زمین.

۰۳۵ چرا در ناحیه استوا و قطب شمال کانون های کم فشار و پرفشار تشکیل می شود؟
پاسخ: در ناحیه ی استوا به دلیل زاویه ی مستقیم تابش و گرمای همیشگی، یک کانون کم فشار ایجاد می شود. قطب ها، به عکس، به دلیل سردی فوق العاده ی هوا مراکز پر فشار هستند.

۳۶- علت ریزش باران در ناحیه ی استوایی چیست؟
پاسخ: در ناحیه ی استوایی هوای گرم به سمت بالا صعود می کند و با بالا رفتن سرد می شود و رطوبت خود را به صورت باران فرو می ریزد. در مناطق استوایی، هر روز عصر باران های تند و رعد و برق مشاهده می شود.

۳۷- هوای سرد شده در نواحی فوقانی استوا چه مسیری را طی می کند؟
پاسخ: به سمت عرض های بالاتر حرکت می کند و تحت تاثیر نیروی کوریولیس دچار انحراف می شود. در منطقه ی جنب استوایی (اطراف مدار راس السرطان و راس الجدی) سرد و سنگین می شود و فرو می نشیند و مراکز فشار زیاد جنب استوایی را به وجود می آورد.

۳۸- تغییرات آب و هواییدر حوالی عرض جغرافیایی ۶۰ درجه را بنویسید؟
پاسخ: دوباره بر اثر صعود هوا منطقه ی فشار کم ایجاد می شود. این منطقه تحت تاثیر توده هوایی است که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند و هوای نسبتاً گرم تر را به سمت بالا می راند. البته در این منطقه به دلیل وسعت خشکی ها در نیم کره ی شمالی و وسعت آب ها در نیم کره ی جنوبی تغییراتی در فشار مناطق بروز می کند.

۳۹- جابه جایی توده های هوا بین کمربند های فشار موجب چه می شود؟
پاسخ: موجب وزش بادهای مختلف در سطح کره ی زمین و تغییرا آب و هوایی می شود.

۴۰- وضعیت بارش در جهان چگونه است؟
پاسخ: توزیع بارش در جهان نامساوی است. در حالی که برخی مناطق جهان، مانند نواحی استوایی و آسیای موسمی، بسیار پر باران اند و بیش از ۱۵۰۰ میلی متر در سال بارندگی دارند، برخی نواحی داخلی قاره ها و بیابان ها مقدار ناچیزی بارندگی دارند و بارش در آن ها کم تر از ۵۰ یا ۱۰۰ میلی متر در سال است و حتی ممکن است سال ها در این نواحی باران نبارد.

۴۱- وقوع بارش در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟
۱ – وجود هوای مرطوب:
اقیانوس ها و دریاها و دریاچه ها منبع عمده ی رطوبت هوا هستند. بنابراین: نواحی، هر چه از اقیانوس ها و دریاها دورتر باشند رطوبت آن ها کم تر و خشکی هوایشان بیش تر است.
۲- عامل صعود:
توده ی هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا برود و سرد شود تا به نقطه ی اشباع برسد و پس از تشکیل ابر، ببارد.

۴۲ انواع بارش را نام ببرید و توضیح دهید؟
پاسخ: ۱- بارندگی همرفتی: دراین نوع بارندگی، توده ی هوا از هوای مجاور خود گرم تر می شود هم راه با بالا رفتن ، دمای آن پایین می آید و ابر تشکیل می شود و بارندگی صورت می گیرد. بارش های بهاری بیش تر از این نوع اند.
۲- بارندگی جبهه ای (سیکلونی): این نوع بارندگی بیش تر در محل جبهه ها به وجود می آید جایی که توده های هوا با یک دیگر برخورد می کنند
۳- بارندگی کوهستانی (ناهمواری): در این نوع بارندگی، نواحی مرتقع و کوهستان ها با توجه به شکل و جهتی که دارند، مانع آن می شوند که توده ی هوای مرطوب به طور افقی حرکت کند. در نتیجه، توده ی هوا در امتداد دامنه ی کوه به طرف قله بالا می رود و هنگام صعود، دمای آن کاهش می یابد و دیگر نمی تواند رطوبت را در خود نگه دارد و بنابراین، موجب بارش می شود.

۴۳ .اگر در یک ناحیه هر یک از دو عامل رطوبت یا صعود هوای مرطوب شکل نگیرد چه می شود؟
پاسخ: بارندگی ایجاد نمی شود.

۴۴- اقلیم شناسان چگونه نواحی اقلیمی جهان را بررسی و تقسیم بندی کرده اند؟ 
پاسخ: با استفاده از معیارهای مختلف.

۴۵- طبقه بندی «کوپن» بر اساس چه مبناهایی انجام شده است؟
پاسخ: این طبقه بندی بر مبنای سه معیار بارش، دما و پوشش گیاهی انجام شده است.

۴۶- طبقه بندی کوپن چکونه است؟
پاسخ: ابتدا پنچ گروه اصلی آب و هوایی از یک دیگر تفکیک می شوند. سپس، هر یک از این گروه های اصلی آب و هوایی به گروه های فرعی تقسیم می شوند.

۴۷- پنچ گروه اصلی آب و هوا بر طبق تقسیم بندی کوپن را بنویسید؟
پاسخ: ۱ – استوایی (گرم و مرطوب)
۲- خشک
۳- معتدل
۴- سرد
۵- بسیار سرد (قطبی).

۴۸- مناطق خشک چه ویژگی هایی دارند؟
پاسخ: ۱ – مناطقی هستند که کمبود بارش دارند
۲- بارندگی در این مناطق نامنظم است به طوری که ممکن است چند سال هیچ بارشی صورت نگیرد و یا منطقه به طور ناگهانی با رگ بارهای کوتاه مدت مواجه شود.

۴۹- تقسیم بندی مناطق خشک را بر مبنای بارش نام ببرید؟
پاسخ: ۱ – بیابان
۲ -بسیارخشک (نیمه بیابانی)
۳- خشک
۴- نیمه خشک.

۵۰- در همه ی تعاریف بیابان بر کدام ویژگی های بیابان تاکید می شود ؟
پاسخ: کمبود بارش و تبخیر زیاد.

۵۱- ویژگی های بیابان ها را بنویسید؟
پاسخ: بارندگی سالانه ی بیابان ها کم تر از ۵۰ میلی متر است و حتی ممکن است آن ها چند سال بارندگی نداشته باشند. در بیابان ها میزان تبخیر شدید و پوشش گیاهی ضعیف است.

۵۲- بیابان ها از نظر دما به چند گروه تقسیم می شوند؟
پاسخ: ۱ – بیابان های گرم
۲- بیابان های سرد.

۵۳- بیابان های گرم در کجا واقع اند؟
پاسخ: این بیابان ها عمدتاً در نواحی مجاور مدار راس السرطان و راس الجدی واقع شده اند.

۵۴- چرابرخی مردم تصور می کنند که گرم ترین نواحی جهان در مجاورت خط استوا قرار دارد؟
پاسخ: زیرا این ناحیه بیش ترین جذب و تابش انرژی خورشید را دریافت می کند.

۵۵- داغ ترین نقطه ی زمین کجاست؟
پاسخ: بیابان لوت در ایران.

۵۶- بیابان های سرد در کجا واقع اند؟
پاسخ: این بیابان ها عمدتاً در عرض جغرافیایی بالا یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند.

۵۷- بیابان ها چه نواحی ای هستند؟
پاسخ: نواحی که از یک یا دو عامل ایجاد بارش محروم اند.

۵۸- علل ایجاد بیابان ها را بنویسید؟
پاسخ: ۱- استقرار مرکز پر فشار جنب استوایی
۲ – دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها

۵۹- استقرار مرگز پر فشار جنب استوایی چگونه باعث ایجاد بیابان می شود؟
پاسخ: در نواحی پر فشار، فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه، بارش می شود. در منطقه جنب استوایی، توده های هوا در حوالی مدارهای راس السرطان و راس الجدی فرو می نشینند و منطقه ی پر فشار را به وجود می آورند. در نتیجه، کمربند بیابانی کره ی زمین در اطراف این دو مدار در سه قاره گسترده شده است. در مناطق قطبی نیز به دلیل پر فشار بودن، امکان صعود هوا وجود ندارد.

۶۰- علت پدید آمدن بیابان (بیابان آتاکاما در امریکای جنوبی و نامیب در افریقا)در برخی سواحل قاره ها مانند سواحل امریکای جنوبی و سواحل افریقای جنوبی چیست؟
پاسخ: در این مناطق علت اصلی به وجود آمدن بیابان، وجود مرکز پر فشار و صعود نکردن هواست. هر چند جریان های آب سرد که از قطب به سمت این نواحی در حرکت اند، صعود نکردن هوا را تشدید و تقویت می کنند و موجب بیابانی شدن این نواحی می شوند.

۶۱- دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ها چگونه باعث ایجاد بیابام می شود؟
پاسخ: مثال بزنید. برخی نواحی به علت دوری از دریاها و منابع رطوبتی و هم چنین قرار گرفتن در پشت کوه ها که از رسیدن توده هوای مرطوب به آن ها جلوگیری می کند، با خشکی هوا مواجه می شوند مانند بیابان گُبی یا تکله ماکان.

۶۲- چرا با آن که در سواحل جنوبی ایران به علت تبخیر آب دریا، رطوبت زیادی وجود دارد، بارندگی ناچیز است و این نواحی جزء نواحی خشک محسوب می شود؟
پاسخ: در سواحل جنوبی ایران رطوبت کافی وجود دارد ولی به دلیل قرار گرفتن در مجاور مدار راس السرطان (پرفشار جنب استوایی) امکان صعود هوا و در نتیجه بارش وجود ندارد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۳ جغرافیا یازدهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۴ جغرافیا یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس دوم جغرافیا یازدهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.