سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس سوم مطالعات سوم

سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

سوال و جواب درس سوم مطالعات سوم

سوالات مطالعات سوم ابتدایی /  درس سوم :: آیا ما مثل هم هستیم

۱- چه تفاوت هایی بین شما و دوستانتان وجود دارد؟
پاسخ: همه ی ما در شکل و قیافه مانند، رنگ مو، پوست و چشم ، قیافه، قد و هیکل با یکدیگر تفاوت داریم.

۲- بین شما و دوستانتان چه شباهت هایی وجود دارد؟
پاسخ: همه ی ما به غذا ، آب ، محبت و مهربانی ، آرامش نیاز داریم و چیز های زیبا را دوست داریم.

۳- چرا دیگران بعضی از کارها را بهتر اما انجام می دهند؟
پاسخ: چون هر یک از ما استعدادها و توانایی هایی داریم که باعث می شود ، بعضی از کارها را بهتر انجام دهیم.

۴- چرا خداوند ما انسان ها را ، با شباهت ها و تفاوت های مختلف آفریده است ؟
پاسخ: برای این که انسان ها بتوانند کارهای متفاوت و مختلف انجام دهند و برای یکدیگر مفید باشند.

۵- چرا مسخره کردن دیگران کار نادرستی است ؟
پاسخ: چون مسخره کردن یکی از صفات ناپسند است و دوستی ها را از بین می برد.

۶- از معلم خود بپرسید خداوند در قرآن در این باره چه فرموده است ؟
پاسخ: خداوند می فرماید : ای گروه مسخره کنندگان ، دیگران را مسخره نکنید شاید آنان که مسخره می شوند ، از شما بهتر باشند.

۷- اگر همه ی انسان ها مثل هم بودند ، همه یک شکل و یک قیافه داشتند و علاقه ها و توانایی هایشان کاملا شبیه هم بود چه می شد ؟
پاسخ: نمی توانستند یک دیگر را از هم تشخیص بدهند و در شغل های مختلف و موقعیت های مختلف کار کنند و نیاز های یکدیگر را برطرف کنند و زندگی سخت و کسل کننده می شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.