سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس سوم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۳ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس سوم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس سوم : همدلی با دیگران
۱- وقتی کسی غمگین یا ناامید است چگونه می توانیم کاری کنیم که احساس بهتری پیدا کند و اندوه او کمتر شود؟
جواب: دوستانه کناراو بنشینیم ، از اودرمورد احساسی که دارد سوال کنیم، به حرفهای اوخوب گوش دهیم وبه اونشان دهیم که احساس او برای ما مهم است وما آن را می فهمیم، ازاوبپرسیم آیا من می توا نم کاری برای او انجام دهم.

۲- همدلی یعنی چه؟
جواب: یعنی اینکه فرد بتواند احساسات، رفتار و شرایط دیگران را درک کند و خودش راجای او بگذارد.

۳- وقتی شرایط و احساسات افراد را در موقعیت های مختلف درک کنیم با آن ها همدلی کرده ایم.

۴- وظیفه سازمان های کمک رسان چیست؟
جواب: در جامعه موسساتی وجود دارند که به افراد نیازمند یا کسانی که با مشکلات و حوادثی روبرو شده اند کمک می کنند تا از رنج و گرفتاری آنها کمتر شود مانند جمعیت هلال احمر یا سازمان انتقال خون.

۵- وظیفه جمعیت هلال احمر چیست؟
جواب: در حوادثی مانند سیل و زلزله یا تصادفات رانندگی به مردمی که مجروح شده اند کمک می کند به آن ها غذا و دارو و لباس می رساند

۶- وظیفه سازمان انتقال خون چیست؟
جواب: وظیفه ی گرفتن خون از داوطلبان و انتقال آن به درمانگاه ها و بیمارستان ها را به عهده دارد.

۷– شما می توانید پس از رسیدن به سن...۱۸… سالگی با اهدای خون به کسانی که نیاز به خون دارند کمک کنید.